بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند؛ نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دلـتـنـگ و ایــن شــیــشــهـ ی خـیـســــ... یـکـــ نـفـر دلـتــنـــگـــ اسـتـــــ... یـکــ نــفــر می بـافـــد... یـکـــ نفـر می شـــمـــرد... یـکـــ نــفـــر می خـــوانـــد... "ســهـــرابـــــ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن یک بهانه کافی ست برای عاشق ماندن  یک دنیا بهانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آنست که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست لحظه هایتان آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میزد: گلم! . غافل از اینکه عمر گل بیش از دو روز نیست! پس رفتنش خیانت نبود!! عمر گل ها دو روز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشه زنده بود.. نمیشه زندگی کرد. . خیلی ها اگه میدونستن دلیل زندگی برای کسی هستن هیچوقت برای رفتن دانه نمی پاشیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت که هیچ!! نگاهت.. تخم کبوتری را می ماند برای زبان بستۀ دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته ترشدن کافیست ازکوره درنروید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کسی که شکیبایی او را نجات ندهد، بیتابی او را هلاک خواهد کرد " امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا از تــاریخ فقــط اســامـی و زمــان هـا را بــه خاطــر می سپــاریــم نــه درس هــای آن را ... « رابــرت کیــوسـاکـی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است. هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری قسمتی از زندگیت را به او داده ای که بازپس نمیگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی‌روم کـمـی سـکــوت وُ... يــکـی دو راه نــرفـتـه را تـجـربــه کـنــم.... مــن بــاران‌هــای مــوسـمــی را مــی‌شـنــاســم........ دروغ‌هــای مـعـصـومـانــه‌ی دريــا و آدمـــی را نـيــز ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قانوني هست که ميگه: تا داداشش نشدي بهش بگو که " دوسش داري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا همینه رفیق! گاه میخندی به روزهایی که گریه میکردی. گاه نیز گریه میکنی به حال روزهایی که میخندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده ی قفل در باشد......."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه آدمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی  جا واسه پشیمونی هم بذار!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند؛ نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دلـتـنـگ و ایــن شــیــشــهـ ی خـیـســــ... یـکـــ نـفـر دلـتــنـــگـــ اسـتـــــ... یـکــ نــفــر می بـافـــد... یـکـــ نفـر می شـــمـــرد... یـکـــ نــفـــر می خـــوانـــد... "ســهـــرابـــــ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن یک بهانه کافی ست برای عاشق ماندن  یک دنیا بهانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آنست که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست لحظه هایتان آرام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میزد: گلم! . غافل از اینکه عمر گل بیش از دو روز نیست! پس رفتنش خیانت نبود!! عمر گل ها دو روز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشه زنده بود.. نمیشه زندگی کرد. . خیلی ها اگه میدونستن دلیل زندگی برای کسی هستن هیچوقت برای رفتن دانه نمی پاشیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت که هیچ!! نگاهت.. تخم کبوتری را می ماند برای زبان بستۀ دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته ترشدن کافیست ازکوره درنروید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کسی که شکیبایی او را نجات ندهد، بیتابی او را هلاک خواهد کرد " امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا از تــاریخ فقــط اســامـی و زمــان هـا را بــه خاطــر می سپــاریــم نــه درس هــای آن را ... « رابــرت کیــوسـاکـی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است. هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری قسمتی از زندگیت را به او داده ای که بازپس نمیگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی‌روم کـمـی سـکــوت وُ... يــکـی دو راه نــرفـتـه را تـجـربــه کـنــم.... مــن بــاران‌هــای مــوسـمــی را مــی‌شـنــاســم........ دروغ‌هــای مـعـصـومـانــه‌ی دريــا و آدمـــی را نـيــز ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قانوني هست که ميگه: تا داداشش نشدي بهش بگو که " دوسش داري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا همینه رفیق! گاه میخندی به روزهایی که گریه میکردی. گاه نیز گریه میکنی به حال روزهایی که میخندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده ی قفل در باشد......."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه آدمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی  جا واسه پشیمونی هم بذار!!!