بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرهرچیزی خوبه... اگه خوب نشد... پس هنوزاخرش نشده... صبرکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرهابالای سرت باشند یانباشند... شادی ات را به روزافتابی موکول نکن... اسمان بااحساس توآبی می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرخـسته ام، که حاضرم، سـرم را روی تکه سنگی، بگذارم وبخوابم اما به دیوار وجود بعضی ها که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو که میتونستى ایـــن همــه بـــد باشى , غلط کردی اوائل اون همــه خوب بودى…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگها هم وقتي در پادشاه فصلها هستند  از دلهره ي بادهاي وحشي،  در امان نيستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هر صبح بهم میزنم حال دنیا را در فنجان های قهوه ندیده  بی آنکه نگران این باشم که فال آدمهایش از هم سر در بیاورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم را بـــــــــــــــالا می گیرم چون بــــــــــــــازی را به کسی باختم که با خـــــــــیانتـــــــــــ برده بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت،دلتنگ تبرشد...وقتیکه گنجشکها سیم برق را به شاخه هایش ترجیح دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری زندگی ام شده بود حسرت گذشته...!!! ای کاش دیرتر میگذشت.....کودکی ام اما حال میخواهم بیندیشم به اینده...!!!ای کاش زودتر میرسید ......مرگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی بنویسیم که بابا نان داد و بعد بشنویم بابا از گشنگی آرام جان داد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا … بــدون نــوازش هــای تــو مــیــان دســت هــای زنــدگــی مــچـالــه مــی شــویــم … نــوازشـت را از مـــا نــگـیــر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کسی بارفتن کسی شروع میشه که دوستش داشتی..داری و خواهی داشت... هیچکس رانداشته باشی بهتراز بی کسی است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يه چيزي مثل کشک و دوغه!!!!..... تموم زندگي پر از دروغه!!!!..... هيچ کسي، هيچ کسي رو دوست نداره!!!!.... دوست دارم ، عاشقتم ،شعاره!!!!... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار جالبیست...... مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مشغول بزرگ شدنمون هستیم که گاهی یادمون میره پدر و مادرمون دارن پیر میشن... بیاین یه کم بیشتر هواشونو داشته باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه.  ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد می پرسه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرهرچیزی خوبه... اگه خوب نشد... پس هنوزاخرش نشده... صبرکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرهابالای سرت باشند یانباشند... شادی ات را به روزافتابی موکول نکن... اسمان بااحساس توآبی می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرخـسته ام، که حاضرم، سـرم را روی تکه سنگی، بگذارم وبخوابم اما به دیوار وجود بعضی ها که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو که میتونستى ایـــن همــه بـــد باشى , غلط کردی اوائل اون همــه خوب بودى…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگها هم وقتي در پادشاه فصلها هستند  از دلهره ي بادهاي وحشي،  در امان نيستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هر صبح بهم میزنم حال دنیا را در فنجان های قهوه ندیده  بی آنکه نگران این باشم که فال آدمهایش از هم سر در بیاورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم را بـــــــــــــــالا می گیرم چون بــــــــــــــازی را به کسی باختم که با خـــــــــیانتـــــــــــ برده بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت،دلتنگ تبرشد...وقتیکه گنجشکها سیم برق را به شاخه هایش ترجیح دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری زندگی ام شده بود حسرت گذشته...!!! ای کاش دیرتر میگذشت.....کودکی ام اما حال میخواهم بیندیشم به اینده...!!!ای کاش زودتر میرسید ......مرگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی بنویسیم که بابا نان داد و بعد بشنویم بابا از گشنگی آرام جان داد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا … بــدون نــوازش هــای تــو مــیــان دســت هــای زنــدگــی مــچـالــه مــی شــویــم … نــوازشـت را از مـــا نــگـیــر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کسی بارفتن کسی شروع میشه که دوستش داشتی..داری و خواهی داشت... هیچکس رانداشته باشی بهتراز بی کسی است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يه چيزي مثل کشک و دوغه!!!!..... تموم زندگي پر از دروغه!!!!..... هيچ کسي، هيچ کسي رو دوست نداره!!!!.... دوست دارم ، عاشقتم ،شعاره!!!!... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار جالبیست...... مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مشغول بزرگ شدنمون هستیم که گاهی یادمون میره پدر و مادرمون دارن پیر میشن... بیاین یه کم بیشتر هواشونو داشته باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه.  ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد می پرسه