بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف زیاد است........ اما گاهی نمیدانی چه بگویی...... گاهی باید رفت.... چیزی شبیه کم آوردن........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کہ از پے رنگے بود... عشق نبود ننگے بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب کوتاهی آن لحظه شادی ک گذشت . . . غصه هم می گذرد (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در بهشت هم خشکسالیست.................. این را از ترکهای پای مادرم فهمیدم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادرها کـه اگه یـه تـک سرفه بزنیم ، میشـــن پرستارٍ بخشِ مـراقبتهای ویژه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که وقتی عشقش میره ، ریملش پاک میشه ، نه رژ لبش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لذتی اندازه ی این که یه بچه ی کوچولو دستشو دراز کنه طرفت که یعنی بقلم کنی نیس و حال نمیده!!! اصن یه لذت عجیبی داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده خیس باران دشواریست و پاهای من از خستگی بهانه ی ماندن میگیرند! رفتن را باید قاب کنم بزنم به دیوار آرزوهایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش، ابتکار پرســــه های من بود و چتر، ابداع بی سامـــــانی هایم هندسه، شطرنج سکـــــوت من بود! و رنگ تعبیر دلتنگـــــــی هایم... "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه ی مظلومیست قسمت..... گاهی تمام تقصیرهای مارا به گردن میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفر كرده ارزش سرزمين مادري را بپرس...(ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که صبح وقتی بیدار میشی خودشو بغل کرده باشی نه یادشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا از زمانی که به کسی که دوسش داری میگی "I love U" و میدونه که واقعا دوسش داری و با "مرسی عزیزم" جوابتو میده یهو تَه دلت خالی میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه های فقیر. فقط در زنگ انشا تعطیلات به کنار دریا می روند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باآسمان سخن نمیگویم !! اینبارباچاله هاهستم ... شایدبه تو افق برسیم... من طاقت افتادنی دیگرراندارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــلـــه هــای مـــوفــقــیــت را بــالــا بــرویــد وگـــرنـــه پـــلـــه ی مــوفــقــیــت دیــگــران مــیــشــویــد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف زیاد است........ اما گاهی نمیدانی چه بگویی...... گاهی باید رفت.... چیزی شبیه کم آوردن........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق کہ از پے رنگے بود... عشق نبود ننگے بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب کوتاهی آن لحظه شادی ک گذشت . . . غصه هم می گذرد (سهراب سپهری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار در بهشت هم خشکسالیست.................. این را از ترکهای پای مادرم فهمیدم!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادرها کـه اگه یـه تـک سرفه بزنیم ، میشـــن پرستارٍ بخشِ مـراقبتهای ویژه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دختری که وقتی عشقش میره ، ریملش پاک میشه ، نه رژ لبش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ لذتی اندازه ی این که یه بچه ی کوچولو دستشو دراز کنه طرفت که یعنی بقلم کنی نیس و حال نمیده!!! اصن یه لذت عجیبی داره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده خیس باران دشواریست و پاهای من از خستگی بهانه ی ماندن میگیرند! رفتن را باید قاب کنم بزنم به دیوار آرزوهایم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش، ابتکار پرســــه های من بود و چتر، ابداع بی سامـــــانی هایم هندسه، شطرنج سکـــــوت من بود! و رنگ تعبیر دلتنگـــــــی هایم... "حسین پناهی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کلمه ی مظلومیست قسمت..... گاهی تمام تقصیرهای مارا به گردن میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفر كرده ارزش سرزمين مادري را بپرس...(ارد بزرگ)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که صبح وقتی بیدار میشی خودشو بغل کرده باشی نه یادشو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقا از زمانی که به کسی که دوسش داری میگی "I love U" و میدونه که واقعا دوسش داری و با "مرسی عزیزم" جوابتو میده یهو تَه دلت خالی میشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه های فقیر. فقط در زنگ انشا تعطیلات به کنار دریا می روند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باآسمان سخن نمیگویم !! اینبارباچاله هاهستم ... شایدبه تو افق برسیم... من طاقت افتادنی دیگرراندارم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــلـــه هــای مـــوفــقــیــت را بــالــا بــرویــد وگـــرنـــه پـــلـــه ی مــوفــقــیــت دیــگــران مــیــشــویــد.