بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ...؛ عود را گر بو نباشد، هیزم است ... ایشالا اون دنیا بهمون نگن خاصیت انسان نداره ، هیزم جهنمش کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مــــــــرا به حســــابِ ضعف و بي کسي ام نگذاريد ! دلـــــــم به چيـــزهايي پاي بند است ... که شما وفـــايتان قـــــد نــــميدهد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به این امید زنده م که حتی اگه تو آتیش بسوزم باس ببوسم روی ماه خدا رو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام شهید: آخرین حرف همین است زمینی نشوید‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مرد خونه هر وقت که میاد خونه باید دستش پر باشه. آخه بی انصاف پسر بچه ۲ساله که تازه یتیم شده چی کار باید کنه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ترانه میتواند لحظه ای را تغییر دهد یک ایده میتواند دنیایی را عوض کند یک قدم میتواند سفری را آغاز کند اما یک "دعا‏"‏ میتواند‏ حتی ناممکن را دگرگون کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوش آب گرم.... یه لباس راحت... یه چایی تازه دم... یه موسیقی ملایم... بدرک که بعضی مشکلات حل نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه کار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو تو نامردی ؟ یا من؟  اینم بدون, این تویی که تهش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم که  خدا به بدخواهامونم بیشتر بده  بلکه دست از سر ما بردارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـابــ تـحمیـلـی نیـست حـجـابــ عـشـق و عــلــــآقـــه شـــخصــیــه حــــجـــابــــی کـــه امـــروز بـــــه اجبـــار پـــدر حفــظ بـــشـــه فــــردا بــــه اجبــــار دوســـتت کــشـــف میـــشــه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻦ  ۱- ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۲- ﻣﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۳- ﺍﺳﻢ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر انسان ؛ نـه به جنس .. نـه به قـــَــد .. بلکه به اندازه ی همـت و مهربانی ِ اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوستان رفته چه افسوس می خوری ما هم مـــگر جواز اقامت گــــــــرفته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه بعضی ها ! اونایی که حرف زدن بلد نیستن حرف نزدن که بلدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه ما به دیگران لطمه می زند ... باور نداری ، هم نشین آدم سیگاری را ببین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مشکلات از وقتی شروع میشوند که بخواهی احساست را به کلمه ترجمه کنی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ...؛ عود را گر بو نباشد، هیزم است ... ایشالا اون دنیا بهمون نگن خاصیت انسان نداره ، هیزم جهنمش کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مــــــــرا به حســــابِ ضعف و بي کسي ام نگذاريد ! دلـــــــم به چيـــزهايي پاي بند است ... که شما وفـــايتان قـــــد نــــميدهد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به این امید زنده م که حتی اگه تو آتیش بسوزم باس ببوسم روی ماه خدا رو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام شهید: آخرین حرف همین است زمینی نشوید‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مرد خونه هر وقت که میاد خونه باید دستش پر باشه. آخه بی انصاف پسر بچه ۲ساله که تازه یتیم شده چی کار باید کنه ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ترانه میتواند لحظه ای را تغییر دهد یک ایده میتواند دنیایی را عوض کند یک قدم میتواند سفری را آغاز کند اما یک "دعا‏"‏ میتواند‏ حتی ناممکن را دگرگون کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوش آب گرم.... یه لباس راحت... یه چایی تازه دم... یه موسیقی ملایم... بدرک که بعضی مشکلات حل نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه کار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو تو نامردی ؟ یا من؟  اینم بدون, این تویی که تهش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم که  خدا به بدخواهامونم بیشتر بده  بلکه دست از سر ما بردارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـابــ تـحمیـلـی نیـست حـجـابــ عـشـق و عــلــــآقـــه شـــخصــیــه حــــجـــابــــی کـــه امـــروز بـــــه اجبـــار پـــدر حفــظ بـــشـــه فــــردا بــــه اجبــــار دوســـتت کــشـــف میـــشــه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻦ  ۱- ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۲- ﻣﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۳- ﺍﺳﻢ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر انسان ؛ نـه به جنس .. نـه به قـــَــد .. بلکه به اندازه ی همـت و مهربانی ِ اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوستان رفته چه افسوس می خوری ما هم مـــگر جواز اقامت گــــــــرفته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه بعضی ها ! اونایی که حرف زدن بلد نیستن حرف نزدن که بلدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه ما به دیگران لطمه می زند ... باور نداری ، هم نشین آدم سیگاری را ببین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مشکلات از وقتی شروع میشوند که بخواهی احساست را به کلمه ترجمه کنی...