بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا مردونگی داشت اسمش دخترونه نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی به چیزایی که جمع میکنیم نیس!!! به دلهای ست که جذب میکنیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرهم تمام درد هاست هر چه عمق خراشها وجودت بیشتر باشد....خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای میگیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن حسـود نيستمـا........، . . . ولـى وقتـى ديـدم.... واسه رفيـقم SMS اومده " كـى ميرسـی خونـه عشقـم؟ " يه ذره دلـم خـواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنياي بي حاصل چرا مغرور ميگردي سليمان هم شوي عاقبت نصيب مور ميگردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه جورابااااااا.. ولی بیشتر برای نوع زنونش. تا وقتی جفتش کنارشه با هیشکی جز اون قدم نمیزنه.. بعد از جفتش هم خودشو تو سرشیر حمام اعدام میکنه.. تا خیانت نکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه بابا هایی که حاضرن همه چیزشون رو بفروشن تا بچه شون چیزی کم نداشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست . . . همیشه به معنای آغوش نیست ، گاهی ؛ فقط امنیت است . . . فقط !! مثل « دست پدر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد هرکسی را آنچه لایق بود داد سعدی شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطی است که مرد گریه نمی کند... گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید  مرد باشی تا بتوانی گریه کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم پدر آموخته ام من ! چون او همه در دام بلا سوخته ام من چون او همه اندوه و غم آموخته ام من اي كودك من ! مال بيندوز ! .وان علم كه گفتند مـَـــياموز ! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــــنـــاســـنـــامـــهــ اشــ را  در فــریــزر گــذاشــتــهــ اســتـــ از تــــرسِــــــ پــــیـــــریـــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها را بلد شدم.. خیابانها را..رنگها را.. جدول ضرب را..و دیگر در هیچ راهی گم نمیشوم،اما...هنوز میان آدمها گم میشوم.... مــــــــن آدمهــــــا را بلــــــــــــــــــد نیســـــــــــــــــــــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــاریــک بــــاد .. خـــانــه ی مـــردی کـه، نــمی جــنــگد ..  بــــرای ِ زنــــی کــه، دوسـتـش دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــی چیزا خـــاک میخوره اما پاکــ نمیشه کــرد مثـــــــــه لایک روی پســــــت مثـــــــــه مارکـــــــ زیر کفــش مثـــــــــه خاطرات با تـــو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو پا داشتم دوپای دیگر هم قرض کردم تا از زندگی فرار کنم..! غافل از اینکه خود چهارپا شده ام!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا مردونگی داشت اسمش دخترونه نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتیجه زندگی به چیزایی که جمع میکنیم نیس!!! به دلهای ست که جذب میکنیم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرهم تمام درد هاست هر چه عمق خراشها وجودت بیشتر باشد....خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای میگیرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـن حسـود نيستمـا........، . . . ولـى وقتـى ديـدم.... واسه رفيـقم SMS اومده " كـى ميرسـی خونـه عشقـم؟ " يه ذره دلـم خـواست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنياي بي حاصل چرا مغرور ميگردي سليمان هم شوي عاقبت نصيب مور ميگردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه جورابااااااا.. ولی بیشتر برای نوع زنونش. تا وقتی جفتش کنارشه با هیشکی جز اون قدم نمیزنه.. بعد از جفتش هم خودشو تو سرشیر حمام اعدام میکنه.. تا خیانت نکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه بابا هایی که حاضرن همه چیزشون رو بفروشن تا بچه شون چیزی کم نداشته باشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست . . . همیشه به معنای آغوش نیست ، گاهی ؛ فقط امنیت است . . . فقط !! مثل « دست پدر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد هرکسی را آنچه لایق بود داد سعدی شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطی است که مرد گریه نمی کند... گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید  مرد باشی تا بتوانی گریه کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم پدر آموخته ام من ! چون او همه در دام بلا سوخته ام من چون او همه اندوه و غم آموخته ام من اي كودك من ! مال بيندوز ! .وان علم كه گفتند مـَـــياموز ! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــــنـــاســـنـــامـــهــ اشــ را  در فــریــزر گــذاشــتــهــ اســتـــ از تــــرسِــــــ پــــیـــــریـــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها را بلد شدم.. خیابانها را..رنگها را.. جدول ضرب را..و دیگر در هیچ راهی گم نمیشوم،اما...هنوز میان آدمها گم میشوم.... مــــــــن آدمهــــــا را بلــــــــــــــــــد نیســـــــــــــــــــــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــاریــک بــــاد .. خـــانــه ی مـــردی کـه، نــمی جــنــگد ..  بــــرای ِ زنــــی کــه، دوسـتـش دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــی چیزا خـــاک میخوره اما پاکــ نمیشه کــرد مثـــــــــه لایک روی پســــــت مثـــــــــه مارکـــــــ زیر کفــش مثـــــــــه خاطرات با تـــو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو پا داشتم دوپای دیگر هم قرض کردم تا از زندگی فرار کنم..! غافل از اینکه خود چهارپا شده ام!!!