بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حکیمی پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت میکند انتقام نمیگیری؟ با خنده جواب داد: آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو ازنام ننگت سرافکندش مباش ! اين روزها خيلى ازما باديدن آدمها فريادميزنيم  گرگ گرگ گرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني را ديدم كه گريه ميكرد و مي گفت  خدايا چه جوري زندگي كنم تو دنيايي كه  تو منو يه جور ميخواي و دلم يه جور ديگه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مشکلایی هست که فقط باید نشست و نگاه کرد و به دست زمان سپرد و تو فقط میتونی غصه شو بخوری ...)))....((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑــﮕـﯿـﻢ : ﻣـﻌـﺬﺭﺕ ﻣـــﯿــﺨــﻮﺍﻡ ﮐــﻪ ﺗــﻮ ﻏــــﻠــﻂ ﮐــﺮﺩﯼ !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي لبخند خداوند است ... اميدوارم خدا هيچ گاه لبخندش را از تو دريغ نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاده ام میان دوخط ؛ ماندنم درد دارد رفتنم توان میخواهد و من توان درد ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباتر می شود هنگامی که بدانی دیگران در دنیای فراموشی ها بیادتند "هیچ گاه فراموش نخواهی شد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياهايم را دوس دارم!!!! چون تنها جاييست كه همه چيز رو به راه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامسو با اون همه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم...تو ک جای خود داری :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــداي مـــــن ... در ميــان اين همـــــہ چشـــم ، نگـــــــــاه تو مرا بـے نياز مـے سازد از هر نگــــــاهـــے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـکـه هـنـوز هـیـچ پـودری درسـت نـشـده کـه "لـکـه نـنـگ" رو پــاک کـنـه ، واسـه بـعـضیــا زنـگ خـطـره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یقین داشته باش روزی پروانه میشویم ، پس بگذار روزگار هر چه میخواهد پیله کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بلغزد برمن! من خودم هستم و آن حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم مامان بابام کجا و چه دعایی کردن یا چه کار خوبی کردن که خدا منو بهشون داده :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را بی مناسبت دوست دارم پدر!! اگر قرار باشد که به یک چیز افتخار کنم; آن هم این است که دختر مهربان ترین و با اخلاق ترین مرد دنیا بوده ام....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حکیمی پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت میکند انتقام نمیگیری؟ با خنده جواب داد: آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو ازنام ننگت سرافکندش مباش ! اين روزها خيلى ازما باديدن آدمها فريادميزنيم  گرگ گرگ گرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني را ديدم كه گريه ميكرد و مي گفت  خدايا چه جوري زندگي كنم تو دنيايي كه  تو منو يه جور ميخواي و دلم يه جور ديگه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مشکلایی هست که فقط باید نشست و نگاه کرد و به دست زمان سپرد و تو فقط میتونی غصه شو بخوری ...)))....((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑــﮕـﯿـﻢ : ﻣـﻌـﺬﺭﺕ ﻣـــﯿــﺨــﻮﺍﻡ ﮐــﻪ ﺗــﻮ ﻏــــﻠــﻂ ﮐــﺮﺩﯼ !!! |:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي لبخند خداوند است ... اميدوارم خدا هيچ گاه لبخندش را از تو دريغ نكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتاده ام میان دوخط ؛ ماندنم درد دارد رفتنم توان میخواهد و من توان درد ندارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباتر می شود هنگامی که بدانی دیگران در دنیای فراموشی ها بیادتند "هیچ گاه فراموش نخواهی شد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياهايم را دوس دارم!!!! چون تنها جاييست كه همه چيز رو به راه است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدامسو با اون همه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم...تو ک جای خود داری :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــداي مـــــن ... در ميــان اين همـــــہ چشـــم ، نگـــــــــاه تو مرا بـے نياز مـے سازد از هر نگــــــاهـــے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـکـه هـنـوز هـیـچ پـودری درسـت نـشـده کـه "لـکـه نـنـگ" رو پــاک کـنـه ، واسـه بـعـضیــا زنـگ خـطـره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یقین داشته باش روزی پروانه میشویم ، پس بگذار روزگار هر چه میخواهد پیله کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه عاشق هستم نه محتاج نگاهی که بلغزد برمن! من خودم هستم و آن حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدونم مامان بابام کجا و چه دعایی کردن یا چه کار خوبی کردن که خدا منو بهشون داده :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را بی مناسبت دوست دارم پدر!! اگر قرار باشد که به یک چیز افتخار کنم; آن هم این است که دختر مهربان ترین و با اخلاق ترین مرد دنیا بوده ام....