بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ...دست روزگارو ميبيني؟؟ موقع رفتنت من با گريه بهت التماس ميكردم بموني اما تو با بي تفاوتي از كنام گذشتي.. حالا تو براي برگشتنت پيش من باگريه التماس ميكني ومن با بي تفاوتي از كنارت ميگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم قـــدم زدن مــیــخـواهــد . . . در یــک وجــبــی پــیــاده رو . . . یــک قــدم تــا آسـمـان . . . پــرواز بــا بــوی یــاس هــا . . . خـیـس و نـمـنـاک شــدن بـــا بـــاران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی؛شمع های افتاده خاموش می شوند! احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت دنیا که دست گروه 5+1 نیست بلکه اختیار جهان هستی در دست 5تن ال عبا+1حضرت عباس است قابل توجه بعضیا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن تنها انتقامیست که انسان میتواند از زندگی بگیرد ..چگوارا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي حرف پشتت زياده كه ‏"ميخوان جات باشن؛نمي تونن يا ميخوان باهات باشن نمي تونن‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم سر کلاس از بچه ها خواست با خدا، عاشق، دنیا، من جمله بسازند. دخترک یتیم، از گوشه اتاق برخواست و گفت : آقا اجازه.. من عاشق مامانم، اون همه دنیامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که روح در تو دمیده می شود  در شکم یک زن هستی هنگامی که گریه می کنی  در آغوش یک زن هستی هنگامی که عاشق می شوی در قلب یک زن هستی زن امانت است نه برای اهانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودی یا تو هیچکس... اما من ساده انگار فراموش کرده بودم  که هیچکس هم برای خودش  کسی است!!!!!!!... کسی حتی شاید مهمتر از من!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم بوی کافور میدهد شب به شب درآن مرده شورها آرزویی را غسل میدهند وکفن میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر نیستم  اما برایتان روزی 10 دقیقه  راه رفتن روی جدول های کنار خیابان، را تجویز می کنم!  تا بدانید تعادل چیز مهمی است  اما دیـوانه بودن قشنگ تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم.....امــــــــــا....اینبارنمیشکنم....کسی که شکستنم رادید...دلش سوخت خواست بماند....اما....تحمل ترحــــــــم ماندنش خیلی سخت ترازرفتنش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد "تنهایت" نمیگدارم.... ابدش چه زود عفو خورد....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد چه دلمان نخواهد، خدا یک وقتهایی دلش نمیخواهد ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرق نمیکند برگ کدام درختم... وقتی صدای خرد شدنم زیر پای همه زیباست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ...دست روزگارو ميبيني؟؟ موقع رفتنت من با گريه بهت التماس ميكردم بموني اما تو با بي تفاوتي از كنام گذشتي.. حالا تو براي برگشتنت پيش من باگريه التماس ميكني ومن با بي تفاوتي از كنارت ميگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم قـــدم زدن مــیــخـواهــد . . . در یــک وجــبــی پــیــاده رو . . . یــک قــدم تــا آسـمـان . . . پــرواز بــا بــوی یــاس هــا . . . خـیـس و نـمـنـاک شــدن بـــا بـــاران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی؛شمع های افتاده خاموش می شوند! احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت دنیا که دست گروه 5+1 نیست بلکه اختیار جهان هستی در دست 5تن ال عبا+1حضرت عباس است قابل توجه بعضیا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن تنها انتقامیست که انسان میتواند از زندگی بگیرد ..چگوارا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي حرف پشتت زياده كه ‏"ميخوان جات باشن؛نمي تونن يا ميخوان باهات باشن نمي تونن‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم سر کلاس از بچه ها خواست با خدا، عاشق، دنیا، من جمله بسازند. دخترک یتیم، از گوشه اتاق برخواست و گفت : آقا اجازه.. من عاشق مامانم، اون همه دنیامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که روح در تو دمیده می شود  در شکم یک زن هستی هنگامی که گریه می کنی  در آغوش یک زن هستی هنگامی که عاشق می شوی در قلب یک زن هستی زن امانت است نه برای اهانت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودی یا تو هیچکس... اما من ساده انگار فراموش کرده بودم  که هیچکس هم برای خودش  کسی است!!!!!!!... کسی حتی شاید مهمتر از من!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم بوی کافور میدهد شب به شب درآن مرده شورها آرزویی را غسل میدهند وکفن میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر نیستم  اما برایتان روزی 10 دقیقه  راه رفتن روی جدول های کنار خیابان، را تجویز می کنم!  تا بدانید تعادل چیز مهمی است  اما دیـوانه بودن قشنگ تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم.....امــــــــــا....اینبارنمیشکنم....کسی که شکستنم رادید...دلش سوخت خواست بماند....اما....تحمل ترحــــــــم ماندنش خیلی سخت ترازرفتنش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد "تنهایت" نمیگدارم.... ابدش چه زود عفو خورد....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد چه دلمان نخواهد، خدا یک وقتهایی دلش نمیخواهد ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرق نمیکند برگ کدام درختم... وقتی صدای خرد شدنم زیر پای همه زیباست...