بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر چـه احـسـاس داشـتـیـم نـرسـیـده بـه مـقـصـد بـیـن فـاصـلـه هـا مُـرد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی کسانی هستند که همیشه چیزهای خوبی برای گفتن پشت سر شما دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای «رضایت» نیست . گاهی یعنی،«خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهد، توضیح دهم.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره.... این که یکی میشه تموم زندگیت ولی... هیج جای زندگیت حضور نداره... و تو هنوز با تمام نبودنت... تمام بودن منی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه ميكرد گرگ !  وقتي ديد سگ به خاطر تكه استخواني  لگدهاي چوپان را تحمل مي كرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران آبرویم را خرید شبیه مردی که گریه نمی‌کند به خانه برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما، زخمُ یکی میزد؛ نمکُ یکی دیگه می پاشید، اما الان هر دوتاش، کار ی نفره..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شود نمی‌فه می ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی که کمبودت احساس شود . .نه اینکه نباشی ونبودنت عادت شود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـق یــک نـفـر بـــاش وبــه او وفــادار بـــاش هـمـچـون مـسـلـمـانـان کــه یــک قـبـله دارنــد وهـنـگـام نـمـاز رو مــی کـنـنـد بـــه آن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهم تلخ بودی تلخ درست مثل قطره های فلج اطفالی که درکودکی به خوردم می دادن غافل ازاینکه این بار تلخیت دلم رافلج کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام..مرام آهن......... اگه یه مدت نری سراغش خودش زنگ میزنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظـه هــای سـکـوتــم پــر هـیـاهــو تــرین دقــایــق زنـدگـیـم هـستـند! مـمـلو از آنـچـه مـی خـواهـم بــگویـم و نـــــــــمی گـویـم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین خواستمون از خدا این باشه که: خدایا هیچوقت مارو با پول امتحان نکن هیچوقت ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر چـه احـسـاس داشـتـیـم نـرسـیـده بـه مـقـصـد بـیـن فـاصـلـه هـا مُـرد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی کسانی هستند که همیشه چیزهای خوبی برای گفتن پشت سر شما دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای «رضایت» نیست . گاهی یعنی،«خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهد، توضیح دهم.»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی درد داره.... این که یکی میشه تموم زندگیت ولی... هیج جای زندگیت حضور نداره... و تو هنوز با تمام نبودنت... تمام بودن منی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه ميكرد گرگ !  وقتي ديد سگ به خاطر تكه استخواني  لگدهاي چوپان را تحمل مي كرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران آبرویم را خرید شبیه مردی که گریه نمی‌کند به خانه برگشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ٬ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما، زخمُ یکی میزد؛ نمکُ یکی دیگه می پاشید، اما الان هر دوتاش، کار ی نفره..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شود نمی‌فه می ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کم باشی که کمبودت احساس شود . .نه اینکه نباشی ونبودنت عادت شود . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشـق یــک نـفـر بـــاش وبــه او وفــادار بـــاش هـمـچـون مـسـلـمـانـان کــه یــک قـبـله دارنــد وهـنـگـام نـمـاز رو مــی کـنـنـد بـــه آن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توهم تلخ بودی تلخ درست مثل قطره های فلج اطفالی که درکودکی به خوردم می دادن غافل ازاینکه این بار تلخیت دلم رافلج کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام..مرام آهن......... اگه یه مدت نری سراغش خودش زنگ میزنه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظـه هــای سـکـوتــم پــر هـیـاهــو تــرین دقــایــق زنـدگـیـم هـستـند! مـمـلو از آنـچـه مـی خـواهـم بــگویـم و نـــــــــمی گـویـم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اولین خواستمون از خدا این باشه که: خدایا هیچوقت مارو با پول امتحان نکن هیچوقت ...