بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن باران این است ، که تبسّم دارد گرد غم از همه چیز ، از همه جا می گیرد همه جا بر همه کَس می بارد و تعلق دارد به جهانی از عشق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را با خود داشته باش اما هرگز در آن زندگی نکن بلکه فقط از آن تجربه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهایم را دوست دارم چون تنها جاییست که همه چیز در آن روبه راه است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بالاتر بریم آدمها کوچکتر میشن... خدایا با کدامین چشم به آدمیانت می نگری که اینقدر بزرگ می بینی شان..... نکنه همین نزدیکایی و ما بی جهت اون بالاها دنبالت می گردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی میگفت: صبحها که دکمه های لباسم را می بندم به این فکر میکنم که چه کسی آنها را باز خواهد کرد؟ خودم یا مرده شور؟ دنیا همین قدر غیر قابل پیش بینی و پست است... پس تا میتوانی خوب باش و خوبی کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﻤﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند اگر آنها را هم می‌شمردند می‌فهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت برده‌اند … "فئودور داستایوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منت از خلقی برای لقمه ای نان میکشیم دیگری نان میدهد ما ناز اینان میکشیم چون توکل نیست کارما بدست مردم است خواجه ما را منتظر ما ناز دربان میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را ان آهویی خورد که گرگ به خاطر چشمانش گیاهخوار شده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بيوفتى , اسير سرزنش خاک خواهى شد!! اين قانون آدمهاست... به دور آتشى ميرقصند که تو در آن ميسوزى... روزگار بديست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! درد دلت نقطه ضعفته!  ... دهن پرخونتو تف نکن! فقط هیس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنـها یـک چـیـز مـی خـواهـد دیـدن چـهره ی <<او>> از نـزدیـک و مـدتـی سـکـوت..... هـمـیـن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسـم  که دوستــــ ♥ داشتـن را مثـل ِ مسواکــ زدن بچــه ها بـه ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکــــر ) بدهنـد . * زنـده یـاد حسیـن پنـاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست آدم ها چقدر همدیگرو دوست دارند ... ! مهم اینه که حاضرند واسه کسی که دوسش دارند چه کارهایی انجام بدند یا از چه کارهایی دست بکشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ایم ... ، از بد بودن هایمان ... از اینهمه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستیم . از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سخت تر نیست ... خوبمان کن ؛ فقط همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بـنـده مـن! هـربـار کـه بـر تـو تـنـگ مـی گـیـرم غـمـگـیـن مـی شـوی امـا کـاش مـی دانـسـتـی کـه ایـن تـنـگی, تـورا بـه مـن نـزدیـک تـر خـواهـد سـاخـت.... بـرگـرفـتـه از اصول کـافـی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسن باران این است ، که تبسّم دارد گرد غم از همه چیز ، از همه جا می گیرد همه جا بر همه کَس می بارد و تعلق دارد به جهانی از عشق .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را با خود داشته باش اما هرگز در آن زندگی نکن بلکه فقط از آن تجربه بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رویاهایم را دوست دارم چون تنها جاییست که همه چیز در آن روبه راه است... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بالاتر بریم آدمها کوچکتر میشن... خدایا با کدامین چشم به آدمیانت می نگری که اینقدر بزرگ می بینی شان..... نکنه همین نزدیکایی و ما بی جهت اون بالاها دنبالت می گردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عارفی میگفت: صبحها که دکمه های لباسم را می بندم به این فکر میکنم که چه کسی آنها را باز خواهد کرد؟ خودم یا مرده شور؟ دنیا همین قدر غیر قابل پیش بینی و پست است... پس تا میتوانی خوب باش و خوبی کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﻤﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺳﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان‌ها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند اما لذت‌هایشان را نمی‌شمارند اگر آنها را هم می‌شمردند می‌فهمیدند که به اندازه کافی از زندگی لذت برده‌اند … "فئودور داستایوفسکی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منت از خلقی برای لقمه ای نان میکشیم دیگری نان میدهد ما ناز اینان میکشیم چون توکل نیست کارما بدست مردم است خواجه ما را منتظر ما ناز دربان میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین گرگ گله را ان آهویی خورد که گرگ به خاطر چشمانش گیاهخوار شده بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اسب که بيوفتى , اسير سرزنش خاک خواهى شد!! اين قانون آدمهاست... به دور آتشى ميرقصند که تو در آن ميسوزى... روزگار بديست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیس! درد دلت نقطه ضعفته!  ... دهن پرخونتو تف نکن! فقط هیس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنـها یـک چـیـز مـی خـواهـد دیـدن چـهره ی <<او>> از نـزدیـک و مـدتـی سـکـوت..... هـمـیـن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این میترسـم  که دوستــــ ♥ داشتـن را مثـل ِ مسواکــ زدن بچــه ها بـه ” مـــن ” و ” تـــو ” ( تـذکــــر ) بدهنـد . * زنـده یـاد حسیـن پنـاهـی *

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست آدم ها چقدر همدیگرو دوست دارند ... ! مهم اینه که حاضرند واسه کسی که دوسش دارند چه کارهایی انجام بدند یا از چه کارهایی دست بکشند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خسته ایم ... ، از بد بودن هایمان ... از اینهمه تظاهر به خوب بودن هایی که نیستیم . از آفرینش کوهها و آسمانها و هستی که سخت تر نیست ... خوبمان کن ؛ فقط همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بـنـده مـن! هـربـار کـه بـر تـو تـنـگ مـی گـیـرم غـمـگـیـن مـی شـوی امـا کـاش مـی دانـسـتـی کـه ایـن تـنـگی, تـورا بـه مـن نـزدیـک تـر خـواهـد سـاخـت.... بـرگـرفـتـه از اصول کـافـی