بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمیخوریم  . . پول تو جیبی من  . . پول پاستیل شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف برای پوشاندن سیاهی بارید و از شرمساری آب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برف میاد ما تو فکر برف بازی هستیم غافل از اینکه یکی باید با آب یخ ظرف‌ها رو بشوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند و دلمان را خوش میکنیم که صلاح نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــی وقـتــا فـکــر مـی کـنـم.... مـــرگ.... طـبـیـعــی تـریــن اتـفــاق عــادیـه کــه هــیـچ وقـت بـهــش عــادت نـمـی کـنــیــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم ؛ امامی که از اعمالمان رضا نباشد را نمیتوان رضا خواند ...  آقا ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ترین مکان دنیا نه کعبه است نه واتیکان نه بیت المقدس... بلکه خانه ایست که در آن((پدر و مادر)) حرمت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت از دشوارترین کارهای بندگان است: قضاوت منصفانه درباره خویشٰ؛ کمک به برادر با همه امکانات و یاد خدا در همه احوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جریـــمه مشـــق امشــب...! صـــد بار بنویس...! آقایـی کــه یـــادش نبــــودم...! در قُنـــوت نمـــازش {یـــادم} کـــرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا اینفدری شخصیت ندارن که اگه پرسیدن  کجاهایی ؟ . . . بگی زیر سایتون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد، کافی است!!! آن کسی که تو را خلق کرده است اگر فقط دل پاک کافی بود، فقط می گفت : »آمنـــوا« اما گفته است : »آمَنُـــوا وَ عَمِلُوالصَّالِحـــات« !!!یعنی هم دلت پاک باشد،هم کارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندانستیم کیستیم و چیستیم،تا به خود آمدیم دیدیم نیستیم،در جستجوی عشق آسمان و زمین را شکافتیم،عشق در قلب ما بود و ما عشق را نمی یافتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ و فلک می‌خواستیم ، فَلَک نصیبمون شد ساده‌ی ساده بودیم ، کلَک نصیبمون شد دنبالِ یه حقیقت تو آینه‌ها می‌گشتیم اما تو قابِ گریه ، تَرَک نصیبمون شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هميشـه به تصـميم اول احـترام مي گذارم . تصـميم اولي كه به ذهن ت مي زند با همـه ي جــان گرفتـه مي شـود . تصـميم دوم با عقـــل و  تصـميم سوم با تـرس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک عکاس است... لطفا! لبخند بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمـق فاجـعه رادلقکی فهمیــد که به زور جلوی گریـه اش را گرفـــت تا گریم خنده اش پاک نشــــــــــود..............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما به هم نمیخوریم  . . پول تو جیبی من  . . پول پاستیل شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف برای پوشاندن سیاهی بارید و از شرمساری آب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی برف میاد ما تو فکر برف بازی هستیم غافل از اینکه یکی باید با آب یخ ظرف‌ها رو بشوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند و دلمان را خوش میکنیم که صلاح نبود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضــی وقـتــا فـکــر مـی کـنـم.... مـــرگ.... طـبـیـعــی تـریــن اتـفــاق عــادیـه کــه هــیـچ وقـت بـهــش عــادت نـمـی کـنــیــم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستیم ؛ امامی که از اعمالمان رضا نباشد را نمیتوان رضا خواند ...  آقا ببخش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقدس ترین مکان دنیا نه کعبه است نه واتیکان نه بیت المقدس... بلکه خانه ایست که در آن((پدر و مادر)) حرمت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه خصلت از دشوارترین کارهای بندگان است: قضاوت منصفانه درباره خویشٰ؛ کمک به برادر با همه امکانات و یاد خدا در همه احوال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جریـــمه مشـــق امشــب...! صـــد بار بنویس...! آقایـی کــه یـــادش نبــــودم...! در قُنـــوت نمـــازش {یـــادم} کـــرد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا اینفدری شخصیت ندارن که اگه پرسیدن  کجاهایی ؟ . . . بگی زیر سایتون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد، کافی است!!! آن کسی که تو را خلق کرده است اگر فقط دل پاک کافی بود، فقط می گفت : »آمنـــوا« اما گفته است : »آمَنُـــوا وَ عَمِلُوالصَّالِحـــات« !!!یعنی هم دلت پاک باشد،هم کارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندانستیم کیستیم و چیستیم،تا به خود آمدیم دیدیم نیستیم،در جستجوی عشق آسمان و زمین را شکافتیم،عشق در قلب ما بود و ما عشق را نمی یافتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ و فلک می‌خواستیم ، فَلَک نصیبمون شد ساده‌ی ساده بودیم ، کلَک نصیبمون شد دنبالِ یه حقیقت تو آینه‌ها می‌گشتیم اما تو قابِ گریه ، تَرَک نصیبمون شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هميشـه به تصـميم اول احـترام مي گذارم . تصـميم اولي كه به ذهن ت مي زند با همـه ي جــان گرفتـه مي شـود . تصـميم دوم با عقـــل و  تصـميم سوم با تـرس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک عکاس است... لطفا! لبخند بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمـق فاجـعه رادلقکی فهمیــد که به زور جلوی گریـه اش را گرفـــت تا گریم خنده اش پاک نشــــــــــود..............