بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست. . . کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد ... به حرمت کدام مان ...؟! نمیدانم ...؟! من همین اندازه میدانم که ... خدا با تمام عزت و جلالش دارد ناز میخرد ... پس نیاز کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که ماشینش پنچر شد ... پیاده شد کاپوت رو زد بالا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یك دسته گــــل ســـرخ بر بالای یك تپه نیستم... بوته خاری هستم در ته یك دره... ولی می خواهم بــهتــــریــــن خــــــــار دنـــــیـــــــا باشـــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي بي تو،شباهت عجيبي بااين روزهاي ابريه لعنتي دارد......... دلگيرو دل،گيرو.دلگير...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : تو خجالت نمی کشی افتادی دنبال من ؟ پسر : یعنی برگردم ؟ دختر : نه ، فقط پرسیدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله اين بدبختی تا بدبختی ديگر است. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چ میداند......... شاید "یاسین" قرآن همان "یاحسین" باشد اما بی سر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملدرا م مسخره ای بود زندگی! این را تمتم منتقدان ابراز کردند...داستان تکراری...سکانس های اشتباه و پایان...آبکی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هيچكــــس بر سر آيين و باوری كه دارد نمی جنگم . . . چرا كه خـــدای هر كس همانيست كه خـــرد او می گويد . . . " کوروش بزرگ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تظاهر میگذرد...تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیالی،به شادی...به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...اما...چه سخت می کاهد از جانم این"نمایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندانم شکست ؛ به خاطر شن ریزه ای که در غذایم بود ‏ دردکشیدم وگریستم ؛ نه به خاطر دندانم؛ برای کم سوشدن چشمان مادرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی آنها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند؟چندیست دنبال خودم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده شور!!! ناخنهایت راکوتاه کن!!! بدنم زخمی ست!!! اوکه رحم نکرد ؛ تومدارا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدند:چرا سیگاررا کنار نمیگزاری؟گفتم: هرکه به پایم بماند تا آخر به پایش خواهم ماند;حتی اگر قصد جانم را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی: حتما برو، بی معطلی...!! چون نمی بایست کار به شک می کشید  که بیاندیشی یا نیاندیشی ....!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست. . . کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد ... به حرمت کدام مان ...؟! نمیدانم ...؟! من همین اندازه میدانم که ... خدا با تمام عزت و جلالش دارد ناز میخرد ... پس نیاز کن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دختری که ماشینش پنچر شد ... پیاده شد کاپوت رو زد بالا !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یك دسته گــــل ســـرخ بر بالای یك تپه نیستم... بوته خاری هستم در ته یك دره... ولی می خواهم بــهتــــریــــن خــــــــار دنـــــیـــــــا باشـــم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي بي تو،شباهت عجيبي بااين روزهاي ابريه لعنتي دارد......... دلگيرو دل،گيرو.دلگير...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : تو خجالت نمی کشی افتادی دنبال من ؟ پسر : یعنی برگردم ؟ دختر : نه ، فقط پرسیدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله اين بدبختی تا بدبختی ديگر است. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چ میداند......... شاید "یاسین" قرآن همان "یاحسین" باشد اما بی سر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملدرا م مسخره ای بود زندگی! این را تمتم منتقدان ابراز کردند...داستان تکراری...سکانس های اشتباه و پایان...آبکی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هيچكــــس بر سر آيين و باوری كه دارد نمی جنگم . . . چرا كه خـــدای هر كس همانيست كه خـــرد او می گويد . . . " کوروش بزرگ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تظاهر میگذرد...تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیالی،به شادی...به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...اما...چه سخت می کاهد از جانم این"نمایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندانم شکست ؛ به خاطر شن ریزه ای که در غذایم بود ‏ دردکشیدم وگریستم ؛ نه به خاطر دندانم؛ برای کم سوشدن چشمان مادرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی آنها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند؟چندیست دنبال خودم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده شور!!! ناخنهایت راکوتاه کن!!! بدنم زخمی ست!!! اوکه رحم نکرد ؛ تومدارا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدند:چرا سیگاررا کنار نمیگزاری؟گفتم: هرکه به پایم بماند تا آخر به پایش خواهم ماند;حتی اگر قصد جانم را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی: حتما برو، بی معطلی...!! چون نمی بایست کار به شک می کشید  که بیاندیشی یا نیاندیشی ....!!