بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بخاطر زندگی از انجام دادن چیزی که دلت میخواد و دوس داری و در توانت هست کوتاهی نکن................ تا وقتی واسه دلمون زندگی میکنیم زندگی ارزش ادامه دادن داره -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن ﺍﻭﻥ پــِـــسری ﺑﺎﺷـــــﯽ ﮐـــــﻪ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــــﺮﺩﺍ دُخــتــَـر خــودت , ﺑـــﺎﻫــــــﺎﺵ باشه...!!!!!♥♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید مشکل ماچی هست؟! آسون شماره ی دلمونو میدیم اماکسی آسون به دلمون زنگ نمیزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی به بودنت نیاز هست باش به یه جایی که رسیدی دیگه از اون به بعد شاید رفتن آسون نباشه ولی مطمئن باش "خوب رفتن" تنها چیزیه که ارزشش از " بد بودن" بیشتره..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدايـا تـوفـيـق پـاره كـردن تـمـام بـنـدهـاي عـبـوديـت غـيـر خـودت را بـه مـن عـطـا بـفـرمـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست: یک روز حضورش برایت زندگی بخش است.. یک روز حضورت باعث رنج است!! . این است زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ دیگــــران .. مـــا رو اونجــــوری نمی‌شنــون کــــه مــیـــگــیــم ... اونجــــوری میشنـــون کــــه مــیخــــوان ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز قوی ترین مرد جهان را دیدم . . . . . . کودکِ 3ساله ای که یک آجر را برداشته بود تا به پدره کارگرش کمکی کرده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ...! گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...، این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ... این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته تر آنی که بشود فکرش را کرد گاهی به خود انرژی میدهم سرشار میشوم اما به همان زودی خالی خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف یکی رو داره ... با بقیه هام آره ... ادعای پاکی هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم شکست عشقی بدترین درد هست اما وقتی غم را در چهره آشفته و نگران مادرم دیدم دلم نه کمرم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیوار اتاقتون مهربون باشید!! شاید.. گاهی لازم باشه یه شب تاصبح،، باهاش اختلاط کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن هم زیباست * * * * * * * اگه هدف بوسیدن پای مادر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی تـرسـم از آدمـایـی کـه.... امــروز.... قــدرشـنـاس مـحـبـتـم هـسـتـن.... فــردا.... طـلــبـکــار مـحـبـتــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در جهان آدم های خوبی بودیم فقط می خواستیم آن خوبی را در لحظات نامناسبی به هم عرضه کنیم و به همین دلیل بود که هرگز به هم نمی رسیدیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بخاطر زندگی از انجام دادن چیزی که دلت میخواد و دوس داری و در توانت هست کوتاهی نکن................ تا وقتی واسه دلمون زندگی میکنیم زندگی ارزش ادامه دادن داره -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن ﺍﻭﻥ پــِـــسری ﺑﺎﺷـــــﯽ ﮐـــــﻪ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــــﺮﺩﺍ دُخــتــَـر خــودت , ﺑـــﺎﻫــــــﺎﺵ باشه...!!!!!♥♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید مشکل ماچی هست؟! آسون شماره ی دلمونو میدیم اماکسی آسون به دلمون زنگ نمیزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی به بودنت نیاز هست باش به یه جایی که رسیدی دیگه از اون به بعد شاید رفتن آسون نباشه ولی مطمئن باش "خوب رفتن" تنها چیزیه که ارزشش از " بد بودن" بیشتره..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدايـا تـوفـيـق پـاره كـردن تـمـام بـنـدهـاي عـبـوديـت غـيـر خـودت را بـه مـن عـطـا بـفـرمـا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست: یک روز حضورش برایت زندگی بخش است.. یک روز حضورت باعث رنج است!! . این است زندگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ دیگــــران .. مـــا رو اونجــــوری نمی‌شنــون کــــه مــیـــگــیــم ... اونجــــوری میشنـــون کــــه مــیخــــوان ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز قوی ترین مرد جهان را دیدم . . . . . . کودکِ 3ساله ای که یک آجر را برداشته بود تا به پدره کارگرش کمکی کرده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ...! گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...، این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ... این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته تر آنی که بشود فکرش را کرد گاهی به خود انرژی میدهم سرشار میشوم اما به همان زودی خالی خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف یکی رو داره ... با بقیه هام آره ... ادعای پاکی هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم شکست عشقی بدترین درد هست اما وقتی غم را در چهره آشفته و نگران مادرم دیدم دلم نه کمرم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیوار اتاقتون مهربون باشید!! شاید.. گاهی لازم باشه یه شب تاصبح،، باهاش اختلاط کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن هم زیباست * * * * * * * اگه هدف بوسیدن پای مادر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی تـرسـم از آدمـایـی کـه.... امــروز.... قــدرشـنـاس مـحـبـتـم هـسـتـن.... فــردا.... طـلــبـکــار مـحـبـتــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در جهان آدم های خوبی بودیم فقط می خواستیم آن خوبی را در لحظات نامناسبی به هم عرضه کنیم و به همین دلیل بود که هرگز به هم نمی رسیدیم