بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻬﺪﺍ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ " ﻧﺎﻣﻮﺱ " ﻋّﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ، " ﺷﮑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻮﺱ "... ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به مادر پدر امروزی یچیزی بده تا بچه هاشون هم صبح شیر داشته باشن وهم شب خواب داشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها "اجــــابتــــ" یک دعآ کافیست تا همه چیز عوض شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هورمونی هست به اسم هورمون"که چی بشه" که گند میزنه به هورمون"اراده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایـا مـا بـرای داشـتـن دسـت هــای تــو ریــسـمـان نـبـستـه ایـم دل بـسـتـه ایـم هـمـیـن کـه حـال دلـمـان خـوب بـاشد بـرایـمـان کـافـی اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معبدی رسیدم که بر درش نوشته بود: اینجا بجای کفش , خود را در آورید…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرم آنکس که در این محنت‏گاه , خاطری را سبب تسکین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! دیدی کوروش؟؟ دنیا حتی به توهم یک دستی زد،نامت را از کتابهایمان پاک کردند ، تنها نگرانیم غریبه بودنت در نسل های بعدیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را بسپار به کسی که ♥ به خاطرت دلشو نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوديم و كسي پاس نميداشت كه هستيم باشد كه نباشيم و بدانند كه بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پیدا کردن یه حقیقت، حقیقتای ضد اون حقیقت رو پیش نمی آورد ! کاش تموم حقیقتا درست نبودن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خـواهـم بـر بـلنـدتـریـن نـقطـه ی جهـان بـایستـم و از پـشت تمـام بـلنـدگـوهـا طـوری کـه همـه بشنـونـد … سکـوتــــــ کنـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرقـی نـمـيـكـنـد چــادری بــاشی يــا مـانـتـويـی ، حـيـا کــه نـداشـتـه بـاشـی هـيـچ نـــداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل احساس آدما اگه از اولش واقعی باشه هیچ وقت تغییر نمیکنه فقط یه موقع هایی زخمی میشه و باید ترمیم بشه ، فقطم یه نفر میتونه ترمیمش کنه...قبول دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل میـــــزنی بــــه دور دســــت... هــــوا ابــــری ســـــت، امــــا... هـــوس بـــاریـــدن نــــدارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین چیزی که یک کودک سه ساله سوریه ای قبل از مرگ گفت : من همه چیزو به خدا میگم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻬﺪﺍ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ " ﻧﺎﻣﻮﺱ " ﻋّﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ، " ﺷﮑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻮﺱ "... ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به مادر پدر امروزی یچیزی بده تا بچه هاشون هم صبح شیر داشته باشن وهم شب خواب داشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها "اجــــابتــــ" یک دعآ کافیست تا همه چیز عوض شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هورمونی هست به اسم هورمون"که چی بشه" که گند میزنه به هورمون"اراده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایـا مـا بـرای داشـتـن دسـت هــای تــو ریــسـمـان نـبـستـه ایـم دل بـسـتـه ایـم هـمـیـن کـه حـال دلـمـان خـوب بـاشد بـرایـمـان کـافـی اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معبدی رسیدم که بر درش نوشته بود: اینجا بجای کفش , خود را در آورید…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرم آنکس که در این محنت‏گاه , خاطری را سبب تسکین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! دیدی کوروش؟؟ دنیا حتی به توهم یک دستی زد،نامت را از کتابهایمان پاک کردند ، تنها نگرانیم غریبه بودنت در نسل های بعدیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را بسپار به کسی که ♥ به خاطرت دلشو نگه داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوديم و كسي پاس نميداشت كه هستيم باشد كه نباشيم و بدانند كه بوديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش پیدا کردن یه حقیقت، حقیقتای ضد اون حقیقت رو پیش نمی آورد ! کاش تموم حقیقتا درست نبودن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خـواهـم بـر بـلنـدتـریـن نـقطـه ی جهـان بـایستـم و از پـشت تمـام بـلنـدگـوهـا طـوری کـه همـه بشنـونـد … سکـوتــــــ کنـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــرقـی نـمـيـكـنـد چــادری بــاشی يــا مـانـتـويـی ، حـيـا کــه نـداشـتـه بـاشـی هـيـچ نـــداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصل احساس آدما اگه از اولش واقعی باشه هیچ وقت تغییر نمیکنه فقط یه موقع هایی زخمی میشه و باید ترمیم بشه ، فقطم یه نفر میتونه ترمیمش کنه...قبول دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زل میـــــزنی بــــه دور دســــت... هــــوا ابــــری ســـــت، امــــا... هـــوس بـــاریـــدن نــــدارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین چیزی که یک کودک سه ساله سوریه ای قبل از مرگ گفت : من همه چیزو به خدا میگم .