بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران سفرکرده بخیر..... سلامتی همه ی رفقایی که از پیشمون رفتن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي پر است از گره هايي كه تو ان را نبسته اي اما بايد تمام انها را به تنهايي باز كني  تنهاي تنها............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به " تــو " کــه میرســم ...! مکـث میکنـم ...! انگـار در " زیباییــت " چیـــــزی را , جـا گذاشتـــــه ام ! مثلــا"... در صـــ ــدایت ... آرامـــ ـــش ♥ در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیـم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـی روزگـار تـو را در شـرایــط سـخـت قــرار داد نـگـو ،" چـرا مـن؟؟ " بــگـو: " نـشـونـت مـیـدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق را مـیـشـه تــوی دسـتـای خـسـتـه پـدر و تـوی چـشـمـای نـگـران مادر دیـد نـه در دستـان یـک غـریـبـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه می بارد ولی مردم ستاره ها را بیش تر دوست دارند... نامردی است آن همه اشک را به یک چشمک فروختند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي ديوارنوشتم بارون پاکش کرد برات نامه نوشتم پستچي گمش کرد روي برگ گل نوشتم آفتاب خشکش کرد حالا ی اس میزارم که بدوني دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره و زمونه شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی فقط سه چیز است : اول پول ... دوم پول ... سوم پول ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرشبيه نخ تسبيح ميماند،به نسبت دانه ها كمترخودنمايي ميكند اما اگر نباشد هيچ دانه اي كنار ديگري نمي ماند.خدايا نخ هيچ تسبيحي پاره نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــآهــی وقــتــآ یــه تـــرانـــه تــمــآم حَـــرف تــو مــیــشــه . . . !✘ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی عشــــق هـــم آن رویِ ســگــش را نــشـــــان مــی دهــــــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود،نیاز محبت بودند،ولی باز هم محبت میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند،  قلاب علامت کدام سوال است که بدان پاسخ می دهند؟  آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه می شویم تازه میفهمیم ماهی ها بی تقصیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند  ارث پدرما را اندوه مادرزاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد... "قیصر امین پور"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد یاران سفرکرده بخیر..... سلامتی همه ی رفقایی که از پیشمون رفتن..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي پر است از گره هايي كه تو ان را نبسته اي اما بايد تمام انها را به تنهايي باز كني  تنهاي تنها............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به " تــو " کــه میرســم ...! مکـث میکنـم ...! انگـار در " زیباییــت " چیـــــزی را , جـا گذاشتـــــه ام ! مثلــا"... در صـــ ــدایت ... آرامـــ ـــش ♥ در چشـ ــــم هایـــــت ... زندگـــــ ـــی ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد واقعی همانطوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کـــــــاش همه به جایی برسیـم که هر روز بگوئیــــــــم : ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـی روزگـار تـو را در شـرایــط سـخـت قــرار داد نـگـو ،" چـرا مـن؟؟ " بــگـو: " نـشـونـت مـیـدم "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق را مـیـشـه تــوی دسـتـای خـسـتـه پـدر و تـوی چـشـمـای نـگـران مادر دیـد نـه در دستـان یـک غـریـبـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران همیشه می بارد ولی مردم ستاره ها را بیش تر دوست دارند... نامردی است آن همه اشک را به یک چشمک فروختند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روي ديوارنوشتم بارون پاکش کرد برات نامه نوشتم پستچي گمش کرد روي برگ گل نوشتم آفتاب خشکش کرد حالا ی اس میزارم که بدوني دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دوره و زمونه شرط اصلی موفقیت در تمام مراحل زندگی فقط سه چیز است : اول پول ... دوم پول ... سوم پول ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرشبيه نخ تسبيح ميماند،به نسبت دانه ها كمترخودنمايي ميكند اما اگر نباشد هيچ دانه اي كنار ديگري نمي ماند.خدايا نخ هيچ تسبيحي پاره نشود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــآهــی وقــتــآ یــه تـــرانـــه تــمــآم حَـــرف تــو مــیــشــه . . . !✘ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهی عشــــق هـــم آن رویِ ســگــش را نــشـــــان مــی دهــــــد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در آنانی دیدم که خود،نیاز محبت بودند،ولی باز هم محبت میکردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند،  قلاب علامت کدام سوال است که بدان پاسخ می دهند؟  آزمون زندگی ما پر از قلاب هاییست که وقتی اسیر طعمه می شویم تازه میفهمیم ماهی ها بی تقصیرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفتاد پشت ما از نسل غم بودند  ارث پدرما را اندوه مادرزاد از خاک ما در باد بوی تو می آید تنها تو می مانی، ما می رویم از یاد... "قیصر امین پور"