بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته کننده میشه برات همه چیز وقتی روحت با جسمت اختلاف سنی داشته باشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای اولین بار از برف بدم اومد! برای اینکه احساس کردم درخت بی لباس روبه روی خونمون سردش شده! برای اینکه احساس کردم پرنده ها گرسنشونه! برای اولین بار احساس کردم که برف عادل نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : عشق برای قلب حقیقت برای لب ها ، بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها ، لبخند برای صورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری از مادرش پرسید ، چگونه خواهم توانست برای خودم زنی لایق پیدا کنم؟ مادر پاسخ داد، نگران پیدا کردن زن لایق نباش ، روی مردی لایق شدن تمرکز کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـیـر غـربـت تـُنـگـم خـودت كـ ه مـیـ ـدآنـی نـمـیـ رود هـوس مـوج از دل مـاهـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوش آبِ گـــــرم یـــه لبـــاس راحــــت یـــه چـــای تـــازه دم یـــه موسیقـــــی ملایــــم مـــهم نــیســت اگـــه خیلـــــی از مشکـــلات حــــل نمیشــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي رفيق... ازتو چه پنهان.. ادمها انقدر دورم زده اند که بعيد نيست همين روزها ميداني بنامم کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیونـــــدِ ازدواج قـــــــرار نیست دو نفــــر بـــ ه هم برسند... قــــــــرار است با هم بـــ ه خُـــ♥ــــدا برسنـــــد... همســـ♥ـــر یعنـــــــی همسفــــــــر تا بهشــ♥ــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک کویر میکرد، کاش دلها آنقدر خالص بود که دعاها قبل از پائین آمدن دستها مستجاب میشد...  کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باید رویید در پس این باران ......  گاه باید خندید در غم بی پایان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق کسانی باشید که شما را دیدند  وقتی که برای هر کس دیگری ناپیدا بودید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح میدم پرنسس بابای خودم باشم تا اینکه دیگران بهم بگن داف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقـــدر دوســــت داشـــتــنـــی انـــد... آدمـــهـــایـــی کــه شــبــیــه حـــرف هـــایـــشــان هــســتــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهــــــــای چوپان!سگت را ببین…کنار گرگ ایستاده…این بود ان سگی ک از وفایش دم میزدی؟؟؟نه چوپان ساده…ب خـــــــــدا سوگند گله ات را سگت خواهد زد نه گرگ بی گناه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلمان واقعی کسی که هیچ کسی از دست و زبونش آزار نبینه...  حالا چه بشناسید همدیگه رو ، چه نشناسید!حتی تو همین دنیای مجازی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه سریا هم باید گفت: در نمایشگاه سـنگ های قیمتی ، جای دلت خالی بود !…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته کننده میشه برات همه چیز وقتی روحت با جسمت اختلاف سنی داشته باشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای اولین بار از برف بدم اومد! برای اینکه احساس کردم درخت بی لباس روبه روی خونمون سردش شده! برای اینکه احساس کردم پرنده ها گرسنشونه! برای اولین بار احساس کردم که برف عادل نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : عشق برای قلب حقیقت برای لب ها ، بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها ، لبخند برای صورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری از مادرش پرسید ، چگونه خواهم توانست برای خودم زنی لایق پیدا کنم؟ مادر پاسخ داد، نگران پیدا کردن زن لایق نباش ، روی مردی لایق شدن تمرکز کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـیـر غـربـت تـُنـگـم خـودت كـ ه مـیـ ـدآنـی نـمـیـ رود هـوس مـوج از دل مـاهـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوش آبِ گـــــرم یـــه لبـــاس راحــــت یـــه چـــای تـــازه دم یـــه موسیقـــــی ملایــــم مـــهم نــیســت اگـــه خیلـــــی از مشکـــلات حــــل نمیشــــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي رفيق... ازتو چه پنهان.. ادمها انقدر دورم زده اند که بعيد نيست همين روزها ميداني بنامم کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیونـــــدِ ازدواج قـــــــرار نیست دو نفــــر بـــ ه هم برسند... قــــــــرار است با هم بـــ ه خُـــ♥ــــدا برسنـــــد... همســـ♥ـــر یعنـــــــی همسفــــــــر تا بهشــ♥ــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آسمان حرف کویر را می فهمید و اشک خود را نثار گونه های خشک کویر میکرد، کاش دلها آنقدر خالص بود که دعاها قبل از پائین آمدن دستها مستجاب میشد...  کاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه باید رویید در پس این باران ......  گاه باید خندید در غم بی پایان.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق کسانی باشید که شما را دیدند  وقتی که برای هر کس دیگری ناپیدا بودید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ترجیح میدم پرنسس بابای خودم باشم تا اینکه دیگران بهم بگن داف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــقـــدر دوســــت داشـــتــنـــی انـــد... آدمـــهـــایـــی کــه شــبــیــه حـــرف هـــایـــشــان هــســتــنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اهــــــــای چوپان!سگت را ببین…کنار گرگ ایستاده…این بود ان سگی ک از وفایش دم میزدی؟؟؟نه چوپان ساده…ب خـــــــــدا سوگند گله ات را سگت خواهد زد نه گرگ بی گناه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلمان واقعی کسی که هیچ کسی از دست و زبونش آزار نبینه...  حالا چه بشناسید همدیگه رو ، چه نشناسید!حتی تو همین دنیای مجازی... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه سریا هم باید گفت: در نمایشگاه سـنگ های قیمتی ، جای دلت خالی بود !…