بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت ها رو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندروز پيش ازسركار كه رسيدم خونه؛خسته وبي حوصله بودم!رفتم سرگوشيم؛يه اس محبت آميزازيه شماره ي ناآشنا اومده بود؛با اينكه ميدونستم اشتباه فرستاده ولي حالم بهترشد‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان یک شب از قصه با تو بودن دلداده ام کرد...... دگر نیاز نیست هزار شب نجوایش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا بـا "حــرفــ ديـگـــران" بـه چـشــم نـيــومــديـم ، کــه بخــوايــم بـا "حـــرفــ ديگـــران" از چـشم بـيـوفتــيم . . . ! مهـــــــــم اون بالـــــــــــاییه هستش ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا باش تا اگر سنگی بسویت پرتاب کردن سنگ غرق شود نه اینکه تو متلاطم شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــِـــی فلانـــــی . . . هر کـــي مفــت بهت پـــا داد ، به همون مفتـــي به يکـــي ديگه پا میـــده ، یــادت بـــــاشه . . . دســـت نيافتنـــــي هـا تا ابــــد دوست داشتنــــي انــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی ، من نمینداختم نگامو جایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روکسی دست گذاشتی که همه ی دنیایه منه......بی وجدان اینقدرراحت بهش نگو عزیزم دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردم توهوای که هوای عشق بود عمیق نفس کشیدم اماوقتی به خودم اومدم دیدم چیزی که همه ی وجودم را گرفته چیزی جزغم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عجیبند این خاطره ها...گاهی گریه میکنم برای روزهایی که باهم میخندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی سختی ها ادم رو قوی نمیکنن" پیر میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاملو راست میگفت..دست های خالی را فقط میتوان بر سر کوبید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﺩﻋـﻮﺍ ﮐـﻦ ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﻗﻬـﺮ ﮐـﻦ ﺣﺮﺻــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴـﺎﺭ ﺑﻬﻮﻧـﻪ ﺑﮕــــﻴﺮ ﺗــــﺎﺯﻩ ﺍﺟــــﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭی ﺍﺷﮑﻤــــــﻮﺑﻌﻀـــــﯽ ﻭﻗﺘــــﺎ ﺩﺭ ﺑـــــﻴﺎﺭی... ﺍﻣــــﺎ ﺣــــﻖ ﻧــــﺪﺍﺭی ﻫﻴــــﭻ ﻭﻗــــﺖ ﺑـــﺮی ﻫﻴــﭽﻮﻗــــﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیجانی ست ...! اینکه میان دستانت لحظه ای چشمانم را ببندم و دنیا به سکوت صدای " نفس هایت " فرو رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگي همه بهم گفتن به مشكلات بخند ، منم اين كارو كردم ولي فهميدم كه همه اشتباه فكر مي كردن ، هر چي بيشتر به مشكلات بخندي پررو تر ميشن ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت ها رو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندروز پيش ازسركار كه رسيدم خونه؛خسته وبي حوصله بودم!رفتم سرگوشيم؛يه اس محبت آميزازيه شماره ي ناآشنا اومده بود؛با اينكه ميدونستم اشتباه فرستاده ولي حالم بهترشد‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان یک شب از قصه با تو بودن دلداده ام کرد...... دگر نیاز نیست هزار شب نجوایش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا بـا "حــرفــ ديـگـــران" بـه چـشــم نـيــومــديـم ، کــه بخــوايــم بـا "حـــرفــ ديگـــران" از چـشم بـيـوفتــيم . . . ! مهـــــــــم اون بالـــــــــــاییه هستش ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا باش تا اگر سنگی بسویت پرتاب کردن سنگ غرق شود نه اینکه تو متلاطم شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــِـــی فلانـــــی . . . هر کـــي مفــت بهت پـــا داد ، به همون مفتـــي به يکـــي ديگه پا میـــده ، یــادت بـــــاشه . . . دســـت نيافتنـــــي هـا تا ابــــد دوست داشتنــــي انــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی ، من نمینداختم نگامو جایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روکسی دست گذاشتی که همه ی دنیایه منه......بی وجدان اینقدرراحت بهش نگو عزیزم دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردم توهوای که هوای عشق بود عمیق نفس کشیدم اماوقتی به خودم اومدم دیدم چیزی که همه ی وجودم را گرفته چیزی جزغم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عجیبند این خاطره ها...گاهی گریه میکنم برای روزهایی که باهم میخندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی سختی ها ادم رو قوی نمیکنن" پیر میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاملو راست میگفت..دست های خالی را فقط میتوان بر سر کوبید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﺩﻋـﻮﺍ ﮐـﻦ ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﻗﻬـﺮ ﮐـﻦ ﺣﺮﺻــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴـﺎﺭ ﺑﻬﻮﻧـﻪ ﺑﮕــــﻴﺮ ﺗــــﺎﺯﻩ ﺍﺟــــﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭی ﺍﺷﮑﻤــــــﻮﺑﻌﻀـــــﯽ ﻭﻗﺘــــﺎ ﺩﺭ ﺑـــــﻴﺎﺭی... ﺍﻣــــﺎ ﺣــــﻖ ﻧــــﺪﺍﺭی ﻫﻴــــﭻ ﻭﻗــــﺖ ﺑـــﺮی ﻫﻴــﭽﻮﻗــــﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیجانی ست ...! اینکه میان دستانت لحظه ای چشمانم را ببندم و دنیا به سکوت صدای " نفس هایت " فرو رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگي همه بهم گفتن به مشكلات بخند ، منم اين كارو كردم ولي فهميدم كه همه اشتباه فكر مي كردن ، هر چي بيشتر به مشكلات بخندي پررو تر ميشن ...