بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی زنـــــــدگی مثـــه فوتـــبال میـــمونه  اگه تــو ذخیـــره هستی ناراحت وناامیـــد نباش بازی 90دقیقه داره بـــالاخره تو هـــم وارد بازی میشی تــــــــازه وقت اضافی هم هست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ادمک روی برفا روزای خوبمو زنده کرده دلم گرمه هیچکی نمیشه سردمه سردمه خیلی سرده بازدوباره داره برف میباره باز چه ساکت چه کم حرف میباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دور بزن.... آنگاه که بر بلندترین قله ها ایستادی.... لبخندت را نثار تمام سنگریزه هایی کن که روزی پایت را خراشیدند....‍‍

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مثل قانون… کسی رعایت نمی کند؛ چرا غمگینی دلم؟ تو را برای شکستن سرشته اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهات مثل دونه های برفه و هر دونه برف که به زمین می رسه یک آرزو که بر آورده می شه پس مواظب باش آرزو هات زود آب نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اگه یه خر آدمو بوس کنه بهتر از اینه که یه بوس آدمو خر کنه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی چپ، راست می گفت: این روزها کوچه اش ظرفیت این همه متقاضی را نداردباید بزرگراهش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردها" فراموش می شوند ولی ..... "همدردها" هرگز ... من بودن آن هایی را می خواهم که حتی ... "یادشان" زندگی را زیبا تر میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب شد... خورشید رفت... آفتاب گردون دنبال خورشید میگشت ستاره ای چشمک زد آفتاب گردون سرشو پایین انداخت گل ها هرگز خیانت نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با چشم تو شعر می گویم تو با شعر من به چشم می آیی این به آن دَر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلی پر از وفا داری از مرد وفا مجو ،مجو هرگز او معنی عشق را نمی داند راز دل خود به او مگو هرگز (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه روز سرد برفی / با دلم مثل پرنده / لب حوض کنار نرده / هر چی گشتم جای گرمی بهتر از قلبت ندیدم/میشه دوستم داشته باشی / اخه بیرون خیلی سرده...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت می کنم ... حتی اگر مجبور باشم از ابتدا شروع کنم به همین سادگی ... تولد دوباره ام مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای اطرافمان آلوده تر از این حرفهاست... تا که بدانیم سگ است یا گرگ؛ هزاران بار دریده شده ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش..!! تنها کسیه که، وقتی با گل وارد خونه میشه، همه ناراحت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاً "بعضی ها" دقت کنند: چقدر خوبه بعضے از آدما بدونن که اگر چیزے رو به روشون نمیارے " از سادگے نیست " شاید دیگه اونقدر واستــ مهمـ نیستن که روشون حساس باشے !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی زنـــــــدگی مثـــه فوتـــبال میـــمونه  اگه تــو ذخیـــره هستی ناراحت وناامیـــد نباش بازی 90دقیقه داره بـــالاخره تو هـــم وارد بازی میشی تــــــــازه وقت اضافی هم هست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ادمک روی برفا روزای خوبمو زنده کرده دلم گرمه هیچکی نمیشه سردمه سردمه خیلی سرده بازدوباره داره برف میباره باز چه ساکت چه کم حرف میباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دور بزن.... آنگاه که بر بلندترین قله ها ایستادی.... لبخندت را نثار تمام سنگریزه هایی کن که روزی پایت را خراشیدند....‍‍

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مثل قانون… کسی رعایت نمی کند؛ چرا غمگینی دلم؟ تو را برای شکستن سرشته اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهات مثل دونه های برفه و هر دونه برف که به زمین می رسه یک آرزو که بر آورده می شه پس مواظب باش آرزو هات زود آب نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اگه یه خر آدمو بوس کنه بهتر از اینه که یه بوس آدمو خر کنه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی چپ، راست می گفت: این روزها کوچه اش ظرفیت این همه متقاضی را نداردباید بزرگراهش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردها" فراموش می شوند ولی ..... "همدردها" هرگز ... من بودن آن هایی را می خواهم که حتی ... "یادشان" زندگی را زیبا تر میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب شد... خورشید رفت... آفتاب گردون دنبال خورشید میگشت ستاره ای چشمک زد آفتاب گردون سرشو پایین انداخت گل ها هرگز خیانت نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با چشم تو شعر می گویم تو با شعر من به چشم می آیی این به آن دَر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلی پر از وفا داری از مرد وفا مجو ،مجو هرگز او معنی عشق را نمی داند راز دل خود به او مگو هرگز (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه روز سرد برفی / با دلم مثل پرنده / لب حوض کنار نرده / هر چی گشتم جای گرمی بهتر از قلبت ندیدم/میشه دوستم داشته باشی / اخه بیرون خیلی سرده...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت می کنم ... حتی اگر مجبور باشم از ابتدا شروع کنم به همین سادگی ... تولد دوباره ام مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای اطرافمان آلوده تر از این حرفهاست... تا که بدانیم سگ است یا گرگ؛ هزاران بار دریده شده ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش..!! تنها کسیه که، وقتی با گل وارد خونه میشه، همه ناراحت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاً "بعضی ها" دقت کنند: چقدر خوبه بعضے از آدما بدونن که اگر چیزے رو به روشون نمیارے " از سادگے نیست " شاید دیگه اونقدر واستــ مهمـ نیستن که روشون حساس باشے !!!