بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یقین داری روزی پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زميني كه دير زماني كِشت نشده بماند و بذري بر آن نيفشانند؛؛ناشادكام است و برزيگري را آرزو كند؛؛؛ همچون دوشيزه‌اي خوش‌اندام كه دير زماني بي‌فرزند مانده باشد و شوهري خوب آرزو كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترسین از آدم ِ راستگو... که اگه دروغ بگه حرفش سند ِ!! همه باور میکنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در پی خویشم به تو بر می خورم اما در تو شده ام گم به من دسترسی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 دسته ادم هستن که خوشبخت ترینان. اونایی که هرچی میخورن چاق نمیشن و اونایی که تا سرشونو میزارن رو بالش خوابشون میبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم چیزی بشوم..تنها میخواهم یک انسان باشم دوست من باور کن...مشکل است که آدم یک انسان بشود..! صمد بهرنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن موجود پیچیده ای نیست اگر برای شناختش به جای غریزه از احساست استفاده کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ... ؟ ، این بهارها فقط می آیند ... ، آغاز ِ شان امّا با آمدن ِ توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گِرد کعبه می‌گردم؛؛؛گِرد این برج کهنسال؛؛؛ گرچه هزاران سال است که در این طوافم؛؛؛ اما هنوز نمی‌دانم که شاهینم یا که توفانم؛؛؛ یا شعرِ سترگ جهانم؛؛؛ *راینر ماریا(شاعر آلمانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است كه مردمش به فکر “آمـدن” یه روز خـوب هستند نه “آوردنش”…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترس  از روزی بترس که چیزی در درونت بنام "انسانیت" بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای ان ماهی قرمز کوچک سوخت وقتی شنیدم مشتری گفت ماهی قرمزش مهم نیس اخه بچم زود میکشش, فقط تنگش ناز باشه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس است هی آتش میگیری و باز نا امید نمی شوی و از خاکسترت زن متولد می شود زن قداست دارد... برای با او بودن باید مرد بود نه نر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستیم! به دنیا می آییم، عکس یک نفره می گیریم، بزرگ می شویم، عکس دو نفره می گیریم، پیر می شویم، عکس یک نفره می گیریم، و بعد دوباره باز نیستیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که تو سیاه پوستی یا سفید پوست… قد بلندی یا قد کوتاه… لاغری یا چاق… فقیری یا پولدار… اگه تو به من احترام بذاری .. منم بهت احترام میذارم ... !!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮐسی ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ، ﮐﺴى ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ! ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ هى ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یقین داری روزی پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زميني كه دير زماني كِشت نشده بماند و بذري بر آن نيفشانند؛؛ناشادكام است و برزيگري را آرزو كند؛؛؛ همچون دوشيزه‌اي خوش‌اندام كه دير زماني بي‌فرزند مانده باشد و شوهري خوب آرزو كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترسین از آدم ِ راستگو... که اگه دروغ بگه حرفش سند ِ!! همه باور میکنن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در پی خویشم به تو بر می خورم اما در تو شده ام گم به من دسترسی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

2 دسته ادم هستن که خوشبخت ترینان. اونایی که هرچی میخورن چاق نمیشن و اونایی که تا سرشونو میزارن رو بالش خوابشون میبره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخواهم چیزی بشوم..تنها میخواهم یک انسان باشم دوست من باور کن...مشکل است که آدم یک انسان بشود..! صمد بهرنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن موجود پیچیده ای نیست اگر برای شناختش به جای غریزه از احساست استفاده کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ... ؟ ، این بهارها فقط می آیند ... ، آغاز ِ شان امّا با آمدن ِ توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گِرد کعبه می‌گردم؛؛؛گِرد این برج کهنسال؛؛؛ گرچه هزاران سال است که در این طوافم؛؛؛ اما هنوز نمی‌دانم که شاهینم یا که توفانم؛؛؛ یا شعرِ سترگ جهانم؛؛؛ *راینر ماریا(شاعر آلمانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان سوم جایی است كه مردمش به فکر “آمـدن” یه روز خـوب هستند نه “آوردنش”…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترس  از روزی بترس که چیزی در درونت بنام "انسانیت" بمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای ان ماهی قرمز کوچک سوخت وقتی شنیدم مشتری گفت ماهی قرمزش مهم نیس اخه بچم زود میکشش, فقط تنگش ناز باشه.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بودن مثل ققنوس است هی آتش میگیری و باز نا امید نمی شوی و از خاکسترت زن متولد می شود زن قداست دارد... برای با او بودن باید مرد بود نه نر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستیم! به دنیا می آییم، عکس یک نفره می گیریم، بزرگ می شویم، عکس دو نفره می گیریم، پیر می شویم، عکس یک نفره می گیریم، و بعد دوباره باز نیستیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که تو سیاه پوستی یا سفید پوست… قد بلندی یا قد کوتاه… لاغری یا چاق… فقیری یا پولدار… اگه تو به من احترام بذاری .. منم بهت احترام میذارم ... !!! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮐسی ﻧﺦ ﻧﺪﻩ ، ﮐﺴى ﺳﺮ ﻧﺨﻮ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ! ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ هى ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ