بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته شبهایت را کنارِ عشقی به صبح برسانی... که هنوز رنگِ چشمهایش را هم از نزدیک ندیده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا به خاطر پوشش و ظاهر کسی او را قضاوت کنیم شاید او پیش خدا از من و تو عزیزتر است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــ ـدایا! می دانـم که بخشـنده بخشـایشگر هسـتی اونـو که دوسـت دارم بر من ببـخش نمیـتونم بـدون او زندگـی کـنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا “پناهنده” می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید! از این بترسید که وقتی زنده‌اید، چیزی در درون شما بمیرد به نام "انسانیت".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگه اون دنیا خواستی گناهان یواشکی مون رو نشون بدی ،گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻨﺪﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻮﺱ ﭼﺎﯼ ﮐﻨﻢ ﻭﺯﺣﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيـــق: ايــــن مادرتــــه؟ پســـر: نـــــه رفيـــق: پـــــس كيــــه؟ پســـر: زنـــدگيمــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضیام هستن ک پشیمونم میکنن از اینکه در حقشون بدی نکردم|:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هایی بودیم که به پاک کردن عادت داشتیم.... ابتدا اشک هایمان را پاک کردیم و سپس یکدیگر را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام شاید ساعتها جمله ساختن برای کسی بود که  حتی لیاقت یک کامه را هم نداشت....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مامان خودم که وقتی دید لباسم بوی سیگار میده نگفت:سیگار میکشی؟؟ گفت:وقتی کسی کنارت سیگار میشکه، ازش فاصله بگیر که بوی سیگار نگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دلــی کـــه از بــی کَســــــی , تنــــهاسـتـــــ........ .................  . هــــر کَــــس را میتــــــــوانـــــد تحـــــــــمل کنـــــــــــــد.....!!!! .............(دکتر علی شریعتی)...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَـــــد بُـــــلَـــند هَـــــــسـتَـم.... اَمّـــــا نــَه آنـــقــدر کـــه بــتــوانـــم : اَبـــرهـا را کِـــنــار بـــــزنــــــــم وَ از حـِــکــمـَـت خُـــدا سَــــــر در بـیــــارمـــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر هیچ دانی چیست !؟ نامه ام میبرد و بر درد دلم خون میگریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به اب گفت بی تو میمیرم اب خواست امتحانش کنه گفت میرم به حرفات فکر کنم رفت و زود برگشت ام ماهی مرده بود... هیچوقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته شبهایت را کنارِ عشقی به صبح برسانی... که هنوز رنگِ چشمهایش را هم از نزدیک ندیده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مبادا به خاطر پوشش و ظاهر کسی او را قضاوت کنیم شاید او پیش خدا از من و تو عزیزتر است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــ ـدایا! می دانـم که بخشـنده بخشـایشگر هسـتی اونـو که دوسـت دارم بر من ببـخش نمیـتونم بـدون او زندگـی کـنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدور هیچ گذرنامه و ویزایی لازم نیست وقتی به خدا “پناهنده” می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید! از این بترسید که وقتی زنده‌اید، چیزی در درون شما بمیرد به نام "انسانیت".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگه اون دنیا خواستی گناهان یواشکی مون رو نشون بدی ،گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻨﺪﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻮﺱ ﭼﺎﯼ ﮐﻨﻢ ﻭﺯﺣﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيـــق: ايــــن مادرتــــه؟ پســـر: نـــــه رفيـــق: پـــــس كيــــه؟ پســـر: زنـــدگيمــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضیام هستن ک پشیمونم میکنن از اینکه در حقشون بدی نکردم|:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هایی بودیم که به پاک کردن عادت داشتیم.... ابتدا اشک هایمان را پاک کردیم و سپس یکدیگر را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام شاید ساعتها جمله ساختن برای کسی بود که  حتی لیاقت یک کامه را هم نداشت....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مامان خودم که وقتی دید لباسم بوی سیگار میده نگفت:سیگار میکشی؟؟ گفت:وقتی کسی کنارت سیگار میشکه، ازش فاصله بگیر که بوی سیگار نگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دلــی کـــه از بــی کَســــــی , تنــــهاسـتـــــ........ .................  . هــــر کَــــس را میتــــــــوانـــــد تحـــــــــمل کنـــــــــــــد.....!!!! .............(دکتر علی شریعتی)...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَـــــد بُـــــلَـــند هَـــــــسـتَـم.... اَمّـــــا نــَه آنـــقــدر کـــه بــتــوانـــم : اَبـــرهـا را کِـــنــار بـــــزنــــــــم وَ از حـِــکــمـَـت خُـــدا سَــــــر در بـیــــارمـــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر هیچ دانی چیست !؟ نامه ام میبرد و بر درد دلم خون میگریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به اب گفت بی تو میمیرم اب خواست امتحانش کنه گفت میرم به حرفات فکر کنم رفت و زود برگشت ام ماهی مرده بود... هیچوقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن