بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید چیزی را تصاحب کنید ، آن را تنها برای خود نخواهیـد ... " جبران خلیل جبران "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی جوونایی که پای عشقشون پیر شدن تا عشقشون عشق بمونه.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست بدار زیرا قشنگ ترین لحظه را میخواهی با ان تجربه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ثروتم اون رفیقایی هستن که  یه لبخند میارن رو لبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی موسیقی گنجشک هاست  زندگی باغ تماشای خداست... زندگی یعنی همین پروازها ٫ صبح ها ٫لبخندها ٬آوازها... زندگی ذره ی کاهیست ٬که کوهش کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻣﺎﻳﻠﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻢ! ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﺵ ﻫﺸﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺖ , ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به من خندیدی وقتی که فهمیدی پدرم کارگر مادرم تو خونه نون کی پزه و دهاتیه... دستاتو می بــوسـم می پـرسـتم بـابـا... از خودم از دنیا خیلی خستم بـــابـــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : منن ﻣﺜــِ ﺗــﺂﺭِ ﻣﻮﻫـــﺂﻡ بعضیـــﺂﺭﻭ ﻣﯿﻨـــﺪﺁﺯﻡ ﭘﺸﺖِ ﮔﻮﺷـــﺂﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فکر کردن به هر الاغی ذهن خود را باغ وحش نکنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داعشیه توگوگل سرچ زده! ! راههای شکست ایران؟! گوگل جواب داده چه غلطا بدو برو تاحاج قاسم نیومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيما يوشيج در تولد يك سالگي پسرش نوشت: پسرم يك بهار ، يك تابستان ، يك پاييز و يك زمستان را ديدي زين پس همه چيز جهان تكراريست جز محبت و مهرباني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن... مشهد... نیمه های شب... روبروی ایوان طلا... روی فرشهای دوست داشتنی صحن... خیره به گنبد طلا نسیم خنک . و اشک اشک اشک و یک آرزو و امید اجابت��� دیگَـر چـہ میـخواهیـم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر  زندگی قشنگ می شود  وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو  دیوانگی کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــــی حالتــــــــــ خـــــــوبــــــــــ نیستـــــــــ... و داری قــــــــــدم میزنـــــی...  رسیـــــدن انصافـــــ نیستــــــــــ �..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوری زندگی کن که خدا لایکت کنه،نه بنده ی خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ات را با مردم این دور و زمانه حفظ کن!!! ناگهان به ترمز میزنند...آنوقت...تو مقصری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید چیزی را تصاحب کنید ، آن را تنها برای خود نخواهیـد ... " جبران خلیل جبران "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی جوونایی که پای عشقشون پیر شدن تا عشقشون عشق بمونه.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست بدار زیرا قشنگ ترین لحظه را میخواهی با ان تجربه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ثروتم اون رفیقایی هستن که  یه لبخند میارن رو لبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی موسیقی گنجشک هاست  زندگی باغ تماشای خداست... زندگی یعنی همین پروازها ٫ صبح ها ٫لبخندها ٬آوازها... زندگی ذره ی کاهیست ٬که کوهش کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻣﺎﻳﻠﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻢ! ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺍﺵ ﻫﺸﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺳﺖ , ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به من خندیدی وقتی که فهمیدی پدرم کارگر مادرم تو خونه نون کی پزه و دهاتیه... دستاتو می بــوسـم می پـرسـتم بـابـا... از خودم از دنیا خیلی خستم بـــابـــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیام باس گفت : منن ﻣﺜــِ ﺗــﺂﺭِ ﻣﻮﻫـــﺂﻡ بعضیـــﺂﺭﻭ ﻣﯿﻨـــﺪﺁﺯﻡ ﭘﺸﺖِ ﮔﻮﺷـــﺂﻡ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فکر کردن به هر الاغی ذهن خود را باغ وحش نکنید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داعشیه توگوگل سرچ زده! ! راههای شکست ایران؟! گوگل جواب داده چه غلطا بدو برو تاحاج قاسم نیومده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيما يوشيج در تولد يك سالگي پسرش نوشت: پسرم يك بهار ، يك تابستان ، يك پاييز و يك زمستان را ديدي زين پس همه چيز جهان تكراريست جز محبت و مهرباني ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرش را بکن... مشهد... نیمه های شب... روبروی ایوان طلا... روی فرشهای دوست داشتنی صحن... خیره به گنبد طلا نسیم خنک . و اشک اشک اشک و یک آرزو و امید اجابت��� دیگَـر چـہ میـخواهیـم؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر  زندگی قشنگ می شود  وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو  دیوانگی کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــــی حالتــــــــــ خـــــــوبــــــــــ نیستـــــــــ... و داری قــــــــــدم میزنـــــی...  رسیـــــدن انصافـــــ نیستــــــــــ �..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوری زندگی کن که خدا لایکت کنه،نه بنده ی خدا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ات را با مردم این دور و زمانه حفظ کن!!! ناگهان به ترمز میزنند...آنوقت...تو مقصری...