بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطارها بیهوده می پرسند:چی؟چی؟ نمی دانند در انتهای ریل ها هیچکس و هیچ چیز در انتظارشان نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی به از بند! چه با لبخند چه بی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید همه خندیدند. ولی هیچ کس نفهمید که عقل همه به چشمشان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب جایی میان سینه ام ؛‏ آنجاکه خون پمپاژ میکند ؛
سنگین است ،‏خیلی سنگین‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه اذتی است در تنهایی، باور نداری؟ از خدا بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم به اندازه همان قاضی که متهم اعدامیش  " رفیقش " بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فال فروش ، لای این بسته فال "مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید" هم داری ؟ گفت : اگر بود کسی فال فروشی می کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین "مهربانیت" چتری برایم بفرست که من خیس "دلتنگیت" نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ترسیدم از آن، آن به سرم می آید......مشک سوراخ شد و کیست برم می آید؟  اشک خجلت فقط از چشم ترم می آید...... ناله ی العطش اهل حرم می آید ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید  ما دیده به بد نمیخراشیم  ما نیکی او به خلق گوییم  تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زینب(س) تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند ؟! تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حاضر و حیّ خود باشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه بیش از حد به کسی وابسته نشوید؛چون وابستگی به توقعات منجر میشود،و توقعات به دلشکستگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش بـه جـای ایـنـکـه دخـتـرا و پـسـرا رو از هـم جـدا کـنـن مـردا  نـامـردا رو از هـم جـدا مـیـکـردن!!! کـاش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتـــي اوني که هر شـــب مســـته ولي خيلـــي وقـــته صداي دينـــگه پيکشـــو کسي نشنيـــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـﻨـﻬـﺎ ﮐـﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻟـﺒـﺨـﻨـﺪ ﻣـﻨـﻮ ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﺳـﺖ ﻋـﮑـﺎﺱ ﺑـﻮﺩ, ﮐـﻪ ﺍﻭﻧـﻢ ﭘـﻮﻟـﺶ ﺭﻭ ﮔـﺮﻓـﺖ ﺭفـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل بی احترامی دیگران، بی اعتنایی کنید. این بهترین جواب برای آنهاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطارها بیهوده می پرسند:چی؟چی؟ نمی دانند در انتهای ریل ها هیچکس و هیچ چیز در انتظارشان نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی به از بند! چه با لبخند چه بی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید همه خندیدند. ولی هیچ کس نفهمید که عقل همه به چشمشان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب جایی میان سینه ام ؛‏ آنجاکه خون پمپاژ میکند ؛
سنگین است ،‏خیلی سنگین‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه اذتی است در تنهایی، باور نداری؟ از خدا بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم به اندازه همان قاضی که متهم اعدامیش  " رفیقش " بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فال فروش ، لای این بسته فال "مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید" هم داری ؟ گفت : اگر بود کسی فال فروشی می کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین "مهربانیت" چتری برایم بفرست که من خیس "دلتنگیت" نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ترسیدم از آن، آن به سرم می آید......مشک سوراخ شد و کیست برم می آید؟  اشک خجلت فقط از چشم ترم می آید...... ناله ی العطش اهل حرم می آید ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بد ما به خلق گوید  ما دیده به بد نمیخراشیم  ما نیکی او به خلق گوییم  تا هر دو دروغ گفته باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زینب(س) تو کوه صبر باشی و من نگاهم به بی صبرانی باشد که ادعای اسوه بودن دارند ؟! تو فرمانبردار امام خویش باشی و من غافل از امام حاضر و حیّ خود باشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه بیش از حد به کسی وابسته نشوید؛چون وابستگی به توقعات منجر میشود،و توقعات به دلشکستگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـاش بـه جـای ایـنـکـه دخـتـرا و پـسـرا رو از هـم جـدا کـنـن مـردا  نـامـردا رو از هـم جـدا مـیـکـردن!!! کـاش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتـــي اوني که هر شـــب مســـته ولي خيلـــي وقـــته صداي دينـــگه پيکشـــو کسي نشنيـــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗـﻨـﻬـﺎ ﮐـﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻟـﺒـﺨـﻨـﺪ ﻣـﻨـﻮ ﻣـﯿـﺨـﻮﺍﺳـﺖ ﻋـﮑـﺎﺱ ﺑـﻮﺩ, ﮐـﻪ ﺍﻭﻧـﻢ ﭘـﻮﻟـﺶ ﺭﻭ ﮔـﺮﻓـﺖ ﺭفـت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل بی احترامی دیگران، بی اعتنایی کنید. این بهترین جواب برای آنهاست...