بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشکها از من آشیانه می سازند. کلاغها به من می خندند. این روزها مترسکی شده ام که ترساندن بلد نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را در ذهن خود ببينيد... همان را بدست مي آوريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮ ﻧﺦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮑﺸﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ِ ﺩﻝ ِ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوشحالی کنونی ام را دنیا به من نداده که حالا بخواهد آن را از من بگیرد "شرلی کیسر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــلــی بــــده احــســاس کـــنـــی ... مـــــثــــــــل دارویـــــــی ... فــقـــط وقــــت نــیــاز ازت اســتـفاده کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم خلوتــی می خواهم تــو باشی و من هم در کنار تو تو سکوت کنــی و مــن گوش کنم به سکوتت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح اتفاق قشنگی است.بیخودی نیست که گنجشکها شلوغش میکنند..پس صدا بزن خدارا که امروز روز توست .. .. به شرط لبخندت ٬بخند تو در آغوش خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را به زمین چه مینهی بهر نماز؟ ان را بر زمین بنه ک در سر داری! . . . بیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر از سر ریا نام خدا نبردن از ان به ک زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تمام کسانی را که در غیابم بدی هایم را گفتند ببخش من هم آنها را بخشیده ام چون میدانم تو بخشنده ای و می خواهم ذره ای به تو نزدیکتر شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز خودم را نمی بخشم! به خاطر کارهای اشتباهی که کردم. لااقل اگر من کار نمی کردم, شهر آنقدر بزرگ نمی شد که خانه ی شما به محله ای دور تر اسباب کشی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پاک كن كه خودشو واسه اشتباهات ديگران کوچیک میکنه. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی،کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی،هرکسی آزار من زار پسندید ولی،نپسندید دل زار من آزار کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــکه بـرای شـما، فـکه بـرای مــن! بـالی نمـی خـواهـم، ایـن پوتـین هـای کهنـه هـم مـی توانــند مـرا بـه آسمـان بـبرنـد .. < شـهیـد آوینــی >

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بدون تقسیم کردن با دیگران معنا ندارد. (انیمیشن اجیل فروشی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سبیل اکبر ، شما مژه ی دلبر ! ما کفتر لب پنجره ، شما متین دو حنجره ! ما کفش نحرین ، شما امیر بحرین ! آقا اصلا ما لاله و لادن ، شما کامران و هومن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي واســه نامـــــوس خـــــودت ســـگ ميشـــــی... واسه نامـــــوس مــــردم گــــرگ نشـــــو... دخـــــترحرمــــت داره...نـــــه لـــذت!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشکها از من آشیانه می سازند. کلاغها به من می خندند. این روزها مترسکی شده ام که ترساندن بلد نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را در ذهن خود ببينيد... همان را بدست مي آوريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮ ﻧﺦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮑﺸﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ِ ﺩﻝ ِ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوشحالی کنونی ام را دنیا به من نداده که حالا بخواهد آن را از من بگیرد "شرلی کیسر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــلــی بــــده احــســاس کـــنـــی ... مـــــثــــــــل دارویـــــــی ... فــقـــط وقــــت نــیــاز ازت اســتـفاده کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم خلوتــی می خواهم تــو باشی و من هم در کنار تو تو سکوت کنــی و مــن گوش کنم به سکوتت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح اتفاق قشنگی است.بیخودی نیست که گنجشکها شلوغش میکنند..پس صدا بزن خدارا که امروز روز توست .. .. به شرط لبخندت ٬بخند تو در آغوش خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را به زمین چه مینهی بهر نماز؟ ان را بر زمین بنه ک در سر داری! . . . بیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر از سر ریا نام خدا نبردن از ان به ک زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تمام کسانی را که در غیابم بدی هایم را گفتند ببخش من هم آنها را بخشیده ام چون میدانم تو بخشنده ای و می خواهم ذره ای به تو نزدیکتر شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز خودم را نمی بخشم! به خاطر کارهای اشتباهی که کردم. لااقل اگر من کار نمی کردم, شهر آنقدر بزرگ نمی شد که خانه ی شما به محله ای دور تر اسباب کشی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پاک كن كه خودشو واسه اشتباهات ديگران کوچیک میکنه. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی،کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی،هرکسی آزار من زار پسندید ولی،نپسندید دل زار من آزار کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــکه بـرای شـما، فـکه بـرای مــن! بـالی نمـی خـواهـم، ایـن پوتـین هـای کهنـه هـم مـی توانــند مـرا بـه آسمـان بـبرنـد .. < شـهیـد آوینــی >

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بدون تقسیم کردن با دیگران معنا ندارد. (انیمیشن اجیل فروشی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سبیل اکبر ، شما مژه ی دلبر ! ما کفتر لب پنجره ، شما متین دو حنجره ! ما کفش نحرین ، شما امیر بحرین ! آقا اصلا ما لاله و لادن ، شما کامران و هومن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي واســه نامـــــوس خـــــودت ســـگ ميشـــــی... واسه نامـــــوس مــــردم گــــرگ نشـــــو... دخـــــترحرمــــت داره...نـــــه لـــذت!!!