بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیــــــــطان نشسته در کمین دلم تا نکرده صیــــــد دلم تو بیــــا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دفتری از خاطره هاست؛ یك نفر در دل شب، یك نفر در دل خاك، یك نفر همدم خوشبختی هاست یك نفر همسفر سختی هاست،  چشم تا باز كنیم عمرمان می گذرد، ما همه رهگذریم؛ آنچه باقیست فقط خوبیهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو قرعه امروز به نام من و فردا دگری میخورد تیر اجل بر پر و بال من و تو مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی گیرم که کل جهان باشد از آن من و تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز بزرگی می گفت: هر وقت احساس کردی ناخودآگاه دلت گرفت، بدان جایی کسی دردی دارد.   هــــــــــــــــــــــی این روزها چقدر دلم می گیرد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى، محبت اوست پس؛ محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینــــــجا زمیــن اســـت  زمین گـــــرد است تویی که مـــرا دور زدی فــــردا به خودم خواهــی رسیــــد حــال و روزت دیـــــدنی نه سرود نیــست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودک باشی کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد و آسوده اشک می ریزد بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مـا باغچه است گــل در آن باید کاشت و نـکاری ،گل من علف هــرز در آن می روید زحـمت کاشتن یک گل ســرخ کمتـر از  زحمت برداشتن هـرزگی آن علف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه، مراقب حرف هایی که میزنی باش ! مخصوصا وقتی عصبی یا دلخور هستی ... بعضی کلمات همچو تَرکِشی می ماند که کنارِ قلب می نشیند نمی کُشد ! ولی، تا آخر عمر عذاب می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، بهار مــی شوم! تو، تنم را پر از شکوفه کن . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است من خلاف جهت آب شنا کردن را مثل یک معجزه باور دارم آخرین دانه کبریتم را می کشم در باد هر چه باداباد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقربه های ساعت نیستند  نبودنت را به رخ می کشند! جای خالی تو به ثانیه شمارها جان داده تا هر روز بر دیواره ی دلم خط بکشند، این بی تو بودن ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سهم من از این همه ستاره فقط سوسوی غریبی است.. غمی نیست.. همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بارانی را به یاد ندارم... جز آن بارانی که زیر چتر تو بودم و خیس‌ ام کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کویر آمده ام؛ چشمم از خاطره ی ریگ پُر است؛ ابر من باش و دلم را بتکان ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیــــــــطان نشسته در کمین دلم تا نکرده صیــــــد دلم تو بیــــا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی دفتری از خاطره هاست؛ یك نفر در دل شب، یك نفر در دل خاك، یك نفر همدم خوشبختی هاست یك نفر همسفر سختی هاست،  چشم تا باز كنیم عمرمان می گذرد، ما همه رهگذریم؛ آنچه باقیست فقط خوبیهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو قرعه امروز به نام من و فردا دگری میخورد تیر اجل بر پر و بال من و تو مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی گیرم که کل جهان باشد از آن من و تو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز بزرگی می گفت: هر وقت احساس کردی ناخودآگاه دلت گرفت، بدان جایی کسی دردی دارد.   هــــــــــــــــــــــی این روزها چقدر دلم می گیرد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى، محبت اوست پس؛ محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینــــــجا زمیــن اســـت  زمین گـــــرد است تویی که مـــرا دور زدی فــــردا به خودم خواهــی رسیــــد حــال و روزت دیـــــدنی نه سرود نیــست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد میخواهی کودک باشی کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد و آسوده اشک می ریزد بزرگ که باشی باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مـا باغچه است گــل در آن باید کاشت و نـکاری ،گل من علف هــرز در آن می روید زحـمت کاشتن یک گل ســرخ کمتـر از  زحمت برداشتن هـرزگی آن علف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه، مراقب حرف هایی که میزنی باش ! مخصوصا وقتی عصبی یا دلخور هستی ... بعضی کلمات همچو تَرکِشی می ماند که کنارِ قلب می نشیند نمی کُشد ! ولی، تا آخر عمر عذاب می دهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من، بهار مــی شوم! تو، تنم را پر از شکوفه کن . . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل کبریت کشیدن در باد زندگی دشوار است من خلاف جهت آب شنا کردن را مثل یک معجزه باور دارم آخرین دانه کبریتم را می کشم در باد هر چه باداباد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقربه های ساعت نیستند  نبودنت را به رخ می کشند! جای خالی تو به ثانیه شمارها جان داده تا هر روز بر دیواره ی دلم خط بکشند، این بی تو بودن ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سهم من از این همه ستاره فقط سوسوی غریبی است.. غمی نیست.. همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ بارانی را به یاد ندارم... جز آن بارانی که زیر چتر تو بودم و خیس‌ ام کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کویر آمده ام؛ چشمم از خاطره ی ریگ پُر است؛ ابر من باش و دلم را بتکان ...