بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایـا مـا بـرای داشـتـن دسـت هــای تــو ریــسـمـان نـبـستـه ایـم دل بـسـتـه ایـم هـمـیـن کـه حـال دلـمـان خـوب بـاشد بـرایـمـان کـافـی اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معبدی رسیدم که بر درش نوشته بود: اینجا بجای کفش , خود را در آورید…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرم آنکس که در این محنت‏گاه , خاطری را سبب تسکین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! دیدی کوروش؟؟ دنیا حتی به توهم یک دستی زد،نامت را از کتابهایمان پاک کردند ، تنها نگرانیم غریبه بودنت در نسل های بعدیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را بسپار به کسی که ♥ به خاطرت دلشو نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوديم و كسي پاس نميداشت كه هستيم باشد كه نباشيم و بدانند كه بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پیدا کردن یه حقیقت، حقیقتای ضد اون حقیقت رو پیش نمی آورد ! کاش تموم حقیقتا درست نبودن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خـواهـم بـر بـلنـدتـریـن نـقطـه ی جهـان بـایستـم و از پـشت تمـام بـلنـدگـوهـا طـوری کـه همـه بشنـونـد … سکـوتــــــ کنـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرقـی نـمـيـكـنـد چــادری بــاشی يــا مـانـتـويـی ، حـيـا کــه نـداشـتـه بـاشـی هـيـچ نـــداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل احساس آدما اگه از اولش واقعی باشه هیچ وقت تغییر نمیکنه فقط یه موقع هایی زخمی میشه و باید ترمیم بشه ، فقطم یه نفر میتونه ترمیمش کنه...قبول دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل میـــــزنی بــــه دور دســــت... هــــوا ابــــری ســـــت، امــــا... هـــوس بـــاریـــدن نــــدارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین چیزی که یک کودک سه ساله سوریه ای قبل از مرگ گفت : من همه چیزو به خدا میگم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايــن روزا هـــمه جــــا ، حــرفـــ از زميـــــن خـــــوردنـِــ مــادره امـــا دريــــــغ ... کســـي به فکــــر زميـــــن خــوردنِ حـــرفــــِ مــادر نيســــ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادت باشه : ‏ بوی عرق یه مرد بهتر از بوی ادکلن یه نامرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول هیچ وقت خوشبختی نمیاره اما بی پولی حتما حتما بدبختی میاره نافرم!!‏‏ دیدم که میگما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــقـــ "خــربــزه"امــ زیــرا مـــثــلــ "هــنــدوانــه" تــخـمــه هـایــشــ را در ســلــولــ انــفــرادیـــ حــبــســـ نــمــیـــکــنــد …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایـا مـا بـرای داشـتـن دسـت هــای تــو ریــسـمـان نـبـستـه ایـم دل بـسـتـه ایـم هـمـیـن کـه حـال دلـمـان خـوب بـاشد بـرایـمـان کـافـی اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معبدی رسیدم که بر درش نوشته بود: اینجا بجای کفش , خود را در آورید…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرم آنکس که در این محنت‏گاه , خاطری را سبب تسکین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! دیدی کوروش؟؟ دنیا حتی به توهم یک دستی زد،نامت را از کتابهایمان پاک کردند ، تنها نگرانیم غریبه بودنت در نسل های بعدیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را بسپار به کسی که ♥ به خاطرت دلشو نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوديم و كسي پاس نميداشت كه هستيم باشد كه نباشيم و بدانند كه بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پیدا کردن یه حقیقت، حقیقتای ضد اون حقیقت رو پیش نمی آورد ! کاش تموم حقیقتا درست نبودن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خـواهـم بـر بـلنـدتـریـن نـقطـه ی جهـان بـایستـم و از پـشت تمـام بـلنـدگـوهـا طـوری کـه همـه بشنـونـد … سکـوتــــــ کنـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرقـی نـمـيـكـنـد چــادری بــاشی يــا مـانـتـويـی ، حـيـا کــه نـداشـتـه بـاشـی هـيـچ نـــداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل احساس آدما اگه از اولش واقعی باشه هیچ وقت تغییر نمیکنه فقط یه موقع هایی زخمی میشه و باید ترمیم بشه ، فقطم یه نفر میتونه ترمیمش کنه...قبول دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل میـــــزنی بــــه دور دســــت... هــــوا ابــــری ســـــت، امــــا... هـــوس بـــاریـــدن نــــدارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین چیزی که یک کودک سه ساله سوریه ای قبل از مرگ گفت : من همه چیزو به خدا میگم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايــن روزا هـــمه جــــا ، حــرفـــ از زميـــــن خـــــوردنـِــ مــادره امـــا دريــــــغ ... کســـي به فکــــر زميـــــن خــوردنِ حـــرفــــِ مــادر نيســــ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادت باشه : ‏ بوی عرق یه مرد بهتر از بوی ادکلن یه نامرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول هیچ وقت خوشبختی نمیاره اما بی پولی حتما حتما بدبختی میاره نافرم!!‏‏ دیدم که میگما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــاشــقـــ "خــربــزه"امــ زیــرا مـــثــلــ "هــنــدوانــه" تــخـمــه هـایــشــ را در ســلــولــ انــفــرادیـــ حــبــســـ نــمــیـــکــنــد …