بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قانوني هست که ميگه: تا داداشش نشدي بهش بگو که " دوسش داري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا همینه رفیق! گاه میخندی به روزهایی که گریه میکردی. گاه نیز گریه میکنی به حال روزهایی که میخندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده ی قفل در باشد......."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه آدمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی  جا واسه پشیمونی هم بذار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند: ثروت، بدون زحمت لذت، بدون وجدان دانش، بدون شخصيت تجارت، بدون اخلاق علم، بدون انسانيت عبادت، بدون ايثار سياست، بدون شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت درونم خاک گرفته است...هر رهگذری که رد میشود فقط بند کفش هایش را سفت میکند و میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم  با عروسک هایم بازی کردم  با رویاهایم بزرگ شدم  با اشک هایم خو گرفتم  و  با حفظ ارزش هایم به اوج می رسم  این است دنیای دخترانه من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن یک آدم متعصّب مانند چشمی است که به تاریکی (جهالت) عادت کرده و هر چقدر نور (علم) بیشتری بر آن بتابد, کمتر می تواند ببیند... شهید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيـا هـمه هيـچ و كـــار دنيا همه هيچ ............ اى هيـــچ بــراى هيـــچ بـــر هيـچ مپيــــچ دانـى كـه از آدمـى چـه مـانـد پـسِ مــرگ ............ عشق است و محبت است و باقى همه هيچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه "نــــام" نه "چـــــهره" نه "اثـــر انگشــــت" انـــسان ها را از طــــــرزه "آه" کشیــــدنشان بشناسیـــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند تـو مرا با یک نگاه.. یک لبـخنـد... به بازی می گیری می گویند ترفندها و شیطنت هایت را نمی فهمم می گویند ساده ام اما تــو این را باور نکن من فقط دوستت دارم، همیـن!!!! و آنها این را نمی فهمند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار .. جـــایِ تــــو خـــــالی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــَـــردها " در عین پیچــیدگی در عـــاشقی روش ساده ای دارند !! ” تــو را بخواهند برایت می جنگند ” "تــو را نخواهند با تــو می جــنگند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسان گرگی هستم که خدا توبه اش را پذیرفته!!!! (اما) مردم مدام میگویند توبه ی گرگ مرگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم غمگین..... همانند زنبور کارگری که عاشق ملکه اش شده و به خاطر این عشق از کندویش طرد شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. فـــاصــله , همــــــــان " سکــــوتــــــِ " تــــــوسـتــــــــ... ........ کــه بـــد جــــور دســتــــ و پــایِ مـــــــرا بستـــــــــــه......!!! ......................!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قانوني هست که ميگه: تا داداشش نشدي بهش بگو که " دوسش داري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا همینه رفیق! گاه میخندی به روزهایی که گریه میکردی. گاه نیز گریه میکنی به حال روزهایی که میخندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده ی قفل در باشد......."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه آدمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی  جا واسه پشیمونی هم بذار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند: ثروت، بدون زحمت لذت، بدون وجدان دانش، بدون شخصيت تجارت، بدون اخلاق علم، بدون انسانيت عبادت، بدون ايثار سياست، بدون شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت درونم خاک گرفته است...هر رهگذری که رد میشود فقط بند کفش هایش را سفت میکند و میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم  با عروسک هایم بازی کردم  با رویاهایم بزرگ شدم  با اشک هایم خو گرفتم  و  با حفظ ارزش هایم به اوج می رسم  این است دنیای دخترانه من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن یک آدم متعصّب مانند چشمی است که به تاریکی (جهالت) عادت کرده و هر چقدر نور (علم) بیشتری بر آن بتابد, کمتر می تواند ببیند... شهید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيـا هـمه هيـچ و كـــار دنيا همه هيچ ............ اى هيـــچ بــراى هيـــچ بـــر هيـچ مپيــــچ دانـى كـه از آدمـى چـه مـانـد پـسِ مــرگ ............ عشق است و محبت است و باقى همه هيچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه "نــــام" نه "چـــــهره" نه "اثـــر انگشــــت" انـــسان ها را از طــــــرزه "آه" کشیــــدنشان بشناسیـــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند تـو مرا با یک نگاه.. یک لبـخنـد... به بازی می گیری می گویند ترفندها و شیطنت هایت را نمی فهمم می گویند ساده ام اما تــو این را باور نکن من فقط دوستت دارم، همیـن!!!! و آنها این را نمی فهمند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار .. جـــایِ تــــو خـــــالی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــَـــردها " در عین پیچــیدگی در عـــاشقی روش ساده ای دارند !! ” تــو را بخواهند برایت می جنگند ” "تــو را نخواهند با تــو می جــنگند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسان گرگی هستم که خدا توبه اش را پذیرفته!!!! (اما) مردم مدام میگویند توبه ی گرگ مرگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم غمگین..... همانند زنبور کارگری که عاشق ملکه اش شده و به خاطر این عشق از کندویش طرد شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. فـــاصــله , همــــــــان " سکــــوتــــــِ " تــــــوسـتــــــــ... ........ کــه بـــد جــــور دســتــــ و پــایِ مـــــــرا بستـــــــــــه......!!! ......................!!!!