بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا خواستن عزت است/اگر برآورده شود نعمت است و اگر نشود حکمت... از خلق خدا خواستن خفت است/اگر برآورده شود منت است و اگر نشود ذلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چه صبورانه بعضي دردها را تحمل ميکند بي آنکه بداند حق است يا ستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن ک اگر چیزی رو ب روشون نمیاری از سادگی نیست ؛ شاید داری جون میکنی حرمت ی روزایی رو نگه داری ک اونا یادشون رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادرنیست شخصیت زشت شما را بپوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎﺥ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﻧﯿﺴﺘــــــــــﻢ ... ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ... ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘـــــــــﻦ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت ها رو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــــدگی  پـــآنتومــــیم است...... حرف دلـــــت را به زبــــآن بیـــــآوری  بــــــــآختی!!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک آلزایمر خفیف می خواهد آنقدر که یادم نرود به نفعم است که به چند زبان زنده ی دنیا سکوت کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که مَردی و داری می لرزی ... یعنی یک جای ِ کار بد جور می لنگد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش،ساده راه برو اما در برخورد با دیگران  ساده نباش زیرا سادگیت را نشانه میگرند برای درهم شکستن غرورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیــچــوقـــت ... بــه خــاطـر هـیــچـکـس ... از ارزشـهــایــت دســت نـکـــش ! چـــون زمـــانـی کـه آن فــرد از تــو دســت بـکـشـــد ، تــو مـی مـانــی و یـک "مــــن" بــی ارزش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره که ندیم به دوستیمون کشش تو هم خواهشا دیگه از ما بیرون بکش چون دیگه مهم نیست بخوای باشی تو با کسی سریعتر خوشحالم کن، با یه خداحافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت... آروم بکش کنار...! غم انگیز است اگر تو را نخواهد؛ مسخره است اگر نفهمی؛ احمقانه است اگر اصرار کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مشکل از خود ماست واسه کسی که دو قدم واسمون بر میداره دو کیلومتر پیاده میریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها به دنبال مرد کاملند و مردها به دنبال زن کامل … در حالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بودنتون به زندگی کسی معنا می دهد ، زندگیش رو بی معنی نکنین …!!!‬

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا خواستن عزت است/اگر برآورده شود نعمت است و اگر نشود حکمت... از خلق خدا خواستن خفت است/اگر برآورده شود منت است و اگر نشود ذلت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم چه صبورانه بعضي دردها را تحمل ميکند بي آنکه بداند حق است يا ستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن ک اگر چیزی رو ب روشون نمیاری از سادگی نیست ؛ شاید داری جون میکنی حرمت ی روزایی رو نگه داری ک اونا یادشون رفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ مقداری از آرایش قادرنیست شخصیت زشت شما را بپوشاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﺎﺥ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﻧﯿﺴﺘــــــــــﻢ ... ﺧﺎﺹ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﻘﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ... ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘـــــــــﻦ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت ها رو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنــــدگی  پـــآنتومــــیم است...... حرف دلـــــت را به زبــــآن بیـــــآوری  بــــــــآختی!!!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک آلزایمر خفیف می خواهد آنقدر که یادم نرود به نفعم است که به چند زبان زنده ی دنیا سکوت کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که مَردی و داری می لرزی ... یعنی یک جای ِ کار بد جور می لنگد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده لباس بپوش،ساده راه برو اما در برخورد با دیگران  ساده نباش زیرا سادگیت را نشانه میگرند برای درهم شکستن غرورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیــچــوقـــت ... بــه خــاطـر هـیــچـکـس ... از ارزشـهــایــت دســت نـکـــش ! چـــون زمـــانـی کـه آن فــرد از تــو دســت بـکـشـــد ، تــو مـی مـانــی و یـک "مــــن" بــی ارزش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتره که ندیم به دوستیمون کشش تو هم خواهشا دیگه از ما بیرون بکش چون دیگه مهم نیست بخوای باشی تو با کسی سریعتر خوشحالم کن، با یه خداحافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت... آروم بکش کنار...! غم انگیز است اگر تو را نخواهد؛ مسخره است اگر نفهمی؛ احمقانه است اگر اصرار کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا مشکل از خود ماست واسه کسی که دو قدم واسمون بر میداره دو کیلومتر پیاده میریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها به دنبال مرد کاملند و مردها به دنبال زن کامل … در حالی که نمیدانند خداوند آنها را برای کامل کردن یکدیگر آفریده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بودنتون به زندگی کسی معنا می دهد ، زندگیش رو بی معنی نکنین …!!!‬