بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدايـا تـوفـيـق پـاره كـردن تـمـام بـنـدهـاي عـبـوديـت غـيـر خـودت را بـه مـن عـطـا بـفـرمـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست: یک روز حضورش برایت زندگی بخش است.. یک روز حضورت باعث رنج است!! . این است زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ دیگــــران .. مـــا رو اونجــــوری نمی‌شنــون کــــه مــیـــگــیــم ... اونجــــوری میشنـــون کــــه مــیخــــوان ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز قوی ترین مرد جهان را دیدم . . . . . . کودکِ 3ساله ای که یک آجر را برداشته بود تا به پدره کارگرش کمکی کرده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ...! گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...، این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ... این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته تر آنی که بشود فکرش را کرد گاهی به خود انرژی میدهم سرشار میشوم اما به همان زودی خالی خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف یکی رو داره ... با بقیه هام آره ... ادعای پاکی هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم شکست عشقی بدترین درد هست اما وقتی غم را در چهره آشفته و نگران مادرم دیدم دلم نه کمرم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیوار اتاقتون مهربون باشید!! شاید.. گاهی لازم باشه یه شب تاصبح،، باهاش اختلاط کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن هم زیباست * * * * * * * اگه هدف بوسیدن پای مادر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی تـرسـم از آدمـایـی کـه.... امــروز.... قــدرشـنـاس مـحـبـتـم هـسـتـن.... فــردا.... طـلــبـکــار مـحـبـتــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در جهان آدم های خوبی بودیم فقط می خواستیم آن خوبی را در لحظات نامناسبی به هم عرضه کنیم و به همین دلیل بود که هرگز به هم نمی رسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی جالبه از صبح تا شب به هر چیزی نگاه میکنیم و اصلا عین خیالمونم نیست اما از این میترسیم که یه موجودی به نام جن وایسه بالا سرمون نگاهمون کنه خیلی جالبه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مســـــــواکم شـعورش می رســه کـه بایـد مــال ِ یـه نفـــــــر باشــه.. ولـی بـعضیــا نـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بازیگر ! گریه نکن ! ما همه‌مون مثلِ همیم ... صبحا که از خواب پا می‌شیم نقاب به صورت می‌زنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا بمـــاند که بیشتر عشقها از نگاه کردن بوجود میاد ولی اگه چشمها زیر نویس داشت چیزی به نام عشق بوجود نمی آمد.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدايـا تـوفـيـق پـاره كـردن تـمـام بـنـدهـاي عـبـوديـت غـيـر خـودت را بـه مـن عـطـا بـفـرمـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست: یک روز حضورش برایت زندگی بخش است.. یک روز حضورت باعث رنج است!! . این است زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ دیگــــران .. مـــا رو اونجــــوری نمی‌شنــون کــــه مــیـــگــیــم ... اونجــــوری میشنـــون کــــه مــیخــــوان ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز قوی ترین مرد جهان را دیدم . . . . . . کودکِ 3ساله ای که یک آجر را برداشته بود تا به پدره کارگرش کمکی کرده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ...! گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...، این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ... این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته تر آنی که بشود فکرش را کرد گاهی به خود انرژی میدهم سرشار میشوم اما به همان زودی خالی خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف یکی رو داره ... با بقیه هام آره ... ادعای پاکی هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم شکست عشقی بدترین درد هست اما وقتی غم را در چهره آشفته و نگران مادرم دیدم دلم نه کمرم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیوار اتاقتون مهربون باشید!! شاید.. گاهی لازم باشه یه شب تاصبح،، باهاش اختلاط کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن هم زیباست * * * * * * * اگه هدف بوسیدن پای مادر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی تـرسـم از آدمـایـی کـه.... امــروز.... قــدرشـنـاس مـحـبـتـم هـسـتـن.... فــردا.... طـلــبـکــار مـحـبـتــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در جهان آدم های خوبی بودیم فقط می خواستیم آن خوبی را در لحظات نامناسبی به هم عرضه کنیم و به همین دلیل بود که هرگز به هم نمی رسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی جالبه از صبح تا شب به هر چیزی نگاه میکنیم و اصلا عین خیالمونم نیست اما از این میترسیم که یه موجودی به نام جن وایسه بالا سرمون نگاهمون کنه خیلی جالبه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مســـــــواکم شـعورش می رســه کـه بایـد مــال ِ یـه نفـــــــر باشــه.. ولـی بـعضیــا نـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بازیگر ! گریه نکن ! ما همه‌مون مثلِ همیم ... صبحا که از خواب پا می‌شیم نقاب به صورت می‌زنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا بمـــاند که بیشتر عشقها از نگاه کردن بوجود میاد ولی اگه چشمها زیر نویس داشت چیزی به نام عشق بوجود نمی آمد.....