بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کسی عصبی هستی به خوبی هایی که به تو کرده فکر کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میگوید گرانی است اینجا...دوره ی ارزانی است...شرافت ارزان، تن عریان ارزان و دروغ از همه ارزان تر... آبرو قیمت یک تکه ی نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نفس یک گرگ پیر می ارزد به صد شغال امروزی...... زنده باد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خيال تو ... و تو در خيال من، هيچ يك در خيال ديگري نمي گنجيم ... پاره ريسماني كه ما را به هم وصل مي كند ((عادت)) است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلن۵لیتر خون داریم  اونم به عشق رفیقامون، میپاشیم رو آسفالت...............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدم ما یه پشه بود..... اونم هواسرد شد رفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشوری زندگی میکنم که زبان آن پارسی است ولی به آن فارسی میگویند چون عربی پ ندارد... دکترعلی شریعتی واقعا چرا:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که بال وپرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد. باز گذاشتن در قفس توهینی است به او، درقفس را ببند تا زندان دلیل زمین گیر شدنش باشد، نه پروبال ریخته اش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به وقت رفتن. تنها یادگاری أت را هم می بردی...! . یک عمر بی اعتمادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــویـنـــد کــــریــــم اســت و گـنـــه مــی بخـــشـــد... گـــیــرم کـــه بـبــخـشـــد ز " خـجـــالـــت " چــه کـنـم...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــَـن ، اتفـــاقِ عجیبی وســـطِ زندگیـم بــــودم ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر‏ ‏دو‏مون‏ ‏خيانت‏ ‏كرديم: من‏ ‏شب‏ ‏ها‏ ‏با‏ ‏كري‏ ه‏ ‏ميخوابيدم... و‏ ‏تو؛ با‏ ‏غريبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دسته ار آدما که اینقد خیانت کردن و به دروغ دوستت دارم گفتن که... . هیچ راستگویی جرأت نداره بگه دوستت دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی هم درست مثل مساله هسته ای شده!!!! . با شش نفر باید بشینی مذاکره کنی.. که همه به نفع یکی بکشن کنار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی است رفتار ما ... خداوند می بیند و می پوشاند ... مردم نمی بینند و فریاد می زنند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت که تو رو دارم جایی که میتونستی مچم رو بگیری  دستم رو گرفتی... خداااااااااایا .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کسی عصبی هستی به خوبی هایی که به تو کرده فکر کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میگوید گرانی است اینجا...دوره ی ارزانی است...شرافت ارزان، تن عریان ارزان و دروغ از همه ارزان تر... آبرو قیمت یک تکه ی نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نفس یک گرگ پیر می ارزد به صد شغال امروزی...... زنده باد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خيال تو ... و تو در خيال من، هيچ يك در خيال ديگري نمي گنجيم ... پاره ريسماني كه ما را به هم وصل مي كند ((عادت)) است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلن۵لیتر خون داریم  اونم به عشق رفیقامون، میپاشیم رو آسفالت...............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدم ما یه پشه بود..... اونم هواسرد شد رفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشوری زندگی میکنم که زبان آن پارسی است ولی به آن فارسی میگویند چون عربی پ ندارد... دکترعلی شریعتی واقعا چرا:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده ای که بال وپرش ریخته باشد مظلومیت خاصی دارد. باز گذاشتن در قفس توهینی است به او، درقفس را ببند تا زندان دلیل زمین گیر شدنش باشد، نه پروبال ریخته اش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به وقت رفتن. تنها یادگاری أت را هم می بردی...! . یک عمر بی اعتمادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــویـنـــد کــــریــــم اســت و گـنـــه مــی بخـــشـــد... گـــیــرم کـــه بـبــخـشـــد ز " خـجـــالـــت " چــه کـنـم...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــَـن ، اتفـــاقِ عجیبی وســـطِ زندگیـم بــــودم ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر‏ ‏دو‏مون‏ ‏خيانت‏ ‏كرديم: من‏ ‏شب‏ ‏ها‏ ‏با‏ ‏كري‏ ه‏ ‏ميخوابيدم... و‏ ‏تو؛ با‏ ‏غريبه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون دسته ار آدما که اینقد خیانت کردن و به دروغ دوستت دارم گفتن که... . هیچ راستگویی جرأت نداره بگه دوستت دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق های امروزی هم درست مثل مساله هسته ای شده!!!! . با شش نفر باید بشینی مذاکره کنی.. که همه به نفع یکی بکشن کنار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی است رفتار ما ... خداوند می بیند و می پوشاند ... مردم نمی بینند و فریاد می زنند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت که تو رو دارم جایی که میتونستی مچم رو بگیری  دستم رو گرفتی... خداااااااااایا .....