بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی آیی...! ومن همیشه گمان میکنم دلیل تمام دلشوره های غروب این شهر تو هستی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي ك سلول انفرادي رو ساخت  ميدونست  سخت ترين كار انسان  تحمل كردن خودشه !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمن رحیم همیشه دوس داشتم تو محبوبترینا نام خدا از همه بالاتر باشه من نوشتمش, گذاشتنه سر جاش با همکاری همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم به دارم بکشند!!! بی گناه بودم اما.... حوصله ی اثباتش را نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ب جای "شرافت" از انسان ها فقط "شر" و "آفت" می بینی! ... وقتی کسی اندازه خودت نیست ؛دست ب اندازه خودت نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه دختری ک سر سفره عقدش بجای گفتن با اجازه ی بزرگترا؛ گفت با اجازه ی عشقی ک نزاشتن بهش برسم . . . ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند کتاب است بعضی فصل ها شاد بعضی فصل ها غمناک و بعضی دیگر هیجان انگیزند با این وجود اگرفصل ها را ورق نزنید هرگز نخواهید فهمید که فصل بعد چگونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: ب کسی اختیار بدی نابودت کنه... اما اعتماد کنی ک این کارو نمیکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره من... کسي راپاشور ميکردم که در تب ديگري ميسوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل...این واژه ی کوچک و کوتاه...! گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری ک گوشه اتاق نشسته با کامپیوترش بازی میکنه و زیرلب میگه بهتر از بازی کردن با دل دختر مردمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا دل مــا را از سنــگ شــدن حـفـظ کــن تــا از بــازی خــرد کــردن دیــگـران لــذت نـبـریــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیفهمد... پالتو با دستکش های چرم کافی نیست...گاهی بیرون رفتن در این هوا ، دل گرم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواهری از یک مادر بودن نیست... گاهی از رفاقت ،خواهرانی متولد میشوند که هیچ مادری قادر به تولد آنها نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: منو دور بزن و دور بزن.... خوب كه سرت گيج رفت ميوفتي جلو پاي خودم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین جمله دوستت دارم اما... شیرین ترین جمله اما دوستت دارم. به همین راحتی با جابه جاکردن کلمات زندگی را دگرگون کنید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی آیی...! ومن همیشه گمان میکنم دلیل تمام دلشوره های غروب این شهر تو هستی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي ك سلول انفرادي رو ساخت  ميدونست  سخت ترين كار انسان  تحمل كردن خودشه !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمن رحیم همیشه دوس داشتم تو محبوبترینا نام خدا از همه بالاتر باشه من نوشتمش, گذاشتنه سر جاش با همکاری همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم به دارم بکشند!!! بی گناه بودم اما.... حوصله ی اثباتش را نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها ب جای "شرافت" از انسان ها فقط "شر" و "آفت" می بینی! ... وقتی کسی اندازه خودت نیست ؛دست ب اندازه خودت نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتیه دختری ک سر سفره عقدش بجای گفتن با اجازه ی بزرگترا؛ گفت با اجازه ی عشقی ک نزاشتن بهش برسم . . . ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مانند کتاب است بعضی فصل ها شاد بعضی فصل ها غمناک و بعضی دیگر هیجان انگیزند با این وجود اگرفصل ها را ورق نزنید هرگز نخواهید فهمید که فصل بعد چگونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: ب کسی اختیار بدی نابودت کنه... اما اعتماد کنی ک این کارو نمیکنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيچاره من... کسي راپاشور ميکردم که در تب ديگري ميسوخت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل...این واژه ی کوچک و کوتاه...! گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری ک گوشه اتاق نشسته با کامپیوترش بازی میکنه و زیرلب میگه بهتر از بازی کردن با دل دختر مردمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا دل مــا را از سنــگ شــدن حـفـظ کــن تــا از بــازی خــرد کــردن دیــگـران لــذت نـبـریــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیفهمد... پالتو با دستکش های چرم کافی نیست...گاهی بیرون رفتن در این هوا ، دل گرم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواهری از یک مادر بودن نیست... گاهی از رفاقت ،خواهرانی متولد میشوند که هیچ مادری قادر به تولد آنها نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: منو دور بزن و دور بزن.... خوب كه سرت گيج رفت ميوفتي جلو پاي خودم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین جمله دوستت دارم اما... شیرین ترین جمله اما دوستت دارم. به همین راحتی با جابه جاکردن کلمات زندگی را دگرگون کنید.