بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی روز مرگ هم تفاهم نداریم!!!!!!! من سفید می پوشم او سیاه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دسته یه اقایی یه قناری خوشگل دیدم  گفتم فروشیه گفت نه رفیقه سلامتیه همه اونایی که رفیقاشونو نمیفروشن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتن: علف باید به دهن بزی شیرین باشه. ما زنها یه عمری خودمون رو کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم!  غافل از اینکه طرف اصلا بز نبود... گاو بود! به خوردن مقوا عادت کرده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها مرز بگذارید مرز صمیمیت مرز رفتار مرز کلام شما این مرز را تعیین کنید و همیشه یک قدم عقبتر بایستید همیشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مترسک که گفت : وقتی نمی شود رفت همین یک پا هم اضافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردها "....در عین پیچیدگی.... در عاشقی روش ساده ای دارند....!! " تو را بخواهند.... برایت می جنگند...." "تو را نخواهند.... با تو می جنگند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باش و هیچوقت نامردی نکن. مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که ما زنده ایم ٰ از شانس ماست  . . نه خوبی دنیا .... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نخواه که سیگارم را خاموش کنم ...این تنها نقطه روشن من در زندگیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــریم یــک اســفنـدی ... حــریم سلــطـان نیــست کــه حــرم ســرا بــاشد ... وارد شــدن بــه آن لیــاقت می خــواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان میشود ، که اغلب به آن فکر میکند! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل شکست مقاومت نکن، بلکه به آن خوش امد بگو؛ هرچیزی که به آن خوش آمد گوییم تغییر شکل می دهد، رنج به عشق تبدیل میشود این راز بزرگ زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوار ترین قدم ، همان قدمِ اول است! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه از فشار زندگي اندوهگين مشو... شايد خداست ك در آغوشش مي فشاردت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اینجا چه قدر مهربانند !!! دیدند کفش ندارم ،، برایم پا پوش درست کردند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی سراغت را نمیگیرم مگو از یاد او رفتم، مقصر روزگار است،وگرنه یاد تو در قلب من، یک یادگار است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی روز مرگ هم تفاهم نداریم!!!!!!! من سفید می پوشم او سیاه............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دسته یه اقایی یه قناری خوشگل دیدم  گفتم فروشیه گفت نه رفیقه سلامتیه همه اونایی که رفیقاشونو نمیفروشن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتن: علف باید به دهن بزی شیرین باشه. ما زنها یه عمری خودمون رو کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم!  غافل از اینکه طرف اصلا بز نبود... گاو بود! به خوردن مقوا عادت کرده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آدمها مرز بگذارید مرز صمیمیت مرز رفتار مرز کلام شما این مرز را تعیین کنید و همیشه یک قدم عقبتر بایستید همیشه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مترسک که گفت : وقتی نمی شود رفت همین یک پا هم اضافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَردها "....در عین پیچیدگی.... در عاشقی روش ساده ای دارند....!! " تو را بخواهند.... برایت می جنگند...." "تو را نخواهند.... با تو می جنگند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باش و هیچوقت نامردی نکن. مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که ما زنده ایم ٰ از شانس ماست  . . نه خوبی دنیا .... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نخواه که سیگارم را خاموش کنم ...این تنها نقطه روشن من در زندگیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــریم یــک اســفنـدی ... حــریم سلــطـان نیــست کــه حــرم ســرا بــاشد ... وارد شــدن بــه آن لیــاقت می خــواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان میشود ، که اغلب به آن فکر میکند! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل شکست مقاومت نکن، بلکه به آن خوش امد بگو؛ هرچیزی که به آن خوش آمد گوییم تغییر شکل می دهد، رنج به عشق تبدیل میشود این راز بزرگ زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوار ترین قدم ، همان قدمِ اول است! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه از فشار زندگي اندوهگين مشو... شايد خداست ك در آغوشش مي فشاردت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اینجا چه قدر مهربانند !!! دیدند کفش ندارم ،، برایم پا پوش درست کردند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی سراغت را نمیگیرم مگو از یاد او رفتم، مقصر روزگار است،وگرنه یاد تو در قلب من، یک یادگار است...