بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بر دوش دیگران سوار شود،سقوط سرنوشت محض اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک عشق کجاست؟ زخم برداشت دل از بردن نام چاقو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـقـت را قـبـل از ازدواج بـیـازمــا نــه یـکـبـار ، بــارهــا ... امــا بـعـد از ازدواج آزمــایـشـش نــکن در آزمــونــهـا هـمـراهـیـش کــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بــایـد یــک " تـــو " داشــتــه بــاشـه کــه هــر وقــت از هـمـه چـیـز خـسـتـه و نـا امـیـد بــود بــــــهش بـــگــــه : مـهـم ایـنـه کــه تــو هـسـتـی ! بــی خـیـال دنــــــــــــیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دانـسـتـنـد.... دنـدان.... بــرای "تـبـســم" نـیـــز هـســت.... و تـنــهـــا بــدریـدنــد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا مردمان: آن‌که به فراز می‌رود؛؛ستایش؛؛شایسته‌ی اوست! اما؛؛کسی همواره از فراز می‌آید! حتی؛؛فارغ از ستایش می‌زید؛؛ فرازنده؛اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کــــاش میـــشد نــــوشــــت  ......... تمـــــومِ حــــــرفــــهایی کــــه بغـــــض شـــــدنـــد ..................... وبــــر گــــــونــــه جــــــــاری نشـــــــدنـــــد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام زیبا نوشتن که هنر نیست! البته هنر هست ولی زیبا نیست! . این داشتن سیرت زیباست. که زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي انسان موفق هفت روز هفته هفت امروز است و براي ديگران هفت روز هفته هفت فرداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیقرار نیست "ادا در می آوریم" چشم انتظار نیست "ادا در می آوریم" بر لب دعای ندبه... و دل غرق شهوت است این انتظار نیست "ادا در می آوریم" آقا محب واقعی ات در میان ما یک از هزار نیست "ادا در می آوریم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه های رشته برق شعر زیر رو خوب بخونند: عیب کار از جعبه ی تقسیم نیست سیم سیار دل تو سیم نیست این خدا این هم هزاران طول موج دیش احساسات تو تنظیم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی یعنی یه چیزی میخواد که نمی تونم براش بخرم الهـــــــــی ، هیچ پدر و مادری رو پیش بچه هاش خرد نکن آمیــــــــــــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیزی که تا زنگ یا پیامک واست میاد،سریع جواب میدی!!! آیا موقعی که زمان نماز اول وقت میشه هم ..... نماز ستون دین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم می تواند در آن واحد در دو جا حضور داشته باشد، یکی آنجایی که هست، یکی آنجایی که میخواهد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــمـام ایــن شـهـر یــک طــرف تــو یــک طــرف خــیـالــت راحــت بــاشد مــن طــرفِ تـــو را بــــه مـــردم ایـــن شـهـر نـمـی دهـــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودنت را خواندم و تمرین کردم قرار نبود نبودنت را امتحان بگیری...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس بر دوش دیگران سوار شود،سقوط سرنوشت محض اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمک عشق کجاست؟ زخم برداشت دل از بردن نام چاقو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـقـت را قـبـل از ازدواج بـیـازمــا نــه یـکـبـار ، بــارهــا ... امــا بـعـد از ازدواج آزمــایـشـش نــکن در آزمــونــهـا هـمـراهـیـش کــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بــایـد یــک " تـــو " داشــتــه بــاشـه کــه هــر وقــت از هـمـه چـیـز خـسـتـه و نـا امـیـد بــود بــــــهش بـــگــــه : مـهـم ایـنـه کــه تــو هـسـتـی ! بــی خـیـال دنــــــــــــیا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دانـسـتـنـد.... دنـدان.... بــرای "تـبـســم" نـیـــز هـســت.... و تـنــهـــا بــدریـدنــد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

والا مردمان: آن‌که به فراز می‌رود؛؛ستایش؛؛شایسته‌ی اوست! اما؛؛کسی همواره از فراز می‌آید! حتی؛؛فارغ از ستایش می‌زید؛؛ فرازنده؛اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کــــاش میـــشد نــــوشــــت  ......... تمـــــومِ حــــــرفــــهایی کــــه بغـــــض شـــــدنـــد ..................... وبــــر گــــــونــــه جــــــــاری نشـــــــدنـــــد...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام زیبا نوشتن که هنر نیست! البته هنر هست ولی زیبا نیست! . این داشتن سیرت زیباست. که زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي انسان موفق هفت روز هفته هفت امروز است و براي ديگران هفت روز هفته هفت فرداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل بیقرار نیست "ادا در می آوریم" چشم انتظار نیست "ادا در می آوریم" بر لب دعای ندبه... و دل غرق شهوت است این انتظار نیست "ادا در می آوریم" آقا محب واقعی ات در میان ما یک از هزار نیست "ادا در می آوریم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه های رشته برق شعر زیر رو خوب بخونند: عیب کار از جعبه ی تقسیم نیست سیم سیار دل تو سیم نیست این خدا این هم هزاران طول موج دیش احساسات تو تنظیم نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدبختی یعنی یه چیزی میخواد که نمی تونم براش بخرم الهـــــــــی ، هیچ پدر و مادری رو پیش بچه هاش خرد نکن آمیــــــــــــــــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست عزیزی که تا زنگ یا پیامک واست میاد،سریع جواب میدی!!! آیا موقعی که زمان نماز اول وقت میشه هم ..... نماز ستون دین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم می تواند در آن واحد در دو جا حضور داشته باشد، یکی آنجایی که هست، یکی آنجایی که میخواهد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــمـام ایــن شـهـر یــک طــرف تــو یــک طــرف خــیـالــت راحــت بــاشد مــن طــرفِ تـــو را بــــه مـــردم ایـــن شـهـر نـمـی دهـــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بودنت را خواندم و تمرین کردم قرار نبود نبودنت را امتحان بگیری...