بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم؛ بزرگ که شدیم حتی ۱۰۰ تا کلاف نخ هم سرگرممون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه ردِ پای کسی را که آرامشم را گرفته بود ، دنبال کردم به خودم رسیدم !  آندره ژید / اودیپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات فکر میکنم که ... چرا شماره ی خدا جونم رو ندارم ... زنگ بزنم بگم ... عسیسم خیلی دوست دالم اونم یه لبخندی بهم بزنه و ... منم غرق در شادی  نه واقعا چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلتنگم شدی پشت سرت را نگاه کن... چون ما در مرام معرفت خیلی از شما عقب تریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دنیا رو باش...واسه هر کی میمیری واسه یکی دیگه میمیره..یکیم ک پیدا میشه واسه ی تو میمیره دلت دسته کمش میگیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی قشنگه وقتی داری موهاتو شونه میزنی جلو آینه داری آرایش میکنی..بچت بیاد بگه آخ جون الان بابایی میاد نه اینکه بگه مامان قراره کجا بریم ؟؟؟؟!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصود خدا از عقد و ازدواج به اسارت در اوردن دیگری نیست, برای محبت,حریمی اسمانی قائل شدن است, نه اجباری برای تحمل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را زندگی کرده ام می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفای عشق می خواهم از او  تا فداسازم وجود خویش را او تنی می خواهد از من آتشین  تا بسوزاند در او تشویش را (فوغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی!!! بازم میل خودته... برو دوراتو بزن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیت ته کشید ؛ بشین با ته دیگش حال کن ! هی نشین بگو به آخرش رسیدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر از رام کننده ی خود قوی تر است این را رام کننده می داند ، مهم اینست که شیر نمی داند . . . (تری ایگلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی عـکـسـا بـا آدم حـرف مـیـزنـن… چـطـور مـیـشـه گـفـت دنـیـا کـشـکـی هـسـت… بـبـیـنـیـد خـدا چـه چـیـزایـی سـاخـتـه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اگه ببینم "گرفته" باشی  شهری را به نماز آیات وا می دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردی توقع دارد بانویش  یک فرشته در زندگیش باشد، ابتدا باید یک بهشت  برایش بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حذف کردن آدمها از زندگیتان به این معنی نیست که از آنها متنفرید، معنای ساده اش این است که برای خودتان احترام قائلید. هرکسی قرار نیست تا ابد با شما بماند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم؛ بزرگ که شدیم حتی ۱۰۰ تا کلاف نخ هم سرگرممون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه ردِ پای کسی را که آرامشم را گرفته بود ، دنبال کردم به خودم رسیدم !  آندره ژید / اودیپ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی اوقات فکر میکنم که ... چرا شماره ی خدا جونم رو ندارم ... زنگ بزنم بگم ... عسیسم خیلی دوست دالم اونم یه لبخندی بهم بزنه و ... منم غرق در شادی  نه واقعا چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دلتنگم شدی پشت سرت را نگاه کن... چون ما در مرام معرفت خیلی از شما عقب تریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار دنیا رو باش...واسه هر کی میمیری واسه یکی دیگه میمیره..یکیم ک پیدا میشه واسه ی تو میمیره دلت دسته کمش میگیره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی قشنگه وقتی داری موهاتو شونه میزنی جلو آینه داری آرایش میکنی..بچت بیاد بگه آخ جون الان بابایی میاد نه اینکه بگه مامان قراره کجا بریم ؟؟؟؟!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مقصود خدا از عقد و ازدواج به اسارت در اوردن دیگری نیست, برای محبت,حریمی اسمانی قائل شدن است, نه اجباری برای تحمل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی را زندگی کرده ام می خواهم کمی هم زندگی را خسته کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من صفای عشق می خواهم از او  تا فداسازم وجود خویش را او تنی می خواهد از من آتشین  تا بسوزاند در او تشویش را (فوغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین گرده یعنی با من شروع کردی با منم تمومش میکنی!!! بازم میل خودته... برو دوراتو بزن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زندگیت ته کشید ؛ بشین با ته دیگش حال کن ! هی نشین بگو به آخرش رسیدم ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیر از رام کننده ی خود قوی تر است این را رام کننده می داند ، مهم اینست که شیر نمی داند . . . (تری ایگلتون)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی عـکـسـا بـا آدم حـرف مـیـزنـن… چـطـور مـیـشـه گـفـت دنـیـا کـشـکـی هـسـت… بـبـیـنـیـد خـدا چـه چـیـزایـی سـاخـتـه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفیق اگه ببینم "گرفته" باشی  شهری را به نماز آیات وا می دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردی توقع دارد بانویش  یک فرشته در زندگیش باشد، ابتدا باید یک بهشت  برایش بسازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حذف کردن آدمها از زندگیتان به این معنی نیست که از آنها متنفرید، معنای ساده اش این است که برای خودتان احترام قائلید. هرکسی قرار نیست تا ابد با شما بماند.