بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــورد داشتیم طرف پشـــت نیـــسانــش نوشـــته : خــــریــــد آهن آلات و ضایعات بــــهــانس تو کـــوچه ها دنـــــبال تو میگــــــــــردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خدا می خواهد ...کمی سکوت...کمی آخرت...دلم دل بریدن می خواهد...کمی اشک...کمی آغوش آسمانی...دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست !!و یک خدا تا کمی با هم قدم بزنیم!!فقط همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــلـسـفــه وفــا چـنـیـن آمــده است : دل وقــف شـکـسـتــن اســت بـیـهـوده نــرنــج . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامــتــي هــر كــس كــه درونــش داره مــيـسـوزه امــا تــرجـيــح مــيــده لــبـهـاش و بـــدوزه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُـــدایــا !! مــرا تـنـهـا مــگذار؛ کــه مـبــادا نــگـاهــم بــه نــگـاه بـنـده ای از جـنـس خــاک مـحـتـاج شــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه نشه برگشتو"آغاز"خوبی داشت... ولی میشه"تغییر"دادوپایان خوبی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد و سردتر میشه و دستام بیشتر این سردی رو احساس میکنن و نبود اون رو بیشتر بهم یادآوری میکنن چون وقتی اون کنارم بود با گرفتن دستاش همه وجودم گرم میشد خیلی گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز هم که داره تموم میشه ولی دل من هنوزم هواش پاییزیه همیشه پاییزی بوده و تا ابد هم پاییزی میمونه هنوز رد پاش رو برگهای دلم مونده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند! شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند اما کسیکه زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه شمعی و از سوختن نپرهیزی. نبینمت که غریبانه اشـــــــــــک میریزی. هنوز غصه‏ی خود را به "خنــــــــــــــــــــــــــده" پنهان کن بخــــــــــــــــــند،گرچه تو با خنده هم غم‏انگیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... او قسمت من نبود مال مردم بود قربان دلم که مال مردم خور نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش... حال من خوب است... فقط کمی بزرگتر شده ام، عقلم قد کشیده، شعورم متبلور شده، دلتنگی هایم کوچک شده اند، و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این زمین بگه : رابطه ت با کی سرد شده که داری از سردیش میلرزی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــارم چـو قــدح بــه دست گـیـرد***بــازار بــتـان شـکـسـت گـیــرد***هــر کـس کــه بـدیـد چـشـم او گـفـت***کــو مـحـتـسـبـی کـه مـسـت گـیـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را اهسته میخورد و می تراشد. صاق هدایت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــورد داشتیم طرف پشـــت نیـــسانــش نوشـــته : خــــریــــد آهن آلات و ضایعات بــــهــانس تو کـــوچه ها دنـــــبال تو میگــــــــــردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خدا می خواهد ...کمی سکوت...کمی آخرت...دلم دل بریدن می خواهد...کمی اشک...کمی آغوش آسمانی...دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست !!و یک خدا تا کمی با هم قدم بزنیم!!فقط همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــلـسـفــه وفــا چـنـیـن آمــده است : دل وقــف شـکـسـتــن اســت بـیـهـوده نــرنــج . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامــتــي هــر كــس كــه درونــش داره مــيـسـوزه امــا تــرجـيــح مــيــده لــبـهـاش و بـــدوزه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُـــدایــا !! مــرا تـنـهـا مــگذار؛ کــه مـبــادا نــگـاهــم بــه نــگـاه بـنـده ای از جـنـس خــاک مـحـتـاج شــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه نشه برگشتو"آغاز"خوبی داشت... ولی میشه"تغییر"دادوپایان خوبی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد و سردتر میشه و دستام بیشتر این سردی رو احساس میکنن و نبود اون رو بیشتر بهم یادآوری میکنن چون وقتی اون کنارم بود با گرفتن دستاش همه وجودم گرم میشد خیلی گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز هم که داره تموم میشه ولی دل من هنوزم هواش پاییزیه همیشه پاییزی بوده و تا ابد هم پاییزی میمونه هنوز رد پاش رو برگهای دلم مونده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند! شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند اما کسیکه زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه شمعی و از سوختن نپرهیزی. نبینمت که غریبانه اشـــــــــــک میریزی. هنوز غصه‏ی خود را به "خنــــــــــــــــــــــــــده" پنهان کن بخــــــــــــــــــند،گرچه تو با خنده هم غم‏انگیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... او قسمت من نبود مال مردم بود قربان دلم که مال مردم خور نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش... حال من خوب است... فقط کمی بزرگتر شده ام، عقلم قد کشیده، شعورم متبلور شده، دلتنگی هایم کوچک شده اند، و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این زمین بگه : رابطه ت با کی سرد شده که داری از سردیش میلرزی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــارم چـو قــدح بــه دست گـیـرد***بــازار بــتـان شـکـسـت گـیــرد***هــر کـس کــه بـدیـد چـشـم او گـفـت***کــو مـحـتـسـبـی کـه مـسـت گـیـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را اهسته میخورد و می تراشد. صاق هدایت