بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین رنج این است که آدم باشد بدون اینکه بداند برای چه هست؟ دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﺩﻡ ﺷﺪﻥ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺎﻭ ﺷﺪﻥ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اينكه زانو زده باشم... نه !!! فقط بي كسي كمي سنگين است... همين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷــ♥ــــﻪ ... ﻣﻮﻧﺪﻧــــــﻲ ﺑـــﺎ " ﻟﮕــــــﺪﻡ " ﻧﻤﻴــــــﺮﻩ ... ﺭﻓﺘﻨــــــﯽ ﻫـــﻢ ﺑـــﺎ " ﺧﻮﺍﻫــــــﺶ " ﻧــــﻤﯽ ﻣﻮﻧــــ♥ــﻪ ........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاص: یکتایی در "زیستن". یکتایی در عشق! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوره ای که همه میخوان "خاص" باشن تو "عادی" باش باورکن اینجوری "خاص ترین" آدمی . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داری . . . ؟؟؟ دیروز سادگی زیبا ترین رنگ دنیا بود اما . . . امروز سادگی بزرگترین خطای آدماست . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت اسمان فقط باران نيست  گاهي خداوند دوستي نازل ميكند به زلالي باران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسارت مي خواهد نزديك شدن به دورترين افكار زني كه روزها  "مردانه"با زندگي اش مي جنگد وشبها بالشش از هق هق هاي زنانه خيس مي شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و محبت ردپای خدا در زندگیست ، امیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای باران  باران  شیشه ی پنجره را باران شست  از دل تنگ من اما  چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هرچقدر بخندی و هرچقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و عاشق باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ ایـن خنـده های زورکـی... فقـط چــروک صـورت را زیـاد مـی کننـد...! ] 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــاری فــانــوس نــشــانــه يــاری بــود امـــا حــالــا بــه خــورشــيــد هــم اعــتــبــاری نــيــســت. .  :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون عـقـــــاب هرگز  به شکار یک حشره نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا انقدر هم بد نیست,گاهی یک نفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی می سازد از این دنیا برایت که دیگر بدون او,بهشت واقعی را هم نمی خواهی...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین رنج این است که آدم باشد بدون اینکه بداند برای چه هست؟ دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺁﺩﻡ ﺷﺪﻥ ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺎﻭ ﺷﺪﻥ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه اينكه زانو زده باشم... نه !!! فقط بي كسي كمي سنگين است... همين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷــ♥ــــﻪ ... ﻣﻮﻧﺪﻧــــــﻲ ﺑـــﺎ " ﻟﮕــــــﺪﻡ " ﻧﻤﻴــــــﺮﻩ ... ﺭﻓﺘﻨــــــﯽ ﻫـــﻢ ﺑـــﺎ " ﺧﻮﺍﻫــــــﺶ " ﻧــــﻤﯽ ﻣﻮﻧــــ♥ــﻪ ........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخلاص: یکتایی در "زیستن". یکتایی در عشق! دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دوره ای که همه میخوان "خاص" باشن تو "عادی" باش باورکن اینجوری "خاص ترین" آدمی . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داری . . . ؟؟؟ دیروز سادگی زیبا ترین رنگ دنیا بود اما . . . امروز سادگی بزرگترین خطای آدماست . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت اسمان فقط باران نيست  گاهي خداوند دوستي نازل ميكند به زلالي باران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جسارت مي خواهد نزديك شدن به دورترين افكار زني كه روزها  "مردانه"با زندگي اش مي جنگد وشبها بالشش از هق هق هاي زنانه خيس مي شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و محبت ردپای خدا در زندگیست ، امیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای باران  باران  شیشه ی پنجره را باران شست  از دل تنگ من اما  چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز هرچقدر بخندی و هرچقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و عاشق باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

[ ایـن خنـده های زورکـی... فقـط چــروک صـورت را زیـاد مـی کننـد...! ] 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــاری فــانــوس نــشــانــه يــاری بــود امـــا حــالــا بــه خــورشــيــد هــم اعــتــبــاری نــيــســت. .  :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون عـقـــــاب هرگز  به شکار یک حشره نرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا انقدر هم بد نیست,گاهی یک نفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی می سازد از این دنیا برایت که دیگر بدون او,بهشت واقعی را هم نمی خواهی...!!!