بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم میتواند دایره باشد هم خط راست انتخاب خودمان است که تا ابد دور خودمان بچرخیم یا تا بی نهایت ادامه بدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا کنج قفس یا مرگ این بخت کبوترهاست دنیا پل باریکی بین بد و بدتر هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "ذِهــــن" تا "دَهــَــن" فـقــطــ یـکــــ نـقـطـه فــاصـلـه اســت ...  تــا ذِهــنــَـت را بــاز نـکـردی دَهــنــَـت را بــاز نــکـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیای خود چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی و برای اخرت خویش به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد . امام حسن ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوشحالم ازاینکه مشکلاتم فقط با "پـــــــــول"حل میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نيدانستم ميبازم! مچ انداختن فقط بهانه اى بود تا دستانت را بگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تنها چیزیست که با بخشیدن زیادتر می شود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشی تا محبت کرده باشی گاهی لبخند تو بهترین محبت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ !.. ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ !.. ﺍﻣﺎ !.. ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺍﺵ !.. ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !.. ﭘﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !.. ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ !.. ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻲ !.. ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی‌ای که پُر شود جای خالی نیست . فقط جائی است که پُر نیست ... ، جای خالی همیشه خالی می‌ماند . جالی خالی جای کسی است که نیست ... ، جای خالی حسرتی ابدی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفان هر موقعه زيبا رويي را مي ديدند سجده ميكردند  چرا كه انان نه ميوه را بلكه باغ را ميديدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای این دیوونه رو هـــم رنگ تاریکــی نکن مسیـــرغصه هانو باراه دلم یکی نکن دل پی هربهــونه ای برای بـــی توبودنه بهونه دســت دل نده،تشنه جون سپـــردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر "کسی" که "ادعای" "عاشقی" می کند!! "در" را "باز نکن"!؟! خیلی ها مثل "بچه ها" "در" "میزنند"!! و "فرار میکنند"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام عمر منتظر عاشق شدنیم عاشق که میشویم یادمان می رود این انتظار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهای تو یک رمان بلند است... شعرهایم را در کتاب تو پنهان می کنم, حال هر شب به هر بهانه مرا بخوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تــأییــد کـارایی کــه میکـنی منـتـظر تـحـسـیـن بقـیـه نـبـاش !! یـه روز یـه کـاری میکـنی کـه هـمه تـحـسـیـنت کـنـن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم میتواند دایره باشد هم خط راست انتخاب خودمان است که تا ابد دور خودمان بچرخیم یا تا بی نهایت ادامه بدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا کنج قفس یا مرگ این بخت کبوترهاست دنیا پل باریکی بین بد و بدتر هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "ذِهــــن" تا "دَهــَــن" فـقــطــ یـکــــ نـقـطـه فــاصـلـه اســت ...  تــا ذِهــنــَـت را بــاز نـکـردی دَهــنــَـت را بــاز نــکـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیای خود چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی و برای اخرت خویش به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد . امام حسن ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوشحالم ازاینکه مشکلاتم فقط با "پـــــــــول"حل میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نيدانستم ميبازم! مچ انداختن فقط بهانه اى بود تا دستانت را بگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تنها چیزیست که با بخشیدن زیادتر می شود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشی تا محبت کرده باشی گاهی لبخند تو بهترین محبت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ !.. ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ !.. ﺍﻣﺎ !.. ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺍﺵ !.. ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !.. ﭘﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !.. ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ !.. ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻲ !.. ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی‌ای که پُر شود جای خالی نیست . فقط جائی است که پُر نیست ... ، جای خالی همیشه خالی می‌ماند . جالی خالی جای کسی است که نیست ... ، جای خالی حسرتی ابدی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفان هر موقعه زيبا رويي را مي ديدند سجده ميكردند  چرا كه انان نه ميوه را بلكه باغ را ميديدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای این دیوونه رو هـــم رنگ تاریکــی نکن مسیـــرغصه هانو باراه دلم یکی نکن دل پی هربهــونه ای برای بـــی توبودنه بهونه دســت دل نده،تشنه جون سپـــردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر "کسی" که "ادعای" "عاشقی" می کند!! "در" را "باز نکن"!؟! خیلی ها مثل "بچه ها" "در" "میزنند"!! و "فرار میکنند"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تمام عمر منتظر عاشق شدنیم عاشق که میشویم یادمان می رود این انتظار را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهای تو یک رمان بلند است... شعرهایم را در کتاب تو پنهان می کنم, حال هر شب به هر بهانه مرا بخوان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تــأییــد کـارایی کــه میکـنی منـتـظر تـحـسـیـن بقـیـه نـبـاش !! یـه روز یـه کـاری میکـنی کـه هـمه تـحـسـیـنت کـنـن