بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بارون! به سلامتی بارون که معلوم نیست چند گیگ حافظه داره که این همه خاطره توش ذخیره شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردان اینجا نگاه مکن...اسمشان مرد است.من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود...زمین مرد بود که مرا بلند کرد...خودت را زمین بزن اما دست مردان اینجا را نگیر.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم های مادر صد دشت افتابی صد کوهسار پر برف صد اسمان ابی درچشم های مادر خوبی ومهربانی درچشم های مادر اواز باد و باران شادابی هزاران گلزار در بهاران در چشم های مادر امید و شادمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی خودم ک ساکن طبقه ی اخر برج معرفتم... اما با طبقه هم کفیا میپرم... تواضعم تو حلقتون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت است پس محبت کن چه به دوست و چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست...."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل من چيزي است ، مثل يك بيشه نور، مثل خواب دم صبحو چنان بي تابم ، كه دلم مي خواهدبدوم تا ته دشت ، بروم تا سر كوه ، دورها آوايي است ، كه مرا مي خواند. " سهراب سپهری "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیتواند خودش را با کوروش مقایسه کند به همین دلیل من کتابم را درباره ی ایران و یونان نوشتم تا هیچگاه کردار این دو ملت به فراموشی سپرده نشود "هردوت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به انهایی می اندیشم روی شانه هایم گریه کردند... ونوبت من که شد شانه خالی کردند.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که به آسمون نگاه میکنم مبینم تو اوج سیاهی دل آسمون یه نوری هست کاش دل بعضی آدما هم اینجوری بود در اوج بی احساسی یه امیدی بهشون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که کوه غروره ولی کسی زیر اوارش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دل به آلودگی باختن ز آیینه ها روی گردان شدن بیا تا بکوشیم انسان شویم که زیباست زیباست انسان شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُب دیگه داره دیرم می شه ! باید برم ! در که بسته شد، دیگه فرقی نداره فاصله ات با من صد متر باشه ، یا صد قرن !... "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که آدم نیستن فقط ما با احساسمون با دل سادمون آدم نشونشون دادیم به بقیه حالا اونا حس آدمیت و ما حس خریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از مردم ! مانند،دریا ،حرف میزنند،...!!.!! اما...!! زندگی شان ،مانند، مرداب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق با «تلسکوپ» به دنيا نگاه مي کند و حسود با ميکروسکوپ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس در جهان آرزويي دارد : يكي مال مي خواهد، يكي افتخار و يكي زيبايي. اما به نظر من، يك دوست حقيقي از تمام اينها بهتر است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بارون! به سلامتی بارون که معلوم نیست چند گیگ حافظه داره که این همه خاطره توش ذخیره شده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مردان اینجا نگاه مکن...اسمشان مرد است.من اگر خوردم زمین به نامردی همین مردان بود...زمین مرد بود که مرا بلند کرد...خودت را زمین بزن اما دست مردان اینجا را نگیر.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در چشم های مادر صد دشت افتابی صد کوهسار پر برف صد اسمان ابی درچشم های مادر خوبی ومهربانی درچشم های مادر اواز باد و باران شادابی هزاران گلزار در بهاران در چشم های مادر امید و شادمانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی خودم ک ساکن طبقه ی اخر برج معرفتم... اما با طبقه هم کفیا میپرم... تواضعم تو حلقتون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت است پس محبت کن چه به دوست و چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست...."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل من چيزي است ، مثل يك بيشه نور، مثل خواب دم صبحو چنان بي تابم ، كه دلم مي خواهدبدوم تا ته دشت ، بروم تا سر كوه ، دورها آوايي است ، كه مرا مي خواند. " سهراب سپهری "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیتواند خودش را با کوروش مقایسه کند به همین دلیل من کتابم را درباره ی ایران و یونان نوشتم تا هیچگاه کردار این دو ملت به فراموشی سپرده نشود "هردوت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز به انهایی می اندیشم روی شانه هایم گریه کردند... ونوبت من که شد شانه خالی کردند.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که به آسمون نگاه میکنم مبینم تو اوج سیاهی دل آسمون یه نوری هست کاش دل بعضی آدما هم اینجوری بود در اوج بی احساسی یه امیدی بهشون بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی کسی که کوه غروره ولی کسی زیر اوارش نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا دل به آلودگی باختن ز آیینه ها روی گردان شدن بیا تا بکوشیم انسان شویم که زیباست زیباست انسان شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُب دیگه داره دیرم می شه ! باید برم ! در که بسته شد، دیگه فرقی نداره فاصله ات با من صد متر باشه ، یا صد قرن !... "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه آدمایی هستن که آدم نیستن فقط ما با احساسمون با دل سادمون آدم نشونشون دادیم به بقیه حالا اونا حس آدمیت و ما حس خریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از مردم ! مانند،دریا ،حرف میزنند،...!!.!! اما...!! زندگی شان ،مانند، مرداب است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق با «تلسکوپ» به دنيا نگاه مي کند و حسود با ميکروسکوپ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركس در جهان آرزويي دارد : يكي مال مي خواهد، يكي افتخار و يكي زيبايي. اما به نظر من، يك دوست حقيقي از تمام اينها بهتر است.