بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استرالیا به تازگی حدیثی از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله بر روی تمام بطری های آب نوشته شده: آب را اسراف نکنید هر چند در کنار نهر جاری باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... از اول معلوم کن کی مال کیه ما به مال مردم دل نبندیم.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بدون شرح ... شهیدان رفتند برای دفاع از "ناموس" عده ای در خیابان میروند برای شکار "ناموس" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن! هی نپرس پس کی برف میاد! موهای پدرت را نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که زمان معلوم نیست ... بهترین دوستت دشمنت میشه وبهترین دشمنت دوستت ... به زندگی اعتمادنکن حتی اگه مثل معشوقه ای آغوششو برات باز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید با خود در افتاد  آنگونه که خود از خودت تعجب کنی و بگویی این همان من قبلیست  گاهی این در افتادن تو را به خودت میرساند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺯ ﺗــﮏ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ... ﭘﺮﺷﻮ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ !! یــــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ... یـــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﺮﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــدیــداً بــــه آدمــــای بــــا غــیــرتـــ مــیــگــن: اُمُــــل !! انــــگــار مُــــد شــده نــــامــوســتـــ جــوری بــگــرده کـــ مــلــتـــ نــگــاش کــنــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که از نیاز انسان  دارد نه کم از هوای حیوان  یک دانه گندم طلایی  از تشت طلا گرانبها تر  در حادثه های ناگهانی  سالم ز مریض مبتلا تر آسوده مباش که بی نیازی  یک آن دگر پر از نیازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيااااباس گف: عزيزم من چاييم سردشه ميريزمش دور ؛ چه برسه به تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضياهم بايدگف: عزيزمن سكوتم بخاطرشخصيت خودمه وگرنه توخيلي زيرسوالي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکـثـــر آدمـهــایـی کــه میگـن مــن از دروغ متنـــفـرم ، در حـقــیـقـت از دروغ شـنــــیدن متنـفـــرند ، نـه از دروغ گفـتـن . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره ی همه ی مهربانی ها را گرفتند و از ان مادر راساختند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه شما بگوييد همه ي گفته هايتان از زبان خودتان است، اشتباهي لُپي است. گاهي، گفته هاي شما، ناخودآگاه، همان گفته هاي مادرتان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام من عشق است. پیامی ساده که هیچ پیچیدگی ندارد هیچ آیین و تشریفات و هیچ نظریه فلسفی ندارد. پیام من ساده است و مستقیم به زندگی و آن واژه کوچک عشق است که دربردارنده این پیام است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استرالیا به تازگی حدیثی از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله بر روی تمام بطری های آب نوشته شده: آب را اسراف نکنید هر چند در کنار نهر جاری باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... از اول معلوم کن کی مال کیه ما به مال مردم دل نبندیم.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بدون شرح ... شهیدان رفتند برای دفاع از "ناموس" عده ای در خیابان میروند برای شکار "ناموس" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن! هی نپرس پس کی برف میاد! موهای پدرت را نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که زمان معلوم نیست ... بهترین دوستت دشمنت میشه وبهترین دشمنت دوستت ... به زندگی اعتمادنکن حتی اگه مثل معشوقه ای آغوششو برات باز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید با خود در افتاد  آنگونه که خود از خودت تعجب کنی و بگویی این همان من قبلیست  گاهی این در افتادن تو را به خودت میرساند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺯ ﺗــﮏ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ... ﭘﺮﺷﻮ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ !! یــــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ... یـــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﺮﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــدیــداً بــــه آدمــــای بــــا غــیــرتـــ مــیــگــن: اُمُــــل !! انــــگــار مُــــد شــده نــــامــوســتـــ جــوری بــگــرده کـــ مــلــتـــ نــگــاش کــنــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که از نیاز انسان  دارد نه کم از هوای حیوان  یک دانه گندم طلایی  از تشت طلا گرانبها تر  در حادثه های ناگهانی  سالم ز مریض مبتلا تر آسوده مباش که بی نیازی  یک آن دگر پر از نیازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيااااباس گف: عزيزم من چاييم سردشه ميريزمش دور ؛ چه برسه به تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضياهم بايدگف: عزيزمن سكوتم بخاطرشخصيت خودمه وگرنه توخيلي زيرسوالي...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکـثـــر آدمـهــایـی کــه میگـن مــن از دروغ متنـــفـرم ، در حـقــیـقـت از دروغ شـنــــیدن متنـفـــرند ، نـه از دروغ گفـتـن . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصاره ی همه ی مهربانی ها را گرفتند و از ان مادر راساختند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينكه شما بگوييد همه ي گفته هايتان از زبان خودتان است، اشتباهي لُپي است. گاهي، گفته هاي شما، ناخودآگاه، همان گفته هاي مادرتان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام من عشق است. پیامی ساده که هیچ پیچیدگی ندارد هیچ آیین و تشریفات و هیچ نظریه فلسفی ندارد. پیام من ساده است و مستقیم به زندگی و آن واژه کوچک عشق است که دربردارنده این پیام است.