بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیـم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـی روزگـار تـو را در شـرایــط سـخـت قــرار داد نـگـو ،" چـرا مـن؟؟ " بــگـو: " نـشـونـت مـیـدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق را مـیـشـه تــوی دسـتـای خـسـتـه پـدر و تـوی چـشـمـای نـگـران مادر دیـد نـه در دستـان یـک غـریـبـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه می بارد ولی مردم ستاره ها را بیش تر دوست دارند... نامردی است آن همه اشک را به یک چشمک فروختند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي ديوارنوشتم بارون پاکش کرد برات نامه نوشتم پستچي گمش کرد روي برگ گل نوشتم آفتاب خشکش کرد حالا ی اس میزارم که بدوني دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره و زمونه شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی فقط سه چیز است : اول پول ... دوم پول ... سوم پول ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرشبيه نخ تسبيح ميماند،به نسبت دانه ها كمترخودنمايي ميكند اما اگر نباشد هيچ دانه اي كنار ديگري نمي ماند.خدايا نخ هيچ تسبيحي پاره نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــآهــی وقــتــآ یــه تـــرانـــه تــمــآم حَـــرف تــو مــیــشــه . . . !✘ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی عشــــق هـــم آن رویِ ســگــش را نــشـــــان مــی دهــــــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود،نیاز محبت بودند،ولی باز هم محبت میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند،  قلاب علامت کدام سوال است که بدان پاسخ می دهند؟  آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه می شویم تازه میفهمیم ماهی ها بی تقصیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند  ارث پدرما را اندوه مادرزاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد... "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست بهشتی باشم یا جهنمی ... وقتی صاحب هر دو خانه  خداوند است ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس..! رفیقم خاص..! دنیا ماله ماس..! گور پدر اونی که مارو نخواس..! سرمون بالاس..! چون بالا سرمون خداس..! اینم راهه راس........ جلو پایه بهترین رفیقم ک واسم طلاس...! آره اینطوریاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار تلخ ترین لحظه ی زندگی هم تعلق میگیره به زمانی که توی اوج مشکلات پدرت کنارت نیست تا مثل کوه پشتت باشه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیـم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـی روزگـار تـو را در شـرایــط سـخـت قــرار داد نـگـو ،" چـرا مـن؟؟ " بــگـو: " نـشـونـت مـیـدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق را مـیـشـه تــوی دسـتـای خـسـتـه پـدر و تـوی چـشـمـای نـگـران مادر دیـد نـه در دستـان یـک غـریـبـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه می بارد ولی مردم ستاره ها را بیش تر دوست دارند... نامردی است آن همه اشک را به یک چشمک فروختند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي ديوارنوشتم بارون پاکش کرد برات نامه نوشتم پستچي گمش کرد روي برگ گل نوشتم آفتاب خشکش کرد حالا ی اس میزارم که بدوني دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره و زمونه شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی فقط سه چیز است : اول پول ... دوم پول ... سوم پول ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرشبيه نخ تسبيح ميماند،به نسبت دانه ها كمترخودنمايي ميكند اما اگر نباشد هيچ دانه اي كنار ديگري نمي ماند.خدايا نخ هيچ تسبيحي پاره نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــآهــی وقــتــآ یــه تـــرانـــه تــمــآم حَـــرف تــو مــیــشــه . . . !✘ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی عشــــق هـــم آن رویِ ســگــش را نــشـــــان مــی دهــــــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود،نیاز محبت بودند،ولی باز هم محبت میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند،  قلاب علامت کدام سوال است که بدان پاسخ می دهند؟  آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه می شویم تازه میفهمیم ماهی ها بی تقصیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند  ارث پدرما را اندوه مادرزاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد... "قیصر امین پور"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست بهشتی باشم یا جهنمی ... وقتی صاحب هر دو خانه  خداوند است ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس..! رفیقم خاص..! دنیا ماله ماس..! گور پدر اونی که مارو نخواس..! سرمون بالاس..! چون بالا سرمون خداس..! اینم راهه راس........ جلو پایه بهترین رفیقم ک واسم طلاس...! آره اینطوریاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار تلخ ترین لحظه ی زندگی هم تعلق میگیره به زمانی که توی اوج مشکلات پدرت کنارت نیست تا مثل کوه پشتت باشه.