بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد از دست رفته مثل کاغذ مچاله شدس... هیچ وقت مثل روز اولش نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدا یه کیف پول پر از گناه سر راهت قرار بده اگه از اون استفاده کردی یه عمر عذاب وجدان ولت نمیکنه ولی اگه اونو صحیح وسالم به خدا پسش دادی یه مژدگونی چند برابر اونو خدا بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــلــى از "" آدمـــــهــا "" تـــــابــلـــو هــســتــن امـــا " ارزش هــــنــــرى " نــــدارنــــ . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازهایت را به دو کس بگو: "خودت" و "خدایت" در تنگنا به دو چیز تکیه کن: "صبر" و "نماز" در دنیا مراقب دو چیز باش: "پدر" و "مادر" از دو چیز نترس که به دست خداست: "روزی" و "مرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر نبود مرگی که خدا بر انان مقدر فرموده؛؛؛ روح آنان چشم بر هم زدنی در بدنها قرار نمی گرفت؛؛؛ (خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شابـلـون نمی خـواهـد؛؛؛ کِـشـیـدن درد هـای ِ یـکــــــ زن؛؛؛ کـافـیـست سَرِ سَـطــر؛؛؛ بـنـویـسـی : زَنـانـگــی ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برا کارایی که از ته دل انجام دادین ، خودتون رو سرزنش نکنین ، حتما ارزشش رو داشته !!!!!!!!!!!!، به جان خودتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است ديگر . . . . . . . . گاهي وقتي سر سفره مي بيند غذا كم است هوس نون و پنير مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است ديگر . . . . . . . .  گاهي ارزانترين لباس يك مغازه را براي خود مي پسندد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قانون نیست... زندگی قافیه باران است... زندگی دیپلماسی تضاد هاست... زندگی دموکراسی قفس هاست... زندگی درام صبح فردا هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تامحبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخطار : عمر شما ...چند روزی بیش نیست....هر روز می گذرد کدام را انتخاب می کنی ؟؟ برگشت به راه راست ادامه گناه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يــــــادت رفت بـــدان همـــيشه يکي خيلي بـــيادتـــــه خيلي ...!! . . جـنــــاب {عـــزرائــيل} را ميگـوئيم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف ِ سفید روی ِ همه ی ِ چیزهای ِ رنگارنگ پرده می کشد ... ، لعنتی امّا ... پرده از روی ِ هر چه خاطره ی ِ رنگارنگ برمی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت خدا یعنی اینکه وقتی همه در ها به روت بسته شد و خیلی دیر رفتی پیش خدات تا کمکت کنه بعد چند ساعت بت زنگ بزنن بگن مشکلت حل شده.کاش مام مثل خودش هواشو پیش بنده هاش داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــام بـــایـــد گـــفـــت : بـــه ارواح جـــدم ، نـــیـــســـتـــی در حـــدم .. :)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد از دست رفته مثل کاغذ مچاله شدس... هیچ وقت مثل روز اولش نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدا یه کیف پول پر از گناه سر راهت قرار بده اگه از اون استفاده کردی یه عمر عذاب وجدان ولت نمیکنه ولی اگه اونو صحیح وسالم به خدا پسش دادی یه مژدگونی چند برابر اونو خدا بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــلــى از "" آدمـــــهــا "" تـــــابــلـــو هــســتــن امـــا " ارزش هــــنــــرى " نــــدارنــــ . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازهایت را به دو کس بگو: "خودت" و "خدایت" در تنگنا به دو چیز تکیه کن: "صبر" و "نماز" در دنیا مراقب دو چیز باش: "پدر" و "مادر" از دو چیز نترس که به دست خداست: "روزی" و "مرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر نبود مرگی که خدا بر انان مقدر فرموده؛؛؛ روح آنان چشم بر هم زدنی در بدنها قرار نمی گرفت؛؛؛ (خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شابـلـون نمی خـواهـد؛؛؛ کِـشـیـدن درد هـای ِ یـکــــــ زن؛؛؛ کـافـیـست سَرِ سَـطــر؛؛؛ بـنـویـسـی : زَنـانـگــی ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برا کارایی که از ته دل انجام دادین ، خودتون رو سرزنش نکنین ، حتما ارزشش رو داشته !!!!!!!!!!!!، به جان خودتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است ديگر . . . . . . . . گاهي وقتي سر سفره مي بيند غذا كم است هوس نون و پنير مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است ديگر . . . . . . . .  گاهي ارزانترين لباس يك مغازه را براي خود مي پسندد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قانون نیست... زندگی قافیه باران است... زندگی دیپلماسی تضاد هاست... زندگی دموکراسی قفس هاست... زندگی درام صبح فردا هاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است منفورباشی به خاطر چیزی که هستی تامحبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخطار : عمر شما ...چند روزی بیش نیست....هر روز می گذرد کدام را انتخاب می کنی ؟؟ برگشت به راه راست ادامه گناه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه يــــــادت رفت بـــدان همـــيشه يکي خيلي بـــيادتـــــه خيلي ...!! . . جـنــــاب {عـــزرائــيل} را ميگـوئيم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف ِ سفید روی ِ همه ی ِ چیزهای ِ رنگارنگ پرده می کشد ... ، لعنتی امّا ... پرده از روی ِ هر چه خاطره ی ِ رنگارنگ برمی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت خدا یعنی اینکه وقتی همه در ها به روت بسته شد و خیلی دیر رفتی پیش خدات تا کمکت کنه بعد چند ساعت بت زنگ بزنن بگن مشکلت حل شده.کاش مام مثل خودش هواشو پیش بنده هاش داشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــام بـــایـــد گـــفـــت : بـــه ارواح جـــدم ، نـــیـــســـتـــی در حـــدم .. :)