بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامــتـی اونــایــی کـه بـرای داشـتـنـشـون لازم نـیـست بـا سـیـاسـت بــاشی و نـقـش بــازی کـنـی هـمـین کـه "یــک رنـ ـ ـ ـگ‎"‎بــاشی کـ ـ ـافـیـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پل نامردان گذر مكن بزار آب تو را ببرد, ازترس شير به روباه پناه نبر بگذار كه شير تورا بدرد, ببر باش ودرنده ولي از كنار اهوي بي پناه به آرامي گذر كن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش که روي شاخه مي نشيند و احساس مي کند که شاخه مي لرزد ولي به اواز خود ادامه ميدهد… چرا که مطمئن هست بال و پر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بینم آنجا کنار بخاری سایه ی قامتی سست و لرزان سایه ی بازوانی که گویی زندگی را رها کرده آسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میگفت دنیا اگه مردونگی داشت اسمش دخترونه نبود ! حالا شما جهان صداش بزن ببین فرقی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقیر بود پدربزرگم هم! من فرزندی ندارم شاید فقر تمام شود (به یاد کودکان کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند نمی شود گفت آدم را مسخره می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ، باید از نگرانی و تردید و ترس دست بردارید و ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد شاید نه آنگونه که شما می خواهید بلکه آنگونه که خیر در آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که به توان رسوندمت... خیلی راحتم میبرمت زیر رادیکال... گفتم ک درجریان باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خطرناک تر از حرف های نیشدار است! بدون شک کسی ک سکوت می کند؛ روزی حرف هایش را سرنوشت ب شما خواهد گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش شعور یک عده برســـــــــــه نــــــــــر بودن یک جنسیت است و مــــــــــــــــرد بودن هویت... زیادند دخترانی که نــــــــــــر نیستند ولی خیلی مــــــــــــرد هستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر هــیــچ وقــت بــعــد از هـــر لــبــخــنــدی خـــدا رو شــُـکـــر نــمــیــکــنــی حــَقــی نــــداری بــعـــد از هـــر اشــکــی اون رو ســَرزنــِش کـــنـــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویا طلوع می کند از مغـرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات عالم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم ها همونقدر که آرزوی قشنگی ان واقعیت وحشتناکیم هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان جا که هستی با همان چیزهایی که داری همان کاری که از دستت ساخته است را انجام بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا كه با بعضي حرفاشون دلسردمون ميكنن بايد بگيم: ببين.... من خودم يخ ام....قربونت تو ديگه فريزمون نكن!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامــتـی اونــایــی کـه بـرای داشـتـنـشـون لازم نـیـست بـا سـیـاسـت بــاشی و نـقـش بــازی کـنـی هـمـین کـه "یــک رنـ ـ ـ ـگ‎"‎بــاشی کـ ـ ـافـیـه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از پل نامردان گذر مكن بزار آب تو را ببرد, ازترس شير به روباه پناه نبر بگذار كه شير تورا بدرد, ببر باش ودرنده ولي از كنار اهوي بي پناه به آرامي گذر كن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پرنده باش که روي شاخه مي نشيند و احساس مي کند که شاخه مي لرزد ولي به اواز خود ادامه ميدهد… چرا که مطمئن هست بال و پر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بینم آنجا کنار بخاری سایه ی قامتی سست و لرزان سایه ی بازوانی که گویی زندگی را رها کرده آسان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی میگفت دنیا اگه مردونگی داشت اسمش دخترونه نبود ! حالا شما جهان صداش بزن ببین فرقی میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرم فقیر بود پدربزرگم هم! من فرزندی ندارم شاید فقر تمام شود (به یاد کودکان کار)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک چیزهایی هست که نمی شود به دیگری فهماند نمی شود گفت آدم را مسخره می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ، باید از نگرانی و تردید و ترس دست بردارید و ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد شاید نه آنگونه که شما می خواهید بلکه آنگونه که خیر در آن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که به توان رسوندمت... خیلی راحتم میبرمت زیر رادیکال... گفتم ک درجریان باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت خطرناک تر از حرف های نیشدار است! بدون شک کسی ک سکوت می کند؛ روزی حرف هایش را سرنوشت ب شما خواهد گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش شعور یک عده برســـــــــــه نــــــــــر بودن یک جنسیت است و مــــــــــــــــرد بودن هویت... زیادند دخترانی که نــــــــــــر نیستند ولی خیلی مــــــــــــرد هستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر هــیــچ وقــت بــعــد از هـــر لــبــخــنــدی خـــدا رو شــُـکـــر نــمــیــکــنــی حــَقــی نــــداری بــعـــد از هـــر اشــکــی اون رو ســَرزنــِش کـــنـــي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویا طلوع می کند از مغـرب آفتاب کاشوب در تمامی ذرات عالم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از آدم ها همونقدر که آرزوی قشنگی ان واقعیت وحشتناکیم هستند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان جا که هستی با همان چیزهایی که داری همان کاری که از دستت ساخته است را انجام بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا كه با بعضي حرفاشون دلسردمون ميكنن بايد بگيم: ببين.... من خودم يخ ام....قربونت تو ديگه فريزمون نكن!!