بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسیگاریم را گم کرده ام..... تو ندیدیش...؟ خودش مهم نیست... زیرش دردهایم را قایم کرده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی که با طنز صحبت میکنند ، با احساس تر و غمگین تر هستند ! وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی پاییز مجاور... وسطای ماه آذر... شدقرارمون که باهم ... بزنیم به سیم آخر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم مي گفت دوستانت را ببين ، همه به جايي رسيده اند نميدانست ، منتظر نشسته ام تا به تو برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل تو تنهام...!به جهنمت دعوتم كن زغال از تو دوسيب از من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه... وقتی واسه کسی همه کس شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه یا برای کسی همه کس نشو یا اگه شدی... به فکر بی کسی هاش هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح مادرم میگوید:باز که اب دهانت بالشت را خیس کرده من لبخند میزنم و میگویم شکر که هنوز از گریه های  شبانه ام بی خبری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما گاهی لازمه... چن وقت کرکره شونو بکشن پایین یه پارچه ی سیاه بزنن روش بنویسن کسی نمرده، فقط دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــرکس جـــای مـــن بـــود مـــی بـــریـــــد... امــا مـــن هنــوز مــی دوزم چشــــم بـــه امیـــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ ! ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘﯽ ... ﺍﺳﻤﺶ "ﺣﺮﻑ ﺩﻝ" ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ .. ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ " ﺩﺭﺩ " ﺩﻟﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیدم پشت یه ماشین نوشته بود: هر چقدرم ثروتمند باشی نمیتونی گذشته رو بخری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم بگويم دوستت خيلي "دوستت دارم " ولي نمي دانم كلمه "خيلي" چه اندازه از درياي بيكران محبتم را نشان ميدهد.... شايد يه قطره.....شايد هم هيچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم برايش ميسوزد كه روزي خدا تاوان دل شكسته ام را ازش ميگيرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه به دنبال کلاس بالاتر میگردند اما کسی به فکر مدرسه خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچــــــــه میخواهــــی بـــاش... آخــــرش چـــــهار سطر نوشته ی روی مـــرمـــر یک متــــری خواهــی شــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــــــهـــــــنــــــم می تواند همین جا باشد... اگر وجـــــــــــــدان باشد و گــــــــذشـــــــــتــــــــه یادآوری شود.!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسیگاریم را گم کرده ام..... تو ندیدیش...؟ خودش مهم نیست... زیرش دردهایم را قایم کرده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی که با طنز صحبت میکنند ، با احساس تر و غمگین تر هستند ! وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی پاییز مجاور... وسطای ماه آذر... شدقرارمون که باهم ... بزنیم به سیم آخر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم مي گفت دوستانت را ببين ، همه به جايي رسيده اند نميدانست ، منتظر نشسته ام تا به تو برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل تو تنهام...!به جهنمت دعوتم كن زغال از تو دوسيب از من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه... وقتی واسه کسی همه کس شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه یا برای کسی همه کس نشو یا اگه شدی... به فکر بی کسی هاش هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح مادرم میگوید:باز که اب دهانت بالشت را خیس کرده من لبخند میزنم و میگویم شکر که هنوز از گریه های  شبانه ام بی خبری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما گاهی لازمه... چن وقت کرکره شونو بکشن پایین یه پارچه ی سیاه بزنن روش بنویسن کسی نمرده، فقط دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــرکس جـــای مـــن بـــود مـــی بـــریـــــد... امــا مـــن هنــوز مــی دوزم چشــــم بـــه امیـــد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ ! ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘﯽ ... ﺍﺳﻤﺶ "ﺣﺮﻑ ﺩﻝ" ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ .. ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ " ﺩﺭﺩ " ﺩﻟﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیدم پشت یه ماشین نوشته بود: هر چقدرم ثروتمند باشی نمیتونی گذشته رو بخری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم بگويم دوستت خيلي "دوستت دارم " ولي نمي دانم كلمه "خيلي" چه اندازه از درياي بيكران محبتم را نشان ميدهد.... شايد يه قطره.....شايد هم هيچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم برايش ميسوزد كه روزي خدا تاوان دل شكسته ام را ازش ميگيرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه به دنبال کلاس بالاتر میگردند اما کسی به فکر مدرسه خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچــــــــه میخواهــــی بـــاش... آخــــرش چـــــهار سطر نوشته ی روی مـــرمـــر یک متــــری خواهــی شــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــــــهـــــــنــــــم می تواند همین جا باشد... اگر وجـــــــــــــدان باشد و گــــــــذشـــــــــتــــــــه یادآوری شود.!!