بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا رفیقم راتو یاری کن..پناهش باش ودر حقش توکاری کن..الهی هرچه میخواهدنصیبش کن..خدایابرلبش لبخند جاری کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زمان می گذرد... مردم افسرده تر می شوند...و این خاصیت دل بستن به زمان است... خوشا به حال آنان که به جای زمان...به صاحب الزمان(عج)دل می بندند.. إلی متی أحار فیک؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا .... چـقـدر بـالائی؟؟.... چـقـدر پـائـیـنـم؟؟ نـمـی رسـد دسـتـم بــه دست هایتـــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویند که دل به دل راه دارد…. ….این روز ها مردم آنقدر دوستت دارند که دوستشان نداری….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان صفر باش… همان دایره ای ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما لیــــــاقت صداقـــــت ندارن... باید چشاتو ببندیو فقط بهشـــــــون دروغ بگـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که سنگ صبور رفقاشون هستن. . ولی خودشون عمریه دنبال سنگ صبورن... یکی از جنس خودشون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این آفرینش بزرگ، شـــــهــــیــــد تنها موجودی ست که میـلاد دارد اما مـــرگ نــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری.... وعده ما باشد روزی که دلتنگمی.... این اخرین بارم بود!! دیگر احساساتم را برای کسی عریان نمیکنم... صداقت یعنی حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺼـﺮﻑ ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪﺍﺣـﺘﺮﺍﻡﺑﺎﻋـﺚِ ﺍﺧﺘـﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧـﻰ ﻃـﺮﻑِ ﻣﻘـﺎﺑـﻞ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻟﻄﻔﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. غم.. سکوت.. فقط خَـَـَـَـَـَـَـَـدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعــضــیــام بــایـــد گـــفـــت : عـــجـــب وجـــدانِ بـــی وجــدانـــی داری .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر چـه احـسـاس داشـتـیـم نـرسـیـده بـه مـقـصـد بـیـن فـاصـلـه هـا مُـرد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی کسانی هستند که همیشه چیزهای خوبی برای گفتن پشت سر شما دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای «رضایت» نیست . گاهی یعنی،«خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهد، توضیح دهم.»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا رفیقم راتو یاری کن..پناهش باش ودر حقش توکاری کن..الهی هرچه میخواهدنصیبش کن..خدایابرلبش لبخند جاری کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زمان می گذرد... مردم افسرده تر می شوند...و این خاصیت دل بستن به زمان است... خوشا به حال آنان که به جای زمان...به صاحب الزمان(عج)دل می بندند.. إلی متی أحار فیک؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــــا .... چـقـدر بـالائی؟؟.... چـقـدر پـائـیـنـم؟؟ نـمـی رسـد دسـتـم بــه دست هایتـــــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویند که دل به دل راه دارد…. ….این روز ها مردم آنقدر دوستت دارند که دوستشان نداری….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان صفر باش… همان دایره ای ساده و خالی که با حضورش روبروی هر عددی آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش می بخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما لیــــــاقت صداقـــــت ندارن... باید چشاتو ببندیو فقط بهشـــــــون دروغ بگـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که سنگ صبور رفقاشون هستن. . ولی خودشون عمریه دنبال سنگ صبورن... یکی از جنس خودشون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این آفرینش بزرگ، شـــــهــــیــــد تنها موجودی ست که میـلاد دارد اما مـــرگ نــدارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت تمام دلتنگی هایم به من بدهکاری.... وعده ما باشد روزی که دلتنگمی.... این اخرین بارم بود!! دیگر احساساتم را برای کسی عریان نمیکنم... صداقت یعنی حماقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﺼـﺮﻑ ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪﺍﺣـﺘﺮﺍﻡﺑﺎﻋـﺚِ ﺍﺧﺘـﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧـﻰ ﻃـﺮﻑِ ﻣﻘـﺎﺑـﻞ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻟﻄﻔﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من.. غم.. سکوت.. فقط خَـَـَـَـَـَـَـَـدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعــضــیــام بــایـــد گـــفـــت : عـــجـــب وجـــدانِ بـــی وجــدانـــی داری .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر چـه احـسـاس داشـتـیـم نـرسـیـده بـه مـقـصـد بـیـن فـاصـلـه هـا مُـرد .. :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان واقعی کسانی هستند که همیشه چیزهای خوبی برای گفتن پشت سر شما دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت همیشه به معنای «رضایت» نیست . گاهی یعنی،«خسته ام از اینکه مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیدهد، توضیح دهم.»