بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که بهت علاقه نداره مثل این میماند که توی فرودگاه منتظر کشتی باشی!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش لحظه ای برگذشته برمی گشتیم  نه برای دوباره دیدن انسانها ..... بلکه برای حساب هایی که  بی حساب و کتاب روی آنها باز کردیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه حضورغیاب مدرسه تنگ شده... انگار واسه یکی مهم بود که ماباشیم یانباشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدمها تنها موجوداتی هستیم که ادعا می کنیم خدایی وجود داره و تنها موجوداتی هستیم که جوری رفتار می کنیم که انگار هیچ خدایی وجود نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میترسم اگر به خاطر این زندگی شکرت کنم... فکر کنی بهت تیکه میندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگریستم از این که کفش ندارم مردی را دیدم که پا نداشت!!! خدایا شکرت که سالمیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست بقیه درموردت چی فکر میکنن..مهم اینه که انقد  مــهــمــــــــــّــی که درموردت فـکـر میکنن ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان همیشه این را با خود میگوید : که دنیا ارزش شکستن دل دیگران را ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــه یادتــــــــــــ باشـــه : وقتــــــــی همـــه تـــو را تنهـــا گــــذاشتنــــد " خــــدا ستــــــــ کـــه با تــو مـــی مــــونه " قـــدرشــــو بــــدون...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خیلی وقت پیش می فهمیدیم که بهتر بود می نوشتیم "رحمت بر پدر و مادر کسی که اینجا آشغال نریزد." خداییش تأثیرش خیلی بیشتر از فحشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال بودن يعنى، بدست آوردن يك زندگي و تقسيم آن با ديگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتـرسم روزی بـه نـام تمـدن بـه گـردن بعضـی هـا زنگولـه بیندازنـد:| "علیرضـا قـزوه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بخاطر زندگی از انجام دادن چیزی که دلت میخواد و دوس داری و در توانت هست کوتاهی نکن................ تا وقتی واسه دلمون زندگی میکنیم زندگی ارزش ادامه دادن داره -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن ﺍﻭﻥ پــِـــسری ﺑﺎﺷـــــﯽ ﮐـــــﻪ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــــﺮﺩﺍ دُخــتــَـر خــودت , ﺑـــﺎﻫــــــﺎﺵ باشه...!!!!!♥♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید مشکل ماچی هست؟! آسون شماره ی دلمونو میدیم اماکسی آسون به دلمون زنگ نمیزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی به بودنت نیاز هست باش به یه جایی که رسیدی دیگه از اون به بعد شاید رفتن آسون نباشه ولی مطمئن باش "خوب رفتن" تنها چیزیه که ارزشش از " بد بودن" بیشتره..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که بهت علاقه نداره مثل این میماند که توی فرودگاه منتظر کشتی باشی!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش لحظه ای برگذشته برمی گشتیم  نه برای دوباره دیدن انسانها ..... بلکه برای حساب هایی که  بی حساب و کتاب روی آنها باز کردیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه حضورغیاب مدرسه تنگ شده... انگار واسه یکی مهم بود که ماباشیم یانباشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدمها تنها موجوداتی هستیم که ادعا می کنیم خدایی وجود داره و تنها موجوداتی هستیم که جوری رفتار می کنیم که انگار هیچ خدایی وجود نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میترسم اگر به خاطر این زندگی شکرت کنم... فکر کنی بهت تیکه میندازم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگریستم از این که کفش ندارم مردی را دیدم که پا نداشت!!! خدایا شکرت که سالمیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست بقیه درموردت چی فکر میکنن..مهم اینه که انقد  مــهــمــــــــــّــی که درموردت فـکـر میکنن ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت گورستان همیشه این را با خود میگوید : که دنیا ارزش شکستن دل دیگران را ندارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشــــه یادتــــــــــــ باشـــه : وقتــــــــی همـــه تـــو را تنهـــا گــــذاشتنــــد " خــــدا ستــــــــ کـــه با تــو مـــی مــــونه " قـــدرشــــو بــــدون...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خیلی وقت پیش می فهمیدیم که بهتر بود می نوشتیم "رحمت بر پدر و مادر کسی که اینجا آشغال نریزد." خداییش تأثیرش خیلی بیشتر از فحشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحال بودن يعنى، بدست آوردن يك زندگي و تقسيم آن با ديگران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتـرسم روزی بـه نـام تمـدن بـه گـردن بعضـی هـا زنگولـه بیندازنـد:| "علیرضـا قـزوه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت بخاطر زندگی از انجام دادن چیزی که دلت میخواد و دوس داری و در توانت هست کوتاهی نکن................ تا وقتی واسه دلمون زندگی میکنیم زندگی ارزش ادامه دادن داره -

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن ﺍﻭﻥ پــِـــسری ﺑﺎﺷـــــﯽ ﮐـــــﻪ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓــــﺮﺩﺍ دُخــتــَـر خــودت , ﺑـــﺎﻫــــــﺎﺵ باشه...!!!!!♥♥♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید مشکل ماچی هست؟! آسون شماره ی دلمونو میدیم اماکسی آسون به دلمون زنگ نمیزنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا وقتی به بودنت نیاز هست باش به یه جایی که رسیدی دیگه از اون به بعد شاید رفتن آسون نباشه ولی مطمئن باش "خوب رفتن" تنها چیزیه که ارزشش از " بد بودن" بیشتره..........