بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـنـــده از تـهِ دل مـی خـواهــم ... جــایـی می فـروشــنـد ؟؟؟؟؟!!!! . مـن . . .. . بـه قـیـمـتِ بـاقـیِ عـمـــــرم خــریـدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ اﻭ ﻫﺴﺖ...اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حال"کبریتی"که میداند"ساخته"میشود که"سوخته"شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی اوقــــات لطـــــف ، ســــریع تـــر از یـــک گلــــوله آدم را مــــی کشــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خودم......... همیشه نگران کسی هستم که میدانم اگه بمیرم ب چهلمم نخواهد رسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نيست؛ رفتن آدمها باخودشون باشه،فراموش کردنشون با ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهن مان کسی که دوستش داریم همیشه می ماند.... حتی در "دوری" و "جدایی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه پایانی ندارد نه تویی نه من، این انسانیت است که تابه ابد، فریادکشیده خواهدشد...ارنستوچگوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــق نداری احســـــــــــــاس دیگران رو به بـــازی بگیری ؛ فـــقـــط بـخــاطـر ایــنـکـــه : هنوز تکلیفــت با احســــاس خـــودت معلوم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشدار : مصرف بیش از حد احترام باعث اختلالات روانی طرف مقابل و اختلالات عصبی شما میگردد ! لطفا در میزان مصرف دقت کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "من" بريد و گفت :قصدم "باتو بودن" نبود "از ياد بردن " (او بود)......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بدترین ضربه رو از کسی میخوریم که بهترینمون بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــورد داشتـیـم .. سـنـگ مـارو بـه سـیـنـه مـیـزده ... ولـی مـا سـنـگـشـو مـیـزدیـم بـه پـامــون .... آره عـسـیـسـم ایـنــجـوریـاس ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم...... باران را می گویم.... به شانه ام زد و گفت: خسته شدی امروز را تو استراحت کن... من به جایت می بارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودت باش ....دیگران به اندازه ی کافی هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای معلم در کلاس پیچید: جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. و من هنوز نمی دانم جای خالی تو را با چه چیز پر کنم پدر.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـنـــده از تـهِ دل مـی خـواهــم ... جــایـی می فـروشــنـد ؟؟؟؟؟!!!! . مـن . . .. . بـه قـیـمـتِ بـاقـیِ عـمـــــرم خــریـدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ اﻭ ﻫﺴﺖ...اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حال"کبریتی"که میداند"ساخته"میشود که"سوخته"شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی اوقــــات لطـــــف ، ســــریع تـــر از یـــک گلــــوله آدم را مــــی کشــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خودم......... همیشه نگران کسی هستم که میدانم اگه بمیرم ب چهلمم نخواهد رسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نيست؛ رفتن آدمها باخودشون باشه،فراموش کردنشون با ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهن مان کسی که دوستش داریم همیشه می ماند.... حتی در "دوری" و "جدایی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه پایانی ندارد نه تویی نه من، این انسانیت است که تابه ابد، فریادکشیده خواهدشد...ارنستوچگوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــق نداری احســـــــــــــاس دیگران رو به بـــازی بگیری ؛ فـــقـــط بـخــاطـر ایــنـکـــه : هنوز تکلیفــت با احســــاس خـــودت معلوم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هشدار : مصرف بیش از حد احترام باعث اختلالات روانی طرف مقابل و اختلالات عصبی شما میگردد ! لطفا در میزان مصرف دقت کنید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "من" بريد و گفت :قصدم "باتو بودن" نبود "از ياد بردن " (او بود)......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بدترین ضربه رو از کسی میخوریم که بهترینمون بود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــورد داشتـیـم .. سـنـگ مـارو بـه سـیـنـه مـیـزده ... ولـی مـا سـنـگـشـو مـیـزدیـم بـه پـامــون .... آره عـسـیـسـم ایـنــجـوریـاس ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمش گرم...... باران را می گویم.... به شانه ام زد و گفت: خسته شدی امروز را تو استراحت کن... من به جایت می بارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خودت باش ....دیگران به اندازه ی کافی هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای معلم در کلاس پیچید: جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. و من هنوز نمی دانم جای خالی تو را با چه چیز پر کنم پدر.