بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یقین داشته باش روزی پروانه میشویم ، پس بگذار روزگار هر چه میخواهد پیله کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بلغزد برمن! من خودم هستم و آن حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم مامان بابام کجا و چه دعایی کردن یا چه کار خوبی کردن که خدا منو بهشون داده :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را بی مناسبت دوست دارم پدر!! اگر قرار باشد که به یک چیز افتخار کنم; آن هم این است که دختر مهربان ترین و با اخلاق ترین مرد دنیا بوده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گــاهــی آدم ... دلــش فقــط یــک دوستــت دارم میخـــواهــد ........ کـــه نمیــرد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب حرف هایت..احساساتت..واکنش هایت باش...آدم ها خوب به یاد میسپارند...یک روزی ..یک جایی..یک جوری به رخت می کشند همه آنچه را که از تو می دانند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکــر مـی کـنـم.... هــمــیــشــه.... سـکـوت.... نـشـونـه ی تـایـیـد حـرف طـرف مـقـابـل نـیـسـت...!! گـــاهـی وقـتــا.... نـشـونـه ی قـطــع امــیـد از ســطـح شــعـور اونـه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش به اندازه ی پرسپولیس و استقلال هوادار داشتی که شاید می آمدی این جمـــعه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـایـد >صـداقـت< مـانـع بـشـه کـه دوسـتـان ِ زیـادی داشـته بـاشـی.. امـــــــا بـاعـث مـیـشه دوسـتـان ِ واقـعـی داشـتــه بـاشـی .. .. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول جایزه نوبل مانند یک جلیقه ی نجات برای شناگری ست که به ساحل رسیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انار با اون همه بهشتی بودنش بعد چند روز موندن رو زمین فاسد میشه وای به حال ما آدم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی " واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشد ... تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و فقط کافیست خداوند متاع وجود کسی را خریدنی بیابد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘــﺮﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤـــــــﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ِ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﺴﺖ ؛ ﺍﻣﯿـﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑــﺎﺷﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻜﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻯ ﺃﺳﻤﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ. ﺷﺐ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺸﻨﻚ ﻣﻴﻮﻥ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻛﻢ ﻧﺸﻪ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول جهان پهلوان تختی جهان پهلوان بودن یعنی چراغ امیدی تو دل یک بچه یتیمی روشن کنی که حتی تنها رفیق صمیمیتم ندونه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یقین داشته باش روزی پروانه میشویم ، پس بگذار روزگار هر چه میخواهد پیله کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بلغزد برمن! من خودم هستم و آن حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم مامان بابام کجا و چه دعایی کردن یا چه کار خوبی کردن که خدا منو بهشون داده :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را بی مناسبت دوست دارم پدر!! اگر قرار باشد که به یک چیز افتخار کنم; آن هم این است که دختر مهربان ترین و با اخلاق ترین مرد دنیا بوده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. گــاهــی آدم ... دلــش فقــط یــک دوستــت دارم میخـــواهــد ........ کـــه نمیــرد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب حرف هایت..احساساتت..واکنش هایت باش...آدم ها خوب به یاد میسپارند...یک روزی ..یک جایی..یک جوری به رخت می کشند همه آنچه را که از تو می دانند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکــر مـی کـنـم.... هــمــیــشــه.... سـکـوت.... نـشـونـه ی تـایـیـد حـرف طـرف مـقـابـل نـیـسـت...!! گـــاهـی وقـتــا.... نـشـونـه ی قـطــع امــیـد از ســطـح شــعـور اونـه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش به اندازه ی پرسپولیس و استقلال هوادار داشتی که شاید می آمدی این جمـــعه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـایـد >صـداقـت< مـانـع بـشـه کـه دوسـتـان ِ زیـادی داشـته بـاشـی.. امـــــــا بـاعـث مـیـشه دوسـتـان ِ واقـعـی داشـتــه بـاشـی .. .. ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول جایزه نوبل مانند یک جلیقه ی نجات برای شناگری ست که به ساحل رسیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انار با اون همه بهشتی بودنش بعد چند روز موندن رو زمین فاسد میشه وای به حال ما آدم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی " واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشد ... تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و فقط کافیست خداوند متاع وجود کسی را خریدنی بیابد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘــﺮﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤـــــــﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ِ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﺴﺖ ؛ ﺍﻣﯿـﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑــﺎﺷﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻜﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻯ ﺃﺳﻤﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ. ﺷﺐ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺸﻨﻚ ﻣﻴﻮﻥ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻛﻢ ﻧﺸﻪ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول جهان پهلوان تختی جهان پهلوان بودن یعنی چراغ امیدی تو دل یک بچه یتیمی روشن کنی که حتی تنها رفیق صمیمیتم ندونه