بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست... خانه تان چقدر بزرگ باشد... ماشینتان چقدر قیمت دارد... موجودی حسابتان چقدر زیاد باشد... اندازه قبر همه یکسان خواهد بود... متواضع و فروتن بمانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــیـــری امـــانـــش را بـــریـــده بـــود! وقـــت مـــلـــاقـــات هـــرچـــقـــدر زور زد یـــادش نـــیـــامـــد هـــمـــســـرش را کـــجـــا دیـــده...!!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آنقدرپاکم که چون عیسی آسمان مرابالابرد نه آنقدر پستم که چون قارون زمین مرا فرو برد من متوسط حقیر میان دو چرخ آسیابی که زندگی نام دارد مجبور به ماندنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت زیباست زندگی زیباست عشق زیباست ماییم که آنها را با بینشمان زشت می کنیم خداوند روح ما را زیبا آفریده است بیایید ما هم به زندگی زیبا بنگریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز را نگه دار: گرسنگیت را سر سفره دیگران زبانت را در جمع و چشمت را در خانه دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا کمی فقط کمی شعور برای آدمیان میباراند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زندان تک سلولی رو ساخت میدونست سخت ترین مجازات واسه آدما تحمل خودشونه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی میشی "اویزون" نباشی میشی "بی معرفت" بی معرفت عالم باش، اما نذار کسی بهت بگه آویزون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـدترین احسـاس زمانـی اسـت که ، خـودت هـم می فـهمی ، از خـــدا دور شـده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش .. روزی ای کـــاش هـــایـــمـــان تـــمـــام مـــیـــشـــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خیلی خنده دار است ... خیلی هم گریه دارد ... ! عشق، یا هست ... یا نیست ! اگر نیست که نیست ... اما ، اگر هست ... اگر باشد ... اگر یافت شود در تو ، آن وقت دیگر تو نیستی ! کلیدر | محمود دولت آبادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدیم ها توی حیاط نصفه نیمه خانه مان؛؛؛ یاس قد کشیده ای بود که عصرها همدم چایی و عصرانه خانوادگی ما می شد؛؛؛حرفش را با بویش می زد ؛؛؛و کم پیش نمی آمد که برایمان آواز هم بخواند؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ازدواج بايد در فكرانسان باشد نه درانگشت دست چپش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باش ، پاکدل و یکدل ...؛  زیرا که گرسنه بودن ، صدقه گرفتن و در فقر مردن ، هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خـــــدای یــوسـف؛بــرای ایـنـکـه دل بـــر زلـیـخـای وسـوسـه نـسـپـاریــم؛ بـــه جـــلوه ای از جـــمــال تـــو مـحـتـاجـیـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند به اندازه ی گلیم هایتان و به اندازه ی دهان هایتان اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست... خانه تان چقدر بزرگ باشد... ماشینتان چقدر قیمت دارد... موجودی حسابتان چقدر زیاد باشد... اندازه قبر همه یکسان خواهد بود... متواضع و فروتن بمانید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــیـــری امـــانـــش را بـــریـــده بـــود! وقـــت مـــلـــاقـــات هـــرچـــقـــدر زور زد یـــادش نـــیـــامـــد هـــمـــســـرش را کـــجـــا دیـــده...!!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه آنقدرپاکم که چون عیسی آسمان مرابالابرد نه آنقدر پستم که چون قارون زمین مرا فرو برد من متوسط حقیر میان دو چرخ آسیابی که زندگی نام دارد مجبور به ماندنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبیعت زیباست زندگی زیباست عشق زیباست ماییم که آنها را با بینشمان زشت می کنیم خداوند روح ما را زیبا آفریده است بیایید ما هم به زندگی زیبا بنگریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه چیز را نگه دار: گرسنگیت را سر سفره دیگران زبانت را در جمع و چشمت را در خانه دوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا کمی فقط کمی شعور برای آدمیان میباراند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که زندان تک سلولی رو ساخت میدونست سخت ترین مجازات واسه آدما تحمل خودشونه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی میشی "اویزون" نباشی میشی "بی معرفت" بی معرفت عالم باش، اما نذار کسی بهت بگه آویزون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـدترین احسـاس زمانـی اسـت که ، خـودت هـم می فـهمی ، از خـــدا دور شـده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــاش .. روزی ای کـــاش هـــایـــمـــان تـــمـــام مـــیـــشـــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خیلی خنده دار است ... خیلی هم گریه دارد ... ! عشق، یا هست ... یا نیست ! اگر نیست که نیست ... اما ، اگر هست ... اگر باشد ... اگر یافت شود در تو ، آن وقت دیگر تو نیستی ! کلیدر | محمود دولت آبادی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدیم ها توی حیاط نصفه نیمه خانه مان؛؛؛ یاس قد کشیده ای بود که عصرها همدم چایی و عصرانه خانوادگی ما می شد؛؛؛حرفش را با بویش می زد ؛؛؛و کم پیش نمی آمد که برایمان آواز هم بخواند؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ازدواج بايد در فكرانسان باشد نه درانگشت دست چپش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باش ، پاکدل و یکدل ...؛  زیرا که گرسنه بودن ، صدقه گرفتن و در فقر مردن ، هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خـــــدای یــوسـف؛بــرای ایـنـکـه دل بـــر زلـیـخـای وسـوسـه نـسـپـاریــم؛ بـــه جـــلوه ای از جـــمــال تـــو مـحـتـاجـیـم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتند به اندازه ی گلیم هایتان و به اندازه ی دهان هایتان اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند …