بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین اشتباهم بودی! . . . گاهی تنها حرف جا مانده در یک رابطه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "سکوت" کردم چون حوصله ی اثبات دروغاشونو نداشتم..!! . . اونام گذاشتن به حساب: کم حرف بودن..خجالتی بودن..حتی کم آوردن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــلـی فــرقــه .... بـیـنـه کـسـی کـه خـسـتـه شـده از زنـدگـی بـا کـسـی کـه بـا خـسـتـگـی زنـدگـی مـیـکـنـه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی سری از ادمارو نباید بالا برد باید بالا اورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای زنده کردن یک رابطه از دست رفته مثل اینه که بخوای یه چای سرد شده رو با ریختن آب جوش گرم کنی نه رنگش مثل اول میشه نه طعمش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

▬▬▐ن اینکه نخواماااا ولی واقعا در توانم نیس بعضیارو ادم حساب کنــم...▌▬▬▬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیاطِ خلوت دل به هر طرف که می چرخم می خورم به شانه تو این خانه پری دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که: مدام نامت را صدا بزنم... با یک علامت سؤال"؟" و "تـــو" با حوصله جواب بدهی... جـــــان دلـــــم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت باش به جهنم؛؛ مگر دریا مُرد از بی بارانی؛؛؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی طناب دار چون وقتی میبره بالا دیگه ولت نمیکنه ن مثل بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنـد رفـت .. کـودکـی هـای مــن ..  بــا آن دوچــرخــه ی قـــراضــه اش کـــه :  هــمـیـــشـه ی خــدا پـــنـچـر بـــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت چشم بزار تا برم قائم بشم منم چشم گذاشتم ، خواستم از لای انگشتانم ببینم کجا قائم میشه ولی دیدم با یه غریبه داره راه میره ! به روی خودم نیاوردم و گفتم : بیام ؟ گفت : تو کجا ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران سفرکرده بخیر..... سلامتی همه ی رفقایی که از پیشمون رفتن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي پر است از گره هايي كه تو ان را نبسته اي اما بايد تمام انها را به تنهايي باز كني  تنهاي تنها............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به " تــو " کــه میرســم ...! مکـث میکنـم ...! انگـار در " زیباییــت " چیـــــزی را , جـا گذاشتـــــه ام ! مثلــا"... در صـــ ــدایت ... آرامـــ ـــش ♥ در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین اشتباهم بودی! . . . گاهی تنها حرف جا مانده در یک رابطه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "سکوت" کردم چون حوصله ی اثبات دروغاشونو نداشتم..!! . . اونام گذاشتن به حساب: کم حرف بودن..خجالتی بودن..حتی کم آوردن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــلـی فــرقــه .... بـیـنـه کـسـی کـه خـسـتـه شـده از زنـدگـی بـا کـسـی کـه بـا خـسـتـگـی زنـدگـی مـیـکـنـه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی سری از ادمارو نباید بالا برد باید بالا اورد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش برای زنده کردن یک رابطه از دست رفته مثل اینه که بخوای یه چای سرد شده رو با ریختن آب جوش گرم کنی نه رنگش مثل اول میشه نه طعمش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

▬▬▐ن اینکه نخواماااا ولی واقعا در توانم نیس بعضیارو ادم حساب کنــم...▌▬▬▬

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در حیاطِ خلوت دل به هر طرف که می چرخم می خورم به شانه تو این خانه پری دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــچ چیز دلنشین تر از این نیست که: مدام نامت را صدا بزنم... با یک علامت سؤال"؟" و "تـــو" با حوصله جواب بدهی... جـــــان دلـــــم!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت باش به جهنم؛؛ مگر دریا مُرد از بی بارانی؛؛؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی طناب دار چون وقتی میبره بالا دیگه ولت نمیکنه ن مثل بعضی ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــنـد رفـت .. کـودکـی هـای مــن ..  بــا آن دوچــرخــه ی قـــراضــه اش کـــه :  هــمـیـــشـه ی خــدا پـــنـچـر بـــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت چشم بزار تا برم قائم بشم منم چشم گذاشتم ، خواستم از لای انگشتانم ببینم کجا قائم میشه ولی دیدم با یه غریبه داره راه میره ! به روی خودم نیاوردم و گفتم : بیام ؟ گفت : تو کجا ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران سفرکرده بخیر..... سلامتی همه ی رفقایی که از پیشمون رفتن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي پر است از گره هايي كه تو ان را نبسته اي اما بايد تمام انها را به تنهايي باز كني  تنهاي تنها............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به " تــو " کــه میرســم ...! مکـث میکنـم ...! انگـار در " زیباییــت " چیـــــزی را , جـا گذاشتـــــه ام ! مثلــا"... در صـــ ــدایت ... آرامـــ ـــش ♥ در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند ...