بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـورد داشـــتیـــم .. ........ دخـتره تمــومِ کــــتابــــِ زیـــستــــ رو روی کلیـــپسش  .نوشـــته و بــــرده ســر جلـــسه امتحــــــــــان واســه تقلــــبی..... .........!!! <ــ^ــ>.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانشمندان ژاپنی پس از مدت ها،موفق به دست یافتن به نتیجه ی تحقیقی علمی شدند، که هزاران سال پیش در قران کریم وجود داشته"  "انها با پی بردن به این موضوع، مسلمان شدند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها گاهی آنقدر خودخواه می شوند که "همه چیز "را برای خود میخواهند و زمانی که در حال تلاش برای بدست آوردن آن" همه چیز" هستند چیزهایی را از دست می دهند که از "همه چیز" ارزشمند تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفت : خداوندا عزیزترین بندگانت چه کسانی هستند ؟ خداوند فرمود : آنان که می توانند تلافی کنند اما ... به خاطر من ، می بخشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای آرزوهایت اسپندی دود میکنم، که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــگـر مــی‌شــود از ایـن‌هـمـه آدم یــکـی تــو نـبـاشـی؟ لابــد مـن نـمـی‌شـنـاسـمـت و گــرنـه بـعـضـی از ایــن چــشـم‌هـا ایـن‌گـونه کـه مــی‌درخـشـنـد مـی‌تــوانـنـد چـشـم‌هـای تـو بـاشـنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باغ دلم جوانه ای باید و نیست.. شوق غزل ، ترانه ای باید و نیست.. خواهم که تورا ببینم اما چه کنم، دیدار تورا بهانه ای باید و نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همین نیمه ی معمولی ساده بساز دیر کردی، نیمه ی عاشق ترم را باد برد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی بضی از آدما مثل جاي خالي ساعت دیواری ميمونه، اندازه‌ی يه عمر جاشون خاليه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت صـــدایت اصرار هایت خندیدن هایت اشــــــــوه هایت . فقط نقابش مال من بود!! اصلش را که میدید.. خدا داند..خدا داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند… در سیرک یا در خانه؟! خنده ات که تلخ باشد دلت که خون باشد تو هم دلقکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پسرا هم کم غم و غصـه نداریم پسـر بودن یعنـی بی پـولی  یعنی دوسال سربازی یعـنی نمیتونی حرفـاتو به کسی بگی یعـنی یه دنیا مسئولیت یعنـــی بُغــض 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد پاک بودن ذلت است عاشقی سوزنده حیثیثت است باورم شد دوستی ها لحظه ایست بی وفایی قسمتی از زندگی است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زیر سوزن خوابیدم / از دست یه سری تو زرد نالیدم فکر می کردم رو دست راه میرم / نشد واسه همینم به دور دستا میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ... فریادی است که صبر ِ ایّوب دارد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـورد داشـــتیـــم .. ........ دخـتره تمــومِ کــــتابــــِ زیـــستــــ رو روی کلیـــپسش  .نوشـــته و بــــرده ســر جلـــسه امتحــــــــــان واســه تقلــــبی..... .........!!! <ــ^ــ>.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانشمندان ژاپنی پس از مدت ها،موفق به دست یافتن به نتیجه ی تحقیقی علمی شدند، که هزاران سال پیش در قران کریم وجود داشته"  "انها با پی بردن به این موضوع، مسلمان شدند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها گاهی آنقدر خودخواه می شوند که "همه چیز "را برای خود میخواهند و زمانی که در حال تلاش برای بدست آوردن آن" همه چیز" هستند چیزهایی را از دست می دهند که از "همه چیز" ارزشمند تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفت : خداوندا عزیزترین بندگانت چه کسانی هستند ؟ خداوند فرمود : آنان که می توانند تلافی کنند اما ... به خاطر من ، می بخشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای آرزوهایت اسپندی دود میکنم، که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــگـر مــی‌شــود از ایـن‌هـمـه آدم یــکـی تــو نـبـاشـی؟ لابــد مـن نـمـی‌شـنـاسـمـت و گــرنـه بـعـضـی از ایــن چــشـم‌هـا ایـن‌گـونه کـه مــی‌درخـشـنـد مـی‌تــوانـنـد چـشـم‌هـای تـو بـاشـنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باغ دلم جوانه ای باید و نیست.. شوق غزل ، ترانه ای باید و نیست.. خواهم که تورا ببینم اما چه کنم، دیدار تورا بهانه ای باید و نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همین نیمه ی معمولی ساده بساز دیر کردی، نیمه ی عاشق ترم را باد برد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی بضی از آدما مثل جاي خالي ساعت دیواری ميمونه، اندازه‌ی يه عمر جاشون خاليه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت صـــدایت اصرار هایت خندیدن هایت اشــــــــوه هایت . فقط نقابش مال من بود!! اصلش را که میدید.. خدا داند..خدا داند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی می کند… در سیرک یا در خانه؟! خنده ات که تلخ باشد دلت که خون باشد تو هم دلقکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما پسرا هم کم غم و غصـه نداریم پسـر بودن یعنـی بی پـولی  یعنی دوسال سربازی یعـنی نمیتونی حرفـاتو به کسی بگی یعـنی یه دنیا مسئولیت یعنـــی بُغــض 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد پاک بودن ذلت است عاشقی سوزنده حیثیثت است باورم شد دوستی ها لحظه ایست بی وفایی قسمتی از زندگی است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زیر سوزن خوابیدم / از دست یه سری تو زرد نالیدم فکر می کردم رو دست راه میرم / نشد واسه همینم به دور دستا میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ... فریادی است که صبر ِ ایّوب دارد ...