بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـا بـعـضـی وقـت هـا حـس مـداد سـفـیـد بـهـشـون دسـت مـیـده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهانميگذرد،ما ميگذريم ازهم و هيچكس سوالی نكرد که حداكثرسرعت مجاز چه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـبــــَــر زِمـــــویـــ ســِــفیدَمــ گـــُــمآنــ بـــِــ عــُــمرِ دِرآز ، جـَــوان زِحــآدثـِـهـ اِیـــ "پــــــیر" مـــی شــَــوَد گـــآهـــــِــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جنگه که هر روز تکرار میشه و بجای شادی هاش، که تنها قد یه پلک به هم زدن دووم دارن، باید بهای زیادی بدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(♥)از بــیــلــیــارد تــنهـا 1 چــیز آمــوختــم اگـــر دو رنـــگ بــاشــی حـــتمـا مــیبــازی پـــس همـــیــشه 1 رنـــگ بـــاش بـــخونــید ، لــذت ببــرید ، لایـــــــــــــک نکـــنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خواب را بر آدمیان مقرر کرد تا طبیعت بتواند چند ساعت از شر آدمیان در امان باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم دارم با ترازوی کودک گرسنه کنار پیاده رو، وزن سیری ام را بکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شما" گرجه واژه محترمی ست اما  "تو" شدن لیاقت میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خیاطی که نمیدونه دل تنگش رو کجا ببره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق روزای خوب و بد زندگی چیه؟ اینه که روزای بد رو همون موقع می فهمی روزای بدن ،اما روزای خوبو نمی فهمی. بعدا که گذشت خاطره شد می فهمی روزای خوب بوده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که از لبخندت میخندن بهترین آدمای زندگیتنن...اونا رو اذیتشون نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام به اندازه تمام نفس هایی که کشیده ام  به اندازه ی تمام آدم هایی که دیده ام به اندازه ی تمام اشک هایی که ریخته ام اما... ناامید نیستم خدایی دارم که داشتنش جبران تمام نداشته هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا.... تـو آنـي.... بـه آنـي..... تـوانـي.... جـهـانـي.... چـپـانـي... بـه تـه اسـتـكـانـي....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه . . . به معنای تلفن صحبت کردن . . .قرار گذاشتن . . .بوسیدن و یا . . . . نیست . به معنای اینه که به طرفت آرامش بدی . . . آرامش . . . اینو بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها مثل یخچال بودن دلشون خنک و بیرونشون گرم نه مثل الان ... که بیرونشون و رفتارشون سرد  تو دلشون کوره اتیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه التماس داشتنت رامی کنم ‏‏↳‏ نه التماس رفتنت را ‏
‏ ‏
‏↳‏ پرنده هرکجابرود ‏‏↳‏ به آشیانش برخواهدگشت ‏
‏↳

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم هـا بـعـضـی وقـت هـا حـس مـداد سـفـیـد بـهـشـون دسـت مـیـده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهانميگذرد،ما ميگذريم ازهم و هيچكس سوالی نكرد که حداكثرسرعت مجاز چه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَـبــــَــر زِمـــــویـــ ســِــفیدَمــ گـــُــمآنــ بـــِــ عــُــمرِ دِرآز ، جـَــوان زِحــآدثـِـهـ اِیـــ "پــــــیر" مـــی شــَــوَد گـــآهـــــِــی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه جنگه که هر روز تکرار میشه و بجای شادی هاش، که تنها قد یه پلک به هم زدن دووم دارن، باید بهای زیادی بدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

(♥)از بــیــلــیــارد تــنهـا 1 چــیز آمــوختــم اگـــر دو رنـــگ بــاشــی حـــتمـا مــیبــازی پـــس همـــیــشه 1 رنـــگ بـــاش بـــخونــید ، لــذت ببــرید ، لایـــــــــــــک نکـــنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خواب را بر آدمیان مقرر کرد تا طبیعت بتواند چند ساعت از شر آدمیان در امان باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرم دارم با ترازوی کودک گرسنه کنار پیاده رو، وزن سیری ام را بکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شما" گرجه واژه محترمی ست اما  "تو" شدن لیاقت میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی خیاطی که نمیدونه دل تنگش رو کجا ببره…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق روزای خوب و بد زندگی چیه؟ اینه که روزای بد رو همون موقع می فهمی روزای بدن ،اما روزای خوبو نمی فهمی. بعدا که گذشت خاطره شد می فهمی روزای خوب بوده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که از لبخندت میخندن بهترین آدمای زندگیتنن...اونا رو اذیتشون نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام به اندازه تمام نفس هایی که کشیده ام  به اندازه ی تمام آدم هایی که دیده ام به اندازه ی تمام اشک هایی که ریخته ام اما... ناامید نیستم خدایی دارم که داشتنش جبران تمام نداشته هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا.... تـو آنـي.... بـه آنـي..... تـوانـي.... جـهـانـي.... چـپـانـي... بـه تـه اسـتـكـانـي....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه . . . به معنای تلفن صحبت کردن . . .قرار گذاشتن . . .بوسیدن و یا . . . . نیست . به معنای اینه که به طرفت آرامش بدی . . . آرامش . . . اینو بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها مثل یخچال بودن دلشون خنک و بیرونشون گرم نه مثل الان ... که بیرونشون و رفتارشون سرد  تو دلشون کوره اتیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه التماس داشتنت رامی کنم ‏‏↳‏ نه التماس رفتنت را ‏
‏ ‏
‏↳‏ پرنده هرکجابرود ‏‏↳‏ به آشیانش برخواهدگشت ‏
‏↳