بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم. در بین تمام مردم این کره خاکی تو تافته ای، جدا بافته ای! لبخند بزن... تکرار همه چیز در این دنیا خسته کننده شده است، اما تو مثل نفسی، تکرارت تضمین زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه. ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد درس میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیگر چه جور معشوقی هستی ؟ نه دستم به تو می رسد نه می توانم از شوق دیدنت بال در آورم تو دست و بال مرا بسته‏ ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منصفانه نیست من پیر شده باشم و تو در خیالم درست مثل روزی که ترکم کردی زیبا و جوان همین شده که هیچ‏ کس باور نمی کند معشوق من بوده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بیکس نیست...اما موفق کسیست که با هرکس نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بدون غذا دو ماه دوام می آورد.. بدون آب دو هفته  بدون هوا چند دقیقه.. بدون (وجدان) متاسفانه خیلی..خیلی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی ست مرا در دل که روان سوزدو جان کاهد هردم آن مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دلو جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه ی آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاور شاید که دارند آرزوی کودکی دست فروش را برای یک دقیقه کاسبی بیشتر برآورده می کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برف پاک کن روزگار بگو ایهوده تلاش نکند "یاد تو" این سوی شیشه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مـسـلـخ عــشــق جـز نـکـو را نـکـشـنـد .. مـا " بـا تـو کـه بـاشـیـم " نـکـو مـی گـردیـم .. لـبـیـک یـا حـسـیـن عـلـیـه الـسـلام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوشی میخواهد نه زن باشد نه مرد...خدایا زمین نمی آیی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرهرچیزی خوبه... اگه خوب نشد... پس هنوزاخرش نشده... صبرکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرهابالای سرت باشند یانباشند... شادی ات را به روزافتابی موکول نکن... اسمان بااحساس توآبی می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرخـسته ام، که حاضرم، سـرم را روی تکه سنگی، بگذارم وبخوابم اما به دیوار وجود بعضی ها که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو که میتونستى ایـــن همــه بـــد باشى , غلط کردی اوائل اون همــه خوب بودى…..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم. در بین تمام مردم این کره خاکی تو تافته ای، جدا بافته ای! لبخند بزن... تکرار همه چیز در این دنیا خسته کننده شده است، اما تو مثل نفسی، تکرارت تضمین زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه. ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد درس میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیگر چه جور معشوقی هستی ؟ نه دستم به تو می رسد نه می توانم از شوق دیدنت بال در آورم تو دست و بال مرا بسته‏ ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منصفانه نیست من پیر شده باشم و تو در خیالم درست مثل روزی که ترکم کردی زیبا و جوان همین شده که هیچ‏ کس باور نمی کند معشوق من بوده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بیکس نیست...اما موفق کسیست که با هرکس نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بدون غذا دو ماه دوام می آورد.. بدون آب دو هفته  بدون هوا چند دقیقه.. بدون (وجدان) متاسفانه خیلی..خیلی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی ست مرا در دل که روان سوزدو جان کاهد هردم آن مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دلو جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه ی آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاور شاید که دارند آرزوی کودکی دست فروش را برای یک دقیقه کاسبی بیشتر برآورده می کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برف پاک کن روزگار بگو ایهوده تلاش نکند "یاد تو" این سوی شیشه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مـسـلـخ عــشــق جـز نـکـو را نـکـشـنـد .. مـا " بـا تـو کـه بـاشـیـم " نـکـو مـی گـردیـم .. لـبـیـک یـا حـسـیـن عـلـیـه الـسـلام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوشی میخواهد نه زن باشد نه مرد...خدایا زمین نمی آیی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرهرچیزی خوبه... اگه خوب نشد... پس هنوزاخرش نشده... صبرکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرهابالای سرت باشند یانباشند... شادی ات را به روزافتابی موکول نکن... اسمان بااحساس توآبی می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرخـسته ام، که حاضرم، سـرم را روی تکه سنگی، بگذارم وبخوابم اما به دیوار وجود بعضی ها که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو که میتونستى ایـــن همــه بـــد باشى , غلط کردی اوائل اون همــه خوب بودى…..!