بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــر گله ای هست دگر حوصله ای نیــــــــست ب گمانم چیزی درونم تغییر کرده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـيـا مكان امني نيست.. وقتي كه دستكش هاي تو، از دستهايت ماندگارترند و عينك از نگاهت... بگو چگونه اعتماد كنم به ثـانيه هايي كه مي خواهند برسند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی به آسمان بارانی می نگریست و میگفت خدایا گریه نکن یک روز میاد ما آدم های خوبی میشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هر وقت رسیدی به یه در بزرگ با یه قفل بزرگ نگران نباش چون اگه قرار بود باز نشه به جای در دیوار میذاشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها هر از چند گاهی از جائی می افتند؛ از لبه پرتگاه، از پا،  از نفس،  از این ور بوم، ... از اون ور بوم،  از دماغ فیل،  از چاله به چاه، از عرش به فرش، از چشم،  از چشم، از چشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که اندوه دارد شانه میخواهد نه نصیحت... کاش همه این را میفهمیدند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... دوست دارم تو را نظاره کنم ... ... زیر پایت پر از ستاره کنم ... ... هرکس پرسید عزیزت کیست ... ... دوست دارم به تو اشاره کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هر کی گفت: دوستت دارم! نپرس چقدر؟؟؟ بگو تا کی؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کل آدمای دنیا خیانت کرده أم!!! . هرکه را دیدم به یاد تو افتادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای این شهر از یادت در امان نیستم حتی به کوچه ی علی چپ که می روم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستیم قدرت بدنی که یک زن موقع زایمان از دست میده برابره با قدرت بدنی 1روز کار 16کارگر معدنه هیچوقت با مادرانمون تندی نمیکردیم!! به امید سلامتیه همه ی مادران مهربوووون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـهـراب ای کــاش بــودی و بـــا هـــم قایـــقی دیـــگر میســـاختیــم ...! ایـــن بــار خـــیلی بـــزرگـــتر و جـــادارتـــر از قـــبل ...! آخـــه کلـــی آرزو و غــم بـــا خــود بــه همـراه دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـــته... خـــیلی ســـخـــته... زن باشـــی و گـــیر یه نـــامـــرد بـــیفـــتی... ولی واســـش از هـــر مـــردی "مـــردتـــر" باشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا میگفت: دیوونم کردی بیا اینم اونی که میخواستی!!!! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ان گونه زند ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و ان گونه بمیران که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که ندیدیم!! ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعأ دوستت داشته باشه!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــــــر گله ای هست دگر حوصله ای نیــــــــست ب گمانم چیزی درونم تغییر کرده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنـيـا مكان امني نيست.. وقتي كه دستكش هاي تو، از دستهايت ماندگارترند و عينك از نگاهت... بگو چگونه اعتماد كنم به ثـانيه هايي كه مي خواهند برسند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودکی به آسمان بارانی می نگریست و میگفت خدایا گریه نکن یک روز میاد ما آدم های خوبی میشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هر وقت رسیدی به یه در بزرگ با یه قفل بزرگ نگران نباش چون اگه قرار بود باز نشه به جای در دیوار میذاشتن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها هر از چند گاهی از جائی می افتند؛ از لبه پرتگاه، از پا،  از نفس،  از این ور بوم، ... از اون ور بوم،  از دماغ فیل،  از چاله به چاه، از عرش به فرش، از چشم،  از چشم، از چشم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی که اندوه دارد شانه میخواهد نه نصیحت... کاش همه این را میفهمیدند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... دوست دارم تو را نظاره کنم ... ... زیر پایت پر از ستاره کنم ... ... هرکس پرسید عزیزت کیست ... ... دوست دارم به تو اشاره کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها هر کی گفت: دوستت دارم! نپرس چقدر؟؟؟ بگو تا کی؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کل آدمای دنیا خیانت کرده أم!!! . هرکه را دیدم به یاد تو افتادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای این شهر از یادت در امان نیستم حتی به کوچه ی علی چپ که می روم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستیم قدرت بدنی که یک زن موقع زایمان از دست میده برابره با قدرت بدنی 1روز کار 16کارگر معدنه هیچوقت با مادرانمون تندی نمیکردیم!! به امید سلامتیه همه ی مادران مهربوووون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـهـراب ای کــاش بــودی و بـــا هـــم قایـــقی دیـــگر میســـاختیــم ...! ایـــن بــار خـــیلی بـــزرگـــتر و جـــادارتـــر از قـــبل ...! آخـــه کلـــی آرزو و غــم بـــا خــود بــه همـراه دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـــته... خـــیلی ســـخـــته... زن باشـــی و گـــیر یه نـــامـــرد بـــیفـــتی... ولی واســـش از هـــر مـــردی "مـــردتـــر" باشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا میگفت: دیوونم کردی بیا اینم اونی که میخواستی!!!! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ان گونه زند ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و ان گونه بمیران که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که ندیدیم!! ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعأ دوستت داشته باشه!!