بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست بهشتی باشم یا جهنمی ... وقتی صاحب هر دو خانه  خداوند است ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس..! رفیقم خاص..! دنیا ماله ماس..! گور پدر اونی که مارو نخواس..! سرمون بالاس..! چون بالا سرمون خداس..! اینم راهه راس........ جلو پایه بهترین رفیقم ک واسم طلاس...! آره اینطوریاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار تلخ ترین لحظه ی زندگی هم تعلق میگیره به زمانی که توی اوج مشکلات پدرت کنارت نیست تا مثل کوه پشتت باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســکار طــلایی تریــن لحــظه زنــدگی تعلــق داره به زمــانی که مــادرت بغــلت میــکنه♥ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که سر کلاس تیکه می پرونه تا همه بخندن ولی خودش پره درده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيـعـيـان روز بــــه روز خيـــمه مـن دور تـــــر از شـــــهر شـــماســت مـــي وزد بـــاد گــنـه از طــــرف شــــهر شـــــما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتـرس! بگـذار دنیا را آب ببـرد... در این دنیایی که اقیانوس آرام به دنبـال آرامـش می گردد، سد هـم که بسازی فقـط مشـق شـب بچه ها را زیاد میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لاشخور میاد سمت طعمه شیر،شیر طعمه را رها میکند نه اینکه شیر از لاشخور هراس دارد بلکه میداند طعمه ای که لاشخور خواهانش است ارزش جنگیدن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iهیچکس را در زندگیتان ملامت نکنید ،  آدم های خوب برایتان شادی می آورند ، آدم های بد ،تجربه. بدترین ها درس عبرت می شوند؛ بهترین ها، خاطره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن در زندگی ؛؛به این معنا نیست که کَشتی شما با آبهای خروشان و دردسر ساز مواجه نخواهد شد؛؛بلکه به این معنا است که کَشتی شما هیچگاه غرق نخواهد شد؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیایش بعضی از ما آدم ها با خدا و درخواست از او برای حضور در زندگیمان مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم بزرگیش را ، سکوتش را ، عظمتش را ، اُبهتش را ، تنهاییش را ، حکمتش را ، صبرش را ، و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیر می شود دلم  وقتی تو نیستی کنارم باش تا من بزرگ شوم ای همه ی وجود من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در سرزمینتان سایه ادم های کوچک درحال بلند شدن است بدانید که آفتاب سرزمینتان درحال غروب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی  . . . حداقل روزی 30 بار لبخند رو لبات بیاد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم مهم نیست بهشتی باشم یا جهنمی ... وقتی صاحب هر دو خانه  خداوند است ...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم آس..! رفیقم خاص..! دنیا ماله ماس..! گور پدر اونی که مارو نخواس..! سرمون بالاس..! چون بالا سرمون خداس..! اینم راهه راس........ جلو پایه بهترین رفیقم ک واسم طلاس...! آره اینطوریاس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسکار تلخ ترین لحظه ی زندگی هم تعلق میگیره به زمانی که توی اوج مشکلات پدرت کنارت نیست تا مثل کوه پشتت باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســکار طــلایی تریــن لحــظه زنــدگی تعلــق داره به زمــانی که مــادرت بغــلت میــکنه♥ ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونی که سر کلاس تیکه می پرونه تا همه بخندن ولی خودش پره درده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيـعـيـان روز بــــه روز خيـــمه مـن دور تـــــر از شـــــهر شـــماســت مـــي وزد بـــاد گــنـه از طــــرف شــــهر شـــــما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست بردار پتـرس! بگـذار دنیا را آب ببـرد... در این دنیایی که اقیانوس آرام به دنبـال آرامـش می گردد، سد هـم که بسازی فقـط مشـق شـب بچه ها را زیاد میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی لاشخور میاد سمت طعمه شیر،شیر طعمه را رها میکند نه اینکه شیر از لاشخور هراس دارد بلکه میداند طعمه ای که لاشخور خواهانش است ارزش جنگیدن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

iهیچکس را در زندگیتان ملامت نکنید ،  آدم های خوب برایتان شادی می آورند ، آدم های بد ،تجربه. بدترین ها درس عبرت می شوند؛ بهترین ها، خاطره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن در زندگی ؛؛به این معنا نیست که کَشتی شما با آبهای خروشان و دردسر ساز مواجه نخواهد شد؛؛بلکه به این معنا است که کَشتی شما هیچگاه غرق نخواهد شد؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیایش بعضی از ما آدم ها با خدا و درخواست از او برای حضور در زندگیمان مانند شیطنت بچه هایی است که در می زنند و فرار می کنند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم بزرگیش را ، سکوتش را ، عظمتش را ، اُبهتش را ، تنهاییش را ، حکمتش را ، صبرش را ، و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیر می شود دلم  وقتی تو نیستی کنارم باش تا من بزرگ شوم ای همه ی وجود من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در سرزمینتان سایه ادم های کوچک درحال بلند شدن است بدانید که آفتاب سرزمینتان درحال غروب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی  . . . حداقل روزی 30 بار لبخند رو لبات بیاد