بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لحظه هايم شده نشستن در ايستگاه قطار به انتظار رسيدن آشنايي  درميان انبوهي از غريبه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونستم بايد براي بدبختي هايمان نيز بيشتر تلاش كنيم.ولي ميدانم چارلين چاپلين بزرگ براي سينمايي زندگيمان هستيم.تابراي ضربه خوردنهايمان بيشتر بخندند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو خون دل خوردم!!!! حالا میگویند گروه خونیتان به هم نمیخورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..... اگـه سکوت میکنـم فـکر نکــن حــــــرف واسـه گفتن ندارم ! حرفــام بـــه سایــز گوشت نمی خــوره  جــِـــــــــــر میـــــخوره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادرم گفتم مرا با چیزی عوض کن چیزی ارزشمند چیزی گران سوزنی شکسته که بتوانی با آن خار پایت را درآوری (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا وقتی که راه زندگی هموار می گردد ...، بشر تغییر حالت می دهد، خون خوار می گردد! به وقت عیش و عشرت می نوازد طبل بی دینی ... به وقت تنگدستی مومن و دیندار می گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ثابت وایستاده هر طور بچرخی بکشی تکون نمیخوره توام دورش بگرد دورش نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن ً توً فقط نبودن تو نيست !  نبودن خيلى چيزهاست .... كلاه روى سرمان نمى ايستد ، شعر نمى چسبد، پول در جيبمان دوام نمى آورد، نمك از نان رفته، خنكى از آب ....  ما بى ًتوً فقير شده ايم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب داشته هایت باش زیرا داشته هایت روزی جزء نداشته هایت می شوند.... لازم نیست بفهمی فقط بدون جمله سنگینیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآشنایی تازه،اندوهی تازه است... مگذاریدکه نام شما را دانند و به نام بخوانندتان ، هرسلام ، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم کبریت بشم تا به آتش بکشم انبار سیاه فقر را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... تا زمانی که سر نخ های آن در دستان خودم باشد ، باید نادان باشم ، بسیار نادان ... اگر بگذارم از دستم برود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــا بـــایـــد گـــفـــت : مـــن خـــودم یـــه پـــا واگـــیـــرم ... بــه پـــا حـــالـــتـــو نگـــیـــرم ... ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب نه ... فردا نه ... اما بالاخره یک روز همه چیز درست خواهد شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه ابـرهـایـی هـسـتـنـد  کـه هـیـچـگـاه نـمـی بـارنـد . . بـغـض هـایـی  کـه هـیـچگـاه نـمـی شـکـنـنـد . . و حـرفـهـایـی کـه تـا ابـد در دل مـی مـانـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدبختی رو جدی نگرفتیم ولی بدبختی ما رو ، جدی جدی گرفت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام لحظه هايم شده نشستن در ايستگاه قطار به انتظار رسيدن آشنايي  درميان انبوهي از غريبه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونستم بايد براي بدبختي هايمان نيز بيشتر تلاش كنيم.ولي ميدانم چارلين چاپلين بزرگ براي سينمايي زندگيمان هستيم.تابراي ضربه خوردنهايمان بيشتر بخندند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رسیدن به تو خون دل خوردم!!!! حالا میگویند گروه خونیتان به هم نمیخورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..... اگـه سکوت میکنـم فـکر نکــن حــــــرف واسـه گفتن ندارم ! حرفــام بـــه سایــز گوشت نمی خــوره  جــِـــــــــــر میـــــخوره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مادرم گفتم مرا با چیزی عوض کن چیزی ارزشمند چیزی گران سوزنی شکسته که بتوانی با آن خار پایت را درآوری (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا وقتی که راه زندگی هموار می گردد ...، بشر تغییر حالت می دهد، خون خوار می گردد! به وقت عیش و عشرت می نوازد طبل بی دینی ... به وقت تنگدستی مومن و دیندار می گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ثابت وایستاده هر طور بچرخی بکشی تکون نمیخوره توام دورش بگرد دورش نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن ً توً فقط نبودن تو نيست !  نبودن خيلى چيزهاست .... كلاه روى سرمان نمى ايستد ، شعر نمى چسبد، پول در جيبمان دوام نمى آورد، نمك از نان رفته، خنكى از آب ....  ما بى ًتوً فقير شده ايم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب داشته هایت باش زیرا داشته هایت روزی جزء نداشته هایت می شوند.... لازم نیست بفهمی فقط بدون جمله سنگینیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآشنایی تازه،اندوهی تازه است... مگذاریدکه نام شما را دانند و به نام بخوانندتان ، هرسلام ، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم کبریت بشم تا به آتش بکشم انبار سیاه فقر را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... تا زمانی که سر نخ های آن در دستان خودم باشد ، باید نادان باشم ، بسیار نادان ... اگر بگذارم از دستم برود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــا بـــایـــد گـــفـــت : مـــن خـــودم یـــه پـــا واگـــیـــرم ... بــه پـــا حـــالـــتـــو نگـــیـــرم ... ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب نه ... فردا نه ... اما بالاخره یک روز همه چیز درست خواهد شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه ابـرهـایـی هـسـتـنـد  کـه هـیـچـگـاه نـمـی بـارنـد . . بـغـض هـایـی  کـه هـیـچگـاه نـمـی شـکـنـنـد . . و حـرفـهـایـی کـه تـا ابـد در دل مـی مـانـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدبختی رو جدی نگرفتیم ولی بدبختی ما رو ، جدی جدی گرفت ...