بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند. چرا که زن ها عاشق مردهای بد می شوند، و با مردهای خوب درد و دل می کنند.. - ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد نــه بهانه ای برای فرار و نه دروغــی برای توجیـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم که کرده ام ورد زبان ثنای تو این همه جورمیکشم درطلب هوای تو من به گدایی درت سر خط بندگی دهم زودرسدبه سلطنت هرکه شودگدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،  . . . . مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم میتواند دایره باشد هم خط راست انتخاب خودمان است که تا ابد دور خودمان بچرخیم یا تا بی نهایت ادامه بدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا کنج قفس یا مرگ این بخت کبوترهاست دنیا پل باریکی بین بد و بدتر هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "ذِهــــن" تا "دَهــَــن" فـقــطــ یـکــــ نـقـطـه فــاصـلـه اســت ...  تــا ذِهــنــَـت را بــاز نـکـردی دَهــنــَـت را بــاز نــکـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیای خود چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی و برای اخرت خویش به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد . امام حسن ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوشحالم ازاینکه مشکلاتم فقط با "پـــــــــول"حل میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نيدانستم ميبازم! مچ انداختن فقط بهانه اى بود تا دستانت را بگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تنها چیزیست که با بخشیدن زیادتر می شود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشی تا محبت کرده باشی گاهی لبخند تو بهترین محبت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ !.. ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ !.. ﺍﻣﺎ !.. ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺍﺵ !.. ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !.. ﭘﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !.. ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ !.. ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻲ !.. ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی‌ای که پُر شود جای خالی نیست . فقط جائی است که پُر نیست ... ، جای خالی همیشه خالی می‌ماند . جالی خالی جای کسی است که نیست ... ، جای خالی حسرتی ابدی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفان هر موقعه زيبا رويي را مي ديدند سجده ميكردند  چرا كه انان نه ميوه را بلكه باغ را ميديدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای این دیوونه رو هـــم رنگ تاریکــی نکن مسیـــرغصه هانو باراه دلم یکی نکن دل پی هربهــونه ای برای بـــی توبودنه بهونه دســت دل نده،تشنه جون سپـــردنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند. چرا که زن ها عاشق مردهای بد می شوند، و با مردهای خوب درد و دل می کنند.. - ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد نــه بهانه ای برای فرار و نه دروغــی برای توجیـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم که کرده ام ورد زبان ثنای تو این همه جورمیکشم درطلب هوای تو من به گدایی درت سر خط بندگی دهم زودرسدبه سلطنت هرکه شودگدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،  . . . . مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم میتواند دایره باشد هم خط راست انتخاب خودمان است که تا ابد دور خودمان بچرخیم یا تا بی نهایت ادامه بدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا کنج قفس یا مرگ این بخت کبوترهاست دنیا پل باریکی بین بد و بدتر هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "ذِهــــن" تا "دَهــَــن" فـقــطــ یـکــــ نـقـطـه فــاصـلـه اســت ...  تــا ذِهــنــَـت را بــاز نـکـردی دَهــنــَـت را بــاز نــکـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیای خود چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی و برای اخرت خویش به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد . امام حسن ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خوشحالم ازاینکه مشکلاتم فقط با "پـــــــــول"حل میشوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه نيدانستم ميبازم! مچ انداختن فقط بهانه اى بود تا دستانت را بگيرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت تنها چیزیست که با بخشیدن زیادتر می شود و همیشه لازم نیست چیزهای با ارزش ببخشی تا محبت کرده باشی گاهی لبخند تو بهترین محبت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ !.. ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ !.. ﺍﻣﺎ !.. ﻭﻗﺘﻲ ﺷﻜﺴﺘﻲ ﺍﺵ !.. ﺩﻭ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ !.. ﭘﺲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !.. ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ !.. ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺘﻲ !.. ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی‌ای که پُر شود جای خالی نیست . فقط جائی است که پُر نیست ... ، جای خالی همیشه خالی می‌ماند . جالی خالی جای کسی است که نیست ... ، جای خالی حسرتی ابدی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفان هر موقعه زيبا رويي را مي ديدند سجده ميكردند  چرا كه انان نه ميوه را بلكه باغ را ميديدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزای این دیوونه رو هـــم رنگ تاریکــی نکن مسیـــرغصه هانو باراه دلم یکی نکن دل پی هربهــونه ای برای بـــی توبودنه بهونه دســت دل نده،تشنه جون سپـــردنه