بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!از تو خواهش میکنم مارا تا زمانیکه راستی و راستگویی در این دنیا مد شود زنده نگه دار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلم را شکستی عذاب وجدان نداشته باش چراکه خیلی ها انرا برایم ترک انداختند و رفتند...من صبرم بالاست...طاقت می اورم...هنوز زنده ام...میبینی که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تاجهان باشد به شادي در جهان باشي الهي از بلاها لحظه لحظه در امان باشي مراد ومطلبت را من نمي دانم خدا داند الهي همنشين جمع خوبان خداباشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا فراموشگر خاطرهاست تو فراموش نکن آنچه میان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ  و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ می شوند زمانی ﮐﻪ ، ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنت رابوییدم.. بوی عشق ناب میداد... اما امروز.... لعنتی.... بوی خیانت میدهد آغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى پدرى با بچه ش درد و دل ميكنه ينى خيلى به كم آوردن نزدیک شده..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دغدغهء روزمره ام ، بودن توست ! نفس کشيدنت .. ايستادنت .. خنديدنت .. “مــــــــــادرم” تو باشي و خدا دنيا برايم بس است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـ ـاری بــه این حـ ــرف و حــ ـدیــث هــا نــ ــدارم...مــقــصـود و مــحـبـــوب تـــویــی... و بــاز هــم ســ...ـه نـقـطـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک ترانه غمگین خارجی میخواهد... با زبانی که نمی فهمم چیست... می خواهم به دردی که نمی دانم چیست, زار زار گریه کنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شده مثله "ویندوز XP". با اینکه از مد افتاده ولی هرکی تازه کاره، میادو اول با اون بازی میکنه و یاد میگیره. از بس که ساده اس . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خدايي داریم که با آن همه بزرگے و عظمت همیشه پای صحبت هاي ما مے نشیند و به آنها گوش میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی بـچه رو دیـدم کـه داشـت گریـه مـیکـرد و مـی گـفـت:  هـیچکـس بـا مـن بـازی نـمی کـنه...  تـو دلــم گفـتم: تــو بـزرگ شـو بـبـین چـه بــازی هـایـی کـه بـاهـات نـمـی کنــن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه آشکار است برای زنده شدن.. برای تازه شدن.. برای مرد شدن!! ولی امان از خنده هایی که نه خنده است.. نه گریه!! . خنده ی من از گریه غم انگیز تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد میکند قلبم را میگویم فقط به خاطر اینکه خودم میخواهم وگرنه بیخیال بودن که کار راحتیست من نمیخواهم بیخیال عمری شوم که بخاطر هیچ تلف شد. نمی خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز های بارانی و بهانه بودن در کنار هم زیباست..... اما زیباتر از ان روز های سخت و بی بهانه با هم بودن است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!از تو خواهش میکنم مارا تا زمانیکه راستی و راستگویی در این دنیا مد شود زنده نگه دار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلم را شکستی عذاب وجدان نداشته باش چراکه خیلی ها انرا برایم ترک انداختند و رفتند...من صبرم بالاست...طاقت می اورم...هنوز زنده ام...میبینی که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تاجهان باشد به شادي در جهان باشي الهي از بلاها لحظه لحظه در امان باشي مراد ومطلبت را من نمي دانم خدا داند الهي همنشين جمع خوبان خداباشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا فراموشگر خاطرهاست تو فراموش نکن آنچه میان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ  و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ می شوند زمانی ﮐﻪ ، ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنت رابوییدم.. بوی عشق ناب میداد... اما امروز.... لعنتی.... بوی خیانت میدهد آغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى پدرى با بچه ش درد و دل ميكنه ينى خيلى به كم آوردن نزدیک شده..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دغدغهء روزمره ام ، بودن توست ! نفس کشيدنت .. ايستادنت .. خنديدنت .. “مــــــــــادرم” تو باشي و خدا دنيا برايم بس است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـ ـاری بــه این حـ ــرف و حــ ـدیــث هــا نــ ــدارم...مــقــصـود و مــحـبـــوب تـــویــی... و بــاز هــم ســ...ـه نـقـطـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک ترانه غمگین خارجی میخواهد... با زبانی که نمی فهمم چیست... می خواهم به دردی که نمی دانم چیست, زار زار گریه کنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شده مثله "ویندوز XP". با اینکه از مد افتاده ولی هرکی تازه کاره، میادو اول با اون بازی میکنه و یاد میگیره. از بس که ساده اس . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خدايي داریم که با آن همه بزرگے و عظمت همیشه پای صحبت هاي ما مے نشیند و به آنها گوش میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی بـچه رو دیـدم کـه داشـت گریـه مـیکـرد و مـی گـفـت:  هـیچکـس بـا مـن بـازی نـمی کـنه...  تـو دلــم گفـتم: تــو بـزرگ شـو بـبـین چـه بــازی هـایـی کـه بـاهـات نـمـی کنــن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه آشکار است برای زنده شدن.. برای تازه شدن.. برای مرد شدن!! ولی امان از خنده هایی که نه خنده است.. نه گریه!! . خنده ی من از گریه غم انگیز تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد میکند قلبم را میگویم فقط به خاطر اینکه خودم میخواهم وگرنه بیخیال بودن که کار راحتیست من نمیخواهم بیخیال عمری شوم که بخاطر هیچ تلف شد. نمی خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز های بارانی و بهانه بودن در کنار هم زیباست..... اما زیباتر از ان روز های سخت و بی بهانه با هم بودن است...