بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که کارگری میکنه تا شکم بچشو سیر کنه اما بچش خجالت میکشه بگه این پدرمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور است دیگه ..... . . . . . دلش میخواد با غرورش خودشو بدبخت کنه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن ب هرچی بخندی سرت میاد...خدایا!!من ب"تنهایی"کی خندیدم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه باباهایی که: با "کدوم گوری هستی تا این موقع شب؟" میخوان بگن : عزیزم نگرانتم چرا دیر کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻴــــﺸﻪ ﺳــﺮﻡ “ﺑﺎﻻﺳــﺖ”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﭼــﻮﻥ ﺑــﺎﻻ ﺳــﺮﻡ “ﺧﺪﺍﺳــﺖ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله داشتم ؛ تند تند راه میرفتم ، محکم به چیزی خوردم ... آدم بود ! منتظر بودم بگوید : کوری !؟ دستش را به طرفم دراز کرد ؛ با من دست داد ... انسان بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سوختیم چه ساختیم چه بـــردیــم چه باختیـــم چه لری چه لاری چه کردی چه فارسی چه بلوچ چه گیلک چه ترکی چه ساری شکفتیـم شکـافتیـم شتافتیم تا ساختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حکیمے پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟ با خنده جواب داد... آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست! تصویرت هم همینطور! اما... مهرت آنتن میدهد"قدآسمان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کودکی ... پسر که باشی، مشق مردن و کشتن می کنی ... و دختر که باشی ...، مشق محبت و مراقبت ... آری دختر بودن ، جنسیت نیست ؛ جوهره است ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتان را بالا نگه دارید... این رمز پیروزی در زندگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــِــه بــَــعـــضـــیــام بــــاسـ بــِــگـــَــم: » اُون مــُــوقــِــع کــــه مـا نــاب بـودیـم تــو سـَـواره تـــاب بـــودی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نــه ســرمــا اثــر کــردنــی ســت .. ........ نــه بــاران خیــس کـــــــــردنــــی...!! ... اگــــر تــو بــا مــن قـــدم بــــزنــی..!! ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدای مـــن خـدایـیـسـت کـــه دسـتـگـیـر اسـت نـه مــچ گـیـر! دسـتــم را مـیـگـیـرد هـمـانـطـور کـه هـسـتـم بـدون هـیـچ پــیـش شـرطـی... پــس هـمـیـن مــرا بـس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمان الرحیم اغاز سخن هر حکیم علامت اختصاصیm2bm یا mmbm خورشید و ماه به خاطر هم طلوع میکنن اما هر بار که میرسن دیر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای که آدمای مثه منو شرمنده میکنه.. . . . . . . . "رسم عاشقی تاخیر نیست...نماز اول وقت یادمان نرود."

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پدری که کارگری میکنه تا شکم بچشو سیر کنه اما بچش خجالت میکشه بگه این پدرمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور است دیگه ..... . . . . . دلش میخواد با غرورش خودشو بدبخت کنه ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن ب هرچی بخندی سرت میاد...خدایا!!من ب"تنهایی"کی خندیدم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی همه باباهایی که: با "کدوم گوری هستی تا این موقع شب؟" میخوان بگن : عزیزم نگرانتم چرا دیر کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻴــــﺸﻪ ﺳــﺮﻡ “ﺑﺎﻻﺳــﺖ”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ﭼــﻮﻥ ﺑــﺎﻻ ﺳــﺮﻡ “ﺧﺪﺍﺳــﺖ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجله داشتم ؛ تند تند راه میرفتم ، محکم به چیزی خوردم ... آدم بود ! منتظر بودم بگوید : کوری !؟ دستش را به طرفم دراز کرد ؛ با من دست داد ... انسان بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سوختیم چه ساختیم چه بـــردیــم چه باختیـــم چه لری چه لاری چه کردی چه فارسی چه بلوچ چه گیلک چه ترکی چه ساری شکفتیـم شکـافتیـم شتافتیم تا ساختیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حکیمے پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟ با خنده جواب داد... آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت نیست! تصویرت هم همینطور! اما... مهرت آنتن میدهد"قدآسمان"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کودکی ... پسر که باشی، مشق مردن و کشتن می کنی ... و دختر که باشی ...، مشق محبت و مراقبت ... آری دختر بودن ، جنسیت نیست ؛ جوهره است ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرتان را بالا نگه دارید... این رمز پیروزی در زندگیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــِــه بــَــعـــضـــیــام بــــاسـ بــِــگـــَــم: » اُون مــُــوقــِــع کــــه مـا نــاب بـودیـم تــو سـَـواره تـــاب بـــودی...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. نــه ســرمــا اثــر کــردنــی ســت .. ........ نــه بــاران خیــس کـــــــــردنــــی...!! ... اگــــر تــو بــا مــن قـــدم بــــزنــی..!! ..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدای مـــن خـدایـیـسـت کـــه دسـتـگـیـر اسـت نـه مــچ گـیـر! دسـتــم را مـیـگـیـرد هـمـانـطـور کـه هـسـتـم بـدون هـیـچ پــیـش شـرطـی... پــس هـمـیـن مــرا بـس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسم الله الرحمان الرحیم اغاز سخن هر حکیم علامت اختصاصیm2bm یا mmbm خورشید و ماه به خاطر هم طلوع میکنن اما هر بار که میرسن دیر شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله ای که آدمای مثه منو شرمنده میکنه.. . . . . . . . "رسم عاشقی تاخیر نیست...نماز اول وقت یادمان نرود."