بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخواهندیشریت را عوض کنند دریغا که هیچ کس در اندیشه نیست که خود راعوض کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پاييز ميخواهد..!  ترجيحا مهرماه... باران هم ببارد... وتنهايي... دلم قدم زدن ميخواهد.. از اينجا تا جايي بي انتها ... تا اوج لمس رنگ برگها ....  همين....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــــگه کـــارم بـــــ جـــایی رسیـــــد کــــ آهنــــگ شاد "امممممـــــید جهان" هم گریـــــمو درمیـــــاره!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی وقتی میگن " شب خوش " ینی نذار با این حالم بخوابم ...  اینو بفهمین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــی بــیــنــی... مــیــشــنــوی... راه مــیــــروی... حــرف مــی زنــی... بــگــو خــدا را شــکــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـرزمــیــنــی کــه ســایــه آدم هــای کــوچــک ،بــزرگ شــود... در آن ســرزمــیـــن آفــتــاب در حــــــــال غـــــروب اســــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبرد های زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمیپیرد بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این به بعد هر کس مرا بخاطر خودم خواست قبــــــول میکنم... تصمیم گرفته ام کمی خودم را دوســـــت داشته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات الهام بخش‏‏↳‏ خدای ‏
من‏↳‏ اگرتودست ‏
من رابگیری‏↳‏ هیچ کس من رادست کم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پارادوکس دنیاست. پر رنگ کردن نام "پدرت" بر روی سنگ قبر، با گواش سیاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...! خواستم بگم تنهام اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد...! چه کسی بهتراز تو...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگست! گاهی معذرت خواهی یعنی اون رابطه بیشتر ازغرورت برات ارزش داره...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی آیی...! ومن همیشه گمان میکنم دلیل تمام دلشوره های غروب این شهر تو هستی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي ك سلول انفرادي رو ساخت  ميدونست  سخت ترين كار انسان  تحمل كردن خودشه !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمن رحیم همیشه دوس داشتم تو محبوبترینا نام خدا از همه بالاتر باشه من نوشتمش, گذاشتنه سر جاش با همکاری همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم به دارم بکشند!!! بی گناه بودم اما.... حوصله ی اثباتش را نداشتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میخواهندیشریت را عوض کنند دریغا که هیچ کس در اندیشه نیست که خود راعوض کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پاييز ميخواهد..!  ترجيحا مهرماه... باران هم ببارد... وتنهايي... دلم قدم زدن ميخواهد.. از اينجا تا جايي بي انتها ... تا اوج لمس رنگ برگها ....  همين....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــــگه کـــارم بـــــ جـــایی رسیـــــد کــــ آهنــــگ شاد "امممممـــــید جهان" هم گریـــــمو درمیـــــاره!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی وقتی میگن " شب خوش " ینی نذار با این حالم بخوابم ...  اینو بفهمین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــی بــیــنــی... مــیــشــنــوی... راه مــیــــروی... حــرف مــی زنــی... بــگــو خــدا را شــکــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ســـرزمــیــنــی کــه ســایــه آدم هــای کــوچــک ،بــزرگ شــود... در آن ســرزمــیـــن آفــتــاب در حــــــــال غـــــروب اســــت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبرد های زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمیپیرد بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این به بعد هر کس مرا بخاطر خودم خواست قبــــــول میکنم... تصمیم گرفته ام کمی خودم را دوســـــت داشته باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملات الهام بخش‏‏↳‏ خدای ‏
من‏↳‏ اگرتودست ‏
من رابگیری‏↳‏ هیچ کس من رادست کم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پارادوکس دنیاست. پر رنگ کردن نام "پدرت" بر روی سنگ قبر، با گواش سیاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...! خواستم بگم تنهام اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد...! چه کسی بهتراز تو...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معذرت خواهی همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگست! گاهی معذرت خواهی یعنی اون رابطه بیشتر ازغرورت برات ارزش داره...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی آیی...! ومن همیشه گمان میکنم دلیل تمام دلشوره های غروب این شهر تو هستی...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي ك سلول انفرادي رو ساخت  ميدونست  سخت ترين كار انسان  تحمل كردن خودشه !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمن رحیم همیشه دوس داشتم تو محبوبترینا نام خدا از همه بالاتر باشه من نوشتمش, گذاشتنه سر جاش با همکاری همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم به دارم بکشند!!! بی گناه بودم اما.... حوصله ی اثباتش را نداشتم