بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتار تناقض تلخي شده ام! دلم خيلي شور ميزند! اما دستانم اصلأ نمك ندارند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻✍↻ مَــــــــــجازے ⇩ هَـمـه شـُدَن لَــــــــــش وَ عَـلَـــــف کِــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى گفتند از كودكى به ما كه زمان باز نمى گردد اما نمى دانم چرا اين بعدازظهر هاى "جمعه" باز مى گشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنداند ، گریاند ، میراند .. دوستت دارم حرف عجیبی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضی نیستم.. ولی راضیم که با خیلیا نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم... دیدن موهای سپیدت دلم را میلرزاند عاشقانه برایت مینویسم دوستت دارم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا نزدیک تری اگر قبل از اینکه بیفتی گوشه بیمارستان سرتو بالا بکنی و بگی خدایا بخاطر این تن سالم یه عالمه شکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آنقدر دلم را وسعت بده تا نیازم فقط تو باشى،نه بنده ى تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفارو نه میشه به کسی گفت . . نه ازش چــــــــــیزی حتی تـــوو فضایِ مجازی نوشت . . فقط باید توو خلوت به خــــــــدا بگی . . چون بعدا هــــچوقت به روت نمیاره . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـــــران سرزمینم... شرمنده ام که من باید حرفی بزنم و تو نشنیده بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـکوت ... مــاه ... و مـردمـکِ سـیـاهِ چـشمانِ شـب ؛ در خـیالـم قـدم مـی زنـی و کـتانی هـایـت بـویِ آسمـان مـی گـیـرنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عزیزی گفتم: صبح به خیر... در پاسخم گفت: عاقبتت بخیر به وجد آمدم از پاسخش...  چه دعایی...! من برای او خیری خواستم به کوتاهی یک صبح و او خیری برای من خواست به بلندای یک سرنوشت... " عاقبتتون بخير "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین حرف های ساده, بغلی بابونه چیده ام . می گویند کسی بر انحنای رود.... قصه از خواب پریان می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*** کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد ؛ آری ، از ماست که بر ماست ... ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسى بود. . . به گوشت مى رسانـد. . . که امروز. . . تمام قد ایستـادم و در دلم فریـاد زدم : نمى خواهم. . . من این شلوغیِ پـر از تنهایـى را. . . نمى خواهم من تو را میخواهم فقط تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن  تنها موجودی است که از دامن خود می تواند یک جامعه را گسترش دهد... پیامبر اکرم (ص)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتار تناقض تلخي شده ام! دلم خيلي شور ميزند! اما دستانم اصلأ نمك ندارند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↻✍↻ مَــــــــــجازے ⇩ هَـمـه شـُدَن لَــــــــــش وَ عَـلَـــــف کِــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى گفتند از كودكى به ما كه زمان باز نمى گردد اما نمى دانم چرا اين بعدازظهر هاى "جمعه" باز مى گشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنداند ، گریاند ، میراند .. دوستت دارم حرف عجیبی بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنها بودنم راضی نیستم.. ولی راضیم که با خیلیا نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم... دیدن موهای سپیدت دلم را میلرزاند عاشقانه برایت مینویسم دوستت دارم :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا نزدیک تری اگر قبل از اینکه بیفتی گوشه بیمارستان سرتو بالا بکنی و بگی خدایا بخاطر این تن سالم یه عالمه شکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا آنقدر دلم را وسعت بده تا نیازم فقط تو باشى،نه بنده ى تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفارو نه میشه به کسی گفت . . نه ازش چــــــــــیزی حتی تـــوو فضایِ مجازی نوشت . . فقط باید توو خلوت به خــــــــدا بگی . . چون بعدا هــــچوقت به روت نمیاره . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـــــران سرزمینم... شرمنده ام که من باید حرفی بزنم و تو نشنیده بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـکوت ... مــاه ... و مـردمـکِ سـیـاهِ چـشمانِ شـب ؛ در خـیالـم قـدم مـی زنـی و کـتانی هـایـت بـویِ آسمـان مـی گـیـرنـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عزیزی گفتم: صبح به خیر... در پاسخم گفت: عاقبتت بخیر به وجد آمدم از پاسخش...  چه دعایی...! من برای او خیری خواستم به کوتاهی یک صبح و او خیری برای من خواست به بلندای یک سرنوشت... " عاقبتتون بخير "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همین حرف های ساده, بغلی بابونه چیده ام . می گویند کسی بر انحنای رود.... قصه از خواب پریان می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*** کل آب اقیانوس هم نمی تواند یک قایق را غرق کند مگر آن که خود قایق سوراخ باشد ؛ آری ، از ماست که بر ماست ... ***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسى بود. . . به گوشت مى رسانـد. . . که امروز. . . تمام قد ایستـادم و در دلم فریـاد زدم : نمى خواهم. . . من این شلوغیِ پـر از تنهایـى را. . . نمى خواهم من تو را میخواهم فقط تــو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن  تنها موجودی است که از دامن خود می تواند یک جامعه را گسترش دهد... پیامبر اکرم (ص)