بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــا بـــایـــد گـــفـــت : مـــن خـــودم یـــه پـــا واگـــیـــرم ... بــه پـــا حـــالـــتـــو نگـــیـــرم ... ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب نه ... فردا نه ... اما بالاخره یک روز همه چیز درست خواهد شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه ابـرهـایـی هـسـتـنـد  کـه هـیـچـگـاه نـمـی بـارنـد . . بـغـض هـایـی  کـه هـیـچگـاه نـمـی شـکـنـنـد . . و حـرفـهـایـی کـه تـا ابـد در دل مـی مـانـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدبختی رو جدی نگرفتیم ولی بدبختی ما رو ، جدی جدی گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استرالیا به تازگی حدیثی از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله بر روی تمام بطری های آب نوشته شده: آب را اسراف نکنید هر چند در کنار نهر جاری باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... از اول معلوم کن کی مال کیه ما به مال مردم دل نبندیم.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بدون شرح ... شهیدان رفتند برای دفاع از "ناموس" عده ای در خیابان میروند برای شکار "ناموس" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن! هی نپرس پس کی برف میاد! موهای پدرت را نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که زمان معلوم نیست ... بهترین دوستت دشمنت میشه وبهترین دشمنت دوستت ... به زندگی اعتمادنکن حتی اگه مثل معشوقه ای آغوششو برات باز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید با خود در افتاد  آنگونه که خود از خودت تعجب کنی و بگویی این همان من قبلیست  گاهی این در افتادن تو را به خودت میرساند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺯ ﺗــﮏ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ... ﭘﺮﺷﻮ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ !! یــــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ... یـــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﺮﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــدیــداً بــــه آدمــــای بــــا غــیــرتـــ مــیــگــن: اُمُــــل !! انــــگــار مُــــد شــده نــــامــوســتـــ جــوری بــگــرده کـــ مــلــتـــ نــگــاش کــنــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که از نیاز انسان  دارد نه کم از هوای حیوان  یک دانه گندم طلایی  از تشت طلا گرانبها تر  در حادثه های ناگهانی  سالم ز مریض مبتلا تر آسوده مباش که بی نیازی  یک آن دگر پر از نیازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيااااباس گف: عزيزم من چاييم سردشه ميريزمش دور ؛ چه برسه به تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضياهم بايدگف: عزيزمن سكوتم بخاطرشخصيت خودمه وگرنه توخيلي زيرسوالي...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــا بـــایـــد گـــفـــت : مـــن خـــودم یـــه پـــا واگـــیـــرم ... بــه پـــا حـــالـــتـــو نگـــیـــرم ... ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب نه ... فردا نه ... اما بالاخره یک روز همه چیز درست خواهد شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه ابـرهـایـی هـسـتـنـد  کـه هـیـچـگـاه نـمـی بـارنـد . . بـغـض هـایـی  کـه هـیـچگـاه نـمـی شـکـنـنـد . . و حـرفـهـایـی کـه تـا ابـد در دل مـی مـانـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدبختی رو جدی نگرفتیم ولی بدبختی ما رو ، جدی جدی گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استرالیا به تازگی حدیثی از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله بر روی تمام بطری های آب نوشته شده: آب را اسراف نکنید هر چند در کنار نهر جاری باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... از اول معلوم کن کی مال کیه ما به مال مردم دل نبندیم.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بدون شرح ... شهیدان رفتند برای دفاع از "ناموس" عده ای در خیابان میروند برای شکار "ناموس" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن! هی نپرس پس کی برف میاد! موهای پدرت را نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که زمان معلوم نیست ... بهترین دوستت دشمنت میشه وبهترین دشمنت دوستت ... به زندگی اعتمادنکن حتی اگه مثل معشوقه ای آغوششو برات باز کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید با خود در افتاد  آنگونه که خود از خودت تعجب کنی و بگویی این همان من قبلیست  گاهی این در افتادن تو را به خودت میرساند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺍﺯ ﺗــﮏ ﭘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ... ﭘﺮﺷﻮ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ !! یــــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ... یـــﻪ ﭘﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮐﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺟﺮﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــدیــداً بــــه آدمــــای بــــا غــیــرتـــ مــیــگــن: اُمُــــل !! انــــگــار مُــــد شــده نــــامــوســتـــ جــوری بــگــرده کـــ مــلــتـــ نــگــاش کــنــن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن لحظه که از نیاز انسان  دارد نه کم از هوای حیوان  یک دانه گندم طلایی  از تشت طلا گرانبها تر  در حادثه های ناگهانی  سالم ز مریض مبتلا تر آسوده مباش که بی نیازی  یک آن دگر پر از نیازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيااااباس گف: عزيزم من چاييم سردشه ميريزمش دور ؛ چه برسه به تو...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضياهم بايدگف: عزيزمن سكوتم بخاطرشخصيت خودمه وگرنه توخيلي زيرسوالي...!